Schenkbelasting 2020: tarieven en vrijstellingen

Als u in 2020 een schenking krijgt in de vorm van een geldsom, dan moet u daarover schenkbelasting betalen als het bedrag het drempelbedrag overschrijdt. Naast geld kan de schenking ook uit goederen bestaan, waarvoor hetzelfde principe geldt. Het kan ook zijn dat iemand je iets onder de marktprijs verkoopt, dus het verschil tussen de marktprijs en de betaalde prijs wordt ook als een geschenk beschouwd.

Schenkbelasting 2020

Hoe een donatie melden?

Als u een klein geschenk ontvangt, hoeft u dit niet aan te geven. Er moet aan een bepaald minimum worden voldaan voordat u aangifte moet doen bij de Belastingdienst. Dit minimumbedrag is afhankelijk van uw relatie met de donor. Van jou
ouders
of pleegouders, dan kunt u een jaarlijkse gift van maximaal € 5.515 belastingvrij ontvangen. Heeft u een andere relatie met de donor, dan geldt dit voor de drempel van € 2.208,-. Dit geldt ook als uw donor een zoon, dochter, opa, oma, oom, tante, broer, zus, neef, nicht of ander bloedverwant is. In tegenstelling tot successierechten zijn er geen andere gradaties. Bij overschrijding van het drempelbedrag gelden echter andere tarieven.

Bepalen of belasting verschuldigd is, is gebaseerd op:
totale donaties gedurende het hele kalenderjaar
van één persoon. Ontvangt u eerst € 5.515 van uw ouders en daarna nog eens € 4.000, dan moet u over € 4.000 belasting betalen. Dit is het bedrag waarmee u de drempel overschrijdt. Bedragen verkregen van verschillende personen hoeven niet te worden opgeteld. Deze scheiding geldt niet voor twee ouders of twee partners. Ze moeten als één worden geteld.

Het idee is dat je zelf handelt als je weet dat je schenkbelasting moet betalen. Dit kan door het formulier “Aangifte schenkbelasting” in te vullen op de website van de Belastingdienst. Het moet uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op de donatie ontvangen zijn. Indien nodig kan uitstel worden aangevraagd.

Vrijstelling schenkbelasting in 2020

Veel mensen vragen zich af of ze vrijgesteld zijn van schenkingsrechten als ze met dit soort berekening worden geconfronteerd. De Belastingdienst kent vier soorten vrijstellingen:

De
algemene vrijstelling
verwijst naar het bedrag van 2208 euro, dat wordt toegepast ongeacht de relatie met de schenker. Vrijstelling van giften van ouders aan hun kinderen geldt voor het bovengenoemde bedrag van 5.515 euro. Daarnaast is er ook
eenmalige verhoogde vrijstellingen van geschenken van ouders aan hun kinderen
. Als je een gift van je ouders krijgt die specifiek bedoeld is voor de aankoop van een woning of om dure studies te financieren, dan geldt een hoger bedrag, respectievelijk € 103.643 en € 55.114.

Ga je het cadeaubedrag gebruiken
betalen voor duur onderzoek
in binnen- of buitenland, bent u van plan om
door de eigenaar bewoonde woning
u kunt een belastingvrije afkoopsom van 55.114 euro krijgen. De studie moet dan minimaal 20.000 euro per jaar kosten, exclusief kosten van levensonderhoud, en de bestemming moet worden vastgelegd in een notariële akte. Het kan niet met terugwerkende kracht. De regels rondom het kopen van een huis met een belastingvrije schenking zijn weer ingewikkelder. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Hoe de waarde van een geschenk bepalen?

Als de gift alleen uit geld bestaat, is de waarde eenvoudig te bepalen. Moeilijker ligt het echter als het gaat om effecten, roerende of onroerende zaken of een schenking met verplichtingen. Dan kan het nodig zijn om het te laten taxeren, zodat u weet welk bedrag u moet aangeven bij de Belastingdienst.

Schenkbelasting tarieven in 2020

De tarieven zijn als volgt:

Donaties van ouders, pleegouders, echtgenoten en partners

Geschenken van grootouders en overgrootouders

Donaties van mensen met wie je andere relaties hebt

Uitzonderingen schenkbelasting

Er zijn enkele uitzonderingen. Als deze voorwaarde op uw situatie van toepassing is, mag u geen belasting verschuldigd zijn. Dit kan gebeuren als een donatie…