Samenwonen of trouwen zonder huwelijk

Ongehuwd samenwonen in 2021 of 2022, geregistreerd partnerschap of nog getrouwd in gemeenschap van goederen. U kunt ook een huwelijkse voorwaarden of een fiscaal partnerschap aangaan. In de praktijk wonen koppels eerst ongehuwd samen en gaan eventueel trouwen. De keuze voor samenwonen of trouwen, huwelijkse voorwaarden of niet, heeft veel juridische gevolgen voor partners. Dit heeft financiële gevolgen voor inkomen en belasting, erfrecht, eigendomsrechten, erfbelasting en erfbelasting, verzekeringen, pensioenen en inkomstenbelasting. Een goede notaris kan allerlei fiscale en juridische voordelen bieden. Wat is uw belastingvoordeel? Vraag erom. Let op: Er komen nieuwe echtscheidingsregels met een meer rechtvaardige verdeling.

Wat betekent het financieel als u samenwoont of getrouwd bent (geregistreerd partnerschap) met een fiscaal partnerschap?

Ook al denk je er misschien nog niet over na, als je van plan bent om samen te wonen of te trouwen, moet je de zaken op orde hebben. Regelt u het niet zelf, dan worden automatisch de bepalingen van de wet toegepast. Er zijn veel opties mogelijk. Je repareert niets of repareert alles. In de praktijk komt dit neer op het niet notariëren van een samenlevingscontract en het niet hebben van een huwelijkse voorwaarden of alles vooraf op papier zetten.

Er is geen samenlevingsovereenkomst, geen geregistreerd partnerschap en geen huwelijkse voorwaarden

Wie zonder samenlevingscontract samenwoont, kiest voor vrijheid. In principe worden niet alle bezittingen en schulden gedeeld. Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden zijn mensen tot 2018 automatisch samen getrouwd, dus alle bezittingen en schulden zijn verdeeld. Zo ook schulden. Schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan en schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Iedereen die in 2021 of 202 trouwt, trouwt in beperkte gemeenschap van goederen, dus wat tijdens het huwelijk is opgebouwd is gezamenlijk (exclusief schenkingen en erfenissen), maar wat vóór het huwelijk was, is niet gezamenlijk.

Samenwonen, Erfrecht, Erfrecht, Inkomsten en Belastingen, Erf- en Erfbelasting

Een persoon die zonder notariële samenlevingsovereenkomst samenwoont, kan er alleen voor zorgen dat de partner van hem erft via een testament. Maar het heeft verschillende gebreken. Misschien wel het belangrijkste is dat de partnervrijstelling beperkt is tot meer dan 2274 (2022) als u korter dan 5 jaar samenwoont. Daarnaast betaalt u een hoog erfbelastingtarief tot wel 40%. Als u getrouwd bent, hoeft u geen testament op te maken om voor een langstlevende partner te zorgen en bent u automatisch vrijgesteld tot 680.645 (2022). Pijnlijke situaties zijn aan de orde van de dag bij een darmdood. Zo wordt in een gedeelde eigen woning uw aandeel in de woning en inboedel doorgegeven aan bloedverwanten van de erflater, waardoor de langstlevende partner meestal de woning moet verlaten.

Samenwonen en eigendomsrechten

Eigendomsrechten zijn voorbehouden aan mensen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, niet aan degenen die gaan samenwonen. Als u uw zaken toch goed wilt regelen, heeft u een samenlevingsovereenkomst nodig met daarin goede afspraken en een testament. Regelt u van tevoren niets en gaat u samenwonen, dan is er wettelijk niets geregeld.

Vrijstellingen erfbelasting 2021 en 2022

Voor 2021 en 2022 zijn de vrijstellingen als volgt:

Hoeveel moet ik betalen aan erfbelasting en erfbelasting, vrijstellingen 2021 en 2022:

samenwonen of trouwen met fiscaal partnerschap vrijstelling van successierechten
ongeregistreerd samenwonen 2.244 euro, na 5 jaar 671.910 euro (2021) en 2.274 euro of 680.645 euro (2022)
geregistreerd samenwonen 671.910 euro in 2021 en 680.645 euro (2022)
bruiloft 671.910 (2021) en 680.645 euro (2022)

Het kan dus een groot verschil maken of u samenwoont, hoe lang u al samen bent of dat u getrouwd bent.

Partnerpensioen bij samenwonen

Gehuwden en partners die zijn ingeschreven bij de notaris en de gemeente hebben automatisch recht op partnerpensioen. Het pensioenfonds wordt er automatisch over geïnformeerd. Als u samenwoont zonder geregistreerd partner te zijn en u wilt dat uw partner partnerpensioen krijgt, moet u dit zelf doorgeven aan het pensioenfonds.

kinderen krijgen

Bij ongehuwd samenwonen en samenwonen leidt de geboorte van een kind automatisch tot een gezinsrechtelijke relatie tussen moeder en kind. Niet met vader. Als u wilt dat er ook met de vader familierechtelijke betrekkingen bestaan ​​en dat het kind zijn erfgenaam wordt, moet de vader het kind bekrachtigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand en bij de notaris. Voor deze erkenning is de toestemming van de moeder vereist. Indien deze toestemming niet beschikbaar is, kan de rechter op verzoek alsnog toestemming verlenen. Dit alles doet er in een huwelijk niet toe, tenzij de vader er bezwaar tegen heeft de ouder van het kind te zijn. Na erkenning verwerven beide ouders het ouderlijk gezag en krijgen dus ook onderhoudsverplichtingen tot 21 jaar.

Fiscaal partnerschap 2021 en 2022 inkomstenbelasting

Een gehuwde is tijdens het huwelijk elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting. Samenwonenden kunnen elkaars fiscale partner zijn. U bent niet meer automatisch fiscale partner zonder kind of gedeelde woning:

Of u al dan niet fiscale partner bent in 2021 en 2022:

U woont samen op hetzelfde adres Fiscale partners of niet
Notariële samenlevingsovereenkomst. Ja, u bent fiscale partners.
Er is geen notariële samenlevingsovereenkomst. Daarnaast zijn er geen gemeenschappelijke kinderen, geen woning van de verhuurder of geregistreerd als pensioenpartner. Nee, u bent geen fiscale partners.
Wel een samenlevingsovereenkomst die niet voor een notaris is gesloten. U heeft niet samen een kind, u heeft geen eigen woning of u staat niet ingeschreven als pensioenpartner. Nee, u bent geen fiscale partners.
Gemeenschappelijk kind. Ja, u bent fiscale partners.
Ze hebben samen een huis. Ja, u bent fiscale partners.
Wel pensioenpartners. Ja, u bent fiscale partners.

De Belastingdienst kiest voor u. Het is veel makkelijker voor de Belastingdienst en je hebt geen nadelen. Sterker nog, het geeft u de mogelijkheid om de aftrekposten slimmer tussen u te verdelen en zo belasting te besparen.

Stel daarom een ​​huwelijks- of samenlevingsovereenkomst op

Er kunnen heel goede redenen zijn om een ​​samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Let op: een samenlevingsovereenkomst is later nog mogelijk, maar huwelijkse voorwaarden moeten voor het huwelijk notarieel worden vastgelegd. De belangrijkste reden is de verdeling van rijkdom en schulden tijdens overlijden, echtscheiding en ook tijdens het leven. Als u of uw partner een bedrijf heeft, is het niet verstandig om iets te regelen, want bij het bedrijf kan het altijd mis gaan. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid vallen de schulden automatisch in de gemeenschap van goederen. Bij echtscheiding loopt de ex met de helft weg. Daarnaast geven de voorwaarden meer zekerheid over alimentatie en kinderopvang.

Voorhuwelijkse voordelen

Kort over de voordelen van huwelijkse voorwaarden:

Er zijn aparte bankrekeningen

Houd er rekening mee dat het belangrijk is om aparte bankrekeningen te hebben bij het aangaan van een huwelijkse voorwaarden. Kies voor aparte rekeningen en laat niet alles via één en/of rekening lopen, want dan is niet meer duidelijk wie wat betaald heeft. Als u jaarlijks moet betalen, is het veel makkelijker als iedereen een eigen bankrekening heeft met inkomsten en uitgaven.

Per 1 januari 2018 zijn de echtscheidingsregels gewijzigd

In 2018 zijn de regels omtrent huwelijken in gemeenschap van goederen gewijzigd. Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De essentie van de wijziging is dat u niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt, waardoor uw vermogen bij echtscheiding niet meer automatisch gemeenschappelijk vermogen wordt en niet meer hoeft te worden verdeeld. U trouwt voortaan automatisch in een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u ervoor kiest om zich af te melden. De wet is ook van toepassing op nieuw gesloten huwelijken in 2022. In 2015 is er ook het een en ander veranderd, waardoor echtscheiding is aangevuld met nieuwe regels. Er moet worden aangetoond welk eigendom aan wie toebehoort.

Slot

U kunt eigenlijk niet zonder huwelijkse voorwaarden of een goed geregistreerd partnerschap. Het leven kan immers lang duren en in deze periode kan er veel gebeuren. Als u uw hand in de taart wilt houden en uw partner en kinderen goed wilt laten verzorgen, dient u tijdig advies in te winnen bij een goede notaris zodat er een passend contract voor u kan worden opgesteld. De kosten vallen in het niet bij de vele voordelen.

Lees verder