Samenwonen met een woonplaatsbeding

Wie van plan is om in 2022 of 2023 samen te gaan wonen, doet er ook goed aan na te denken over een domiciliebeding. Het verblijfsbeding is opgenomen in het samenlevingscontract en regelt gezamenlijke zaken, eigendom en de woning als een partner komt te overlijden. Als er geen woonplaatsclausule is, gaat alles naar de erfgenamen. Wat is het verschil tussen een standstill-clausule en een testament? De stay-clausule regelt veel meer dan alleen stay.

Wat is een woonplaatsbeding bij samenwonen?

Een verblijfsbeding is een aanvullend beding of fragment uit een samenlevingsovereenkomst waarmee u regelt dat bij overlijden van een partner alle gezamenlijke goederen en mede-eigendom automatisch overgaan op de langstlevende partner. Als u wilt dat uw eigen vermogen na uw overlijden ook overgaat op uw samenwonende, dan heeft u een testament nodig. Bij het gezamenlijk kopen van een woning kunt u ook een woonplaats voor de woning opnemen in de notariële akte waarmee u de woning gezamenlijk heeft gekocht.

Verblijfsclausule of testament bij overlijden?

Is er nog een gewoon testament nodig als u een woonplaatsbeding heeft? Het antwoord daarop is dat dat waarschijnlijk zal gebeuren. De wet bepaalt immers wie uw wettelijke erfgenamen zijn en uw huwelijkspartner is helaas niet uw wettelijke erfgenaam. Bovendien is het woonplaatsbeding alleen van toepassing op toekomstige eigendom van gezamenlijke en gemeenschappelijke goederen, en die goederen moeten nog worden geleverd. Als er een hypotheek op de woning of andere gezamenlijke schulden rust, moet de langstlevende die ook op zich nemen. Ook banken zullen hiervoor moeten meewerken en ook de inkomens zullen het mogelijk moeten maken om deze schulden over te nemen. Tot slot kunnen kinderen, maar uw erfgenamen, bezwaar maken als het verblijfsbeding in strijd is met hun erfenis. In dat geval kan de langstlevende echtgenoot op een later tijdstip met de kinderen overeenkomen of vindt de verrekening eerder plaats.

Woonplaatsclausule en erfbelasting

Als u een notarieel samenlevingscontract met samenlevingsbeding heeft en u overlijdt, dan betaalt de nabestaande erfbelasting en erfbelasting over de verhoging van het vermogen. Daarnaast heeft de partner, als aan alle voorwaarden is voldaan, recht op een vrijstelling van ruim 680.000 euro in 2022. Samenwonende partners worden fiscaal gelijk behandeld als gehuwden en het maakt niet uit of de overdracht via een woonplaatsbeding of een testament is. Daarnaast treedt het opschortingsbeding pas in werking als de partner komt te overlijden.

Wel of geen woonplaatsbepaling opnemen?

Als de relatie serieus is, is het zeker een goed idee om een ​​thuisblijfregel op te nemen. Zo bespaart u veel belasting en laat u uw partner niet onbeheerd achter. Het is trouwens wederzijds. Uw persoonlijke situatie bepaalt welke zaken u verder bij de notaris wilt regelen om te voorkomen dat erfgenamen of de Belastingdienst er met uw eigendom vandoor gaan. Als de relatie wordt beëindigd, wordt een samenlevingsovereenkomst met een samenlevingscontract als beëindigd beschouwd op de dag dat ten minste één partner de ander per aangetekende brief meldt dat het samenwonen en het samenlevingscontract zijn beëindigd.

Kan een standstill-clausule schadelijk zijn?

Een opschortingsclausule kan geen schade veroorzaken en is van kracht bij overlijden. Wanneer het samenwonen eindigt, houdt het beding op te werken als het eerder is dan het tijdstip van overlijden. Privé kan alles geregeld worden, maar ga voor het verblijfsbeding zelf naar de notaris. Hij of zij kan ook verdere aanbevelingen doen over wat nu te doen.€