Samenwonen en financiën, methode van delen

Samenwonen is natuurlijk een leuke en spannende stap! Maar er moeten ook veel praktische zaken geregeld worden. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om goede financiële afspraken te maken. De methode die in dit artikel wordt beschreven is erg handig en eerlijk voor beiden, want wie betaalt op basis van inkomen.

Inkomen

Maak drie kolommen: twee kolommen met het (netto)inkomen van beide personen en één kolom met het totale inkomen (denk aan huurtoeslag). Studiebeurzen en ouderbijdragen moeten ook worden opgenomen. Tel de inkomsten voor elke kolom bij elkaar op.

Bijvoorbeeld:

1e persoon 2e persoon Gewricht
Salaris 1500 Studentenbeurzen 250 Huursubsidie 100
Bijdrage ouders 250
In totaal 1500 In totaal 500 In totaal 100

Uitgaven

Maak nog drie kolommen: twee kolommen voor de uitgaven van beide personen en één kolom voor de totale uitgaven. Voor persoonlijke uitgaven boekt u alleen vaste noodzakelijke uitgaven, zoals zorgverzekering en collegegeld. Voor de gemeenschappelijke kosten vult u uitgaven in zoals huur, autoverzekering, opstalverzekering, gas en elektra, water en internet. De eenvoudigste manier om deze uitgaven te krijgen is van uw bankafschriften of van het voorbeeld in dit artikel. Tel de kolom uitgaven bij elkaar op.

Bijvoorbeeld:

1e persoon 2e persoon Gewricht
Ziektekostenverzekering 100 Ziektekostenverzekering 100 Huren 700
Kleding 200 Kleding 200 Gemeentebelasting 50
opstalverzekering 10
Internet, televisie en telefoon 50
Elektriciteit en gas 100
Water 20
autoverzekering 50
wegenbelasting 50
Auto onderhoud 100
Brandstof 100
In totaal 300 In totaal 300 In totaal 1230 jaar

Dit voorbeeld is nog vrij minimaal. Voeg ook onverwachte uitgaven toe en probeer elke maand een beetje te sparen.

Berekening

Trek de totale uitgaven van Persoon 1 af van het totale inkomen van Persoon 1. Doe hetzelfde voor persoon 2 en trek ook de gezamenlijke uitgaven af ​​van het totale inkomen.

Bijvoorbeeld:

1e persoon 2e persoon Gewricht
Inkomen 1500 500 100
Uitgaven 300 300 1230 jaar
In totaal 1200 200 -1130

Tel nu deze nieuw berekende sommen van beide personen bij elkaar op en deel de sommen van personen 1 en 2 door deze som. Vermenigvuldig dat deel dan met de resterende gedeelde kosten, dat is het bedrag dat Persoon 1 moet betalen.

Bijvoorbeeld:

1e persoon 2e persoon In totaal
Inkomsten (na aftrek persoonlijke uitgaven) 1200 200 1400
een deel 0,86 0,14 1
Investering 971,80 158,20 1130 jaar

Zo betaalt de 1e persoon 86% en de 2e persoon 14% van de totale kosten.

Hoeveel heb je nog over?

U kunt berekenen wat u maandelijks overhoudt door deze bijdrage na aftrek van vaste lasten af ​​te trekken van uw inkomen.

Bijvoorbeeld:

1e persoon 2e persoon
Inkomsten (na aftrek persoonlijke uitgaven) 1200 200
Investering 971,80 158,20
Over 228,20 41.80

En hoe moet dat in de praktijk?

Doe deze berekening regelmatig, bijvoorbeeld als er iets verandert in uw inkomsten of uitgaven. Vraag een gezamenlijke rekening aan waarop alle gezamenlijke kosten worden afgeschreven. Maak maandelijks uw bijdrage over op de gezamenlijke rekening. Eten kan ook gekocht worden met een gezamenlijke betaalpas.

Kortom: neem de tijd om op deze manier te leren tellen, dan kunt u uw nieuwe huishouden eerlijk en moeiteloos financieren!€