Salarisoverdracht voor baanbehoud

Een nieuwe manier voor bedrijven om de crisis te boven te komen: werknemers vragen hun salaris in te dienen. Maar mogen werkgevers hun werknemers gewoon vragen om een ​​loonstrookje in te dienen? En wat vindt de vakbond ervan?

Accepteer een lager salaris

Uit een onderzoek onder 1.000 bedrijven, uitgevoerd door het kantoor Berenschot in samenwerking met salarisverwerker ADP, blijkt dat 4% van de bedrijven in ons land in 2013 hun werknemers verplichtte om hun salaris door te betalen. Volgens onderzoekers is dit een trend die de afgelopen jaren is toegenomen.

Uit verschillende loonenquêtes van de ondervraagden bleek dat hun inkomen was gedaald zonder duidelijk verband met een belastingmaatregel. Daarom is het een goede reden om de HR-medewerkers van de deelnemende bedrijven te vragen of er een specifiek beleid is op dit gebied. Toen bleek dat echt 4% van de bedrijven had gevraagd om salaris af te dragen.

Promotie in plaats van promotie

Overigens is dit een set van maatregelen die men in dit verband tegen kan komen. Een groot aantal bedrijven wordt geconfronteerd met inkrimping. In dat geval worden mensen hersteld, niet per se met loonverlies. Ook is het mogelijk dat het perspectief van de betreffende werknemer wordt beëindigd, dat wil zeggen hij wordt “bevroren” tot een bepaald salaris.

Speciaal gevraagd salarisaanbod in de bouw

Met de ingestorte huizenmarkt in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat het fenomeen ‘loonoffer’ vooral in de bouwsector uitgesproken is. Maar ook bij bedrijven met kennisintensieve dienstverlening, bijvoorbeeld in managementadviesbureaus en op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dit geldt in feite vooral voor bedrijven met een hoge personeelsbezetting, dus bedrijven waar het plaatsen van mensen een belangrijk onderdeel van de kosten is.

Als het bedrijf constateert dat de kosten zullen afwijken van de inkomsten die kunnen worden gegenereerd, dan moet er iets worden gedaan. Vaak zijn deze bedrijven dan genoodzaakt de loonkosten te verlagen. Hoewel het niet altijd duidelijk is hoe zoiets wordt gecommuniceerd, is de kans groot dat het als tijdelijke maatregel wordt ingevoerd: “Als het beter gaat, kunnen we de oude situatie herstellen”.

Lagere lonen en behoud van werk

Hoewel het fenomeen ‘salarisverlaging’ natuurlijk niet altijd wijdverbreid is, is het bekend dat het vaak nogal dwingend wordt opgelegd. Bedrijven eisen niet voor niets zulke loonoffers. Het is vaak een kwestie van overleven.

Volgens de gegevens van vakbond FNV is meer dan een kwart van de ondervraagden gevraagd om een ​​lagere functie, soms met minder loon, soms met bevroren loon. Dit laat duidelijk zien hoe diep de crisis in bepaalde bedrijfstakken heeft gesneden. Als medewerkers de keuze hebben om iets af te staan ​​en hun baan te behouden of het risico te lopen op straat te worden gezet, is die keuze natuurlijk snel gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet goed, want het ondermijnt ook cao’s.

Het laatst verdiende salaris bepaalt de uitkering

Stel dat je wordt binnengeroepen door je baas en hij vraagt ​​je om je salaris te overhandigen omdat de economie slecht is. Alleen het opofferen van de lonen van de arbeiders zou een dreigend faillissement kunnen voorkomen. Dus waar ben jij mee bezig?

Medewerkers zijn dan vaak best bereid om bijvoorbeeld reisuren en overwerk af te staan, maar willen meestal wel zeker zijn van de vaste salariscomponent. En niet zonder reden. In de praktijk biedt salarisoffer ook geen garantie dat het bedrijf faillissement kan voorkomen. Mocht het bedrijf ondanks loonoffers failliet gaan, dan kijkt UWV naar het laatst verdiende salaris. Als het bedrijf in kwestie desondanks de loonsverlaging heeft kunnen voortzetten, is de uitkering ook veel lager dan bij handhaving van het normale loon.

Unie positie

Zeker als het gaat om een ​​bepaald demotiebeleid, hoort de vakbond vaak dergelijke signalen: naarmate mensen ouder worden, accepteren ze een lagere functie voor minder loon. Maar wat de vakbonden enorm belangrijk vinden, is dat het vrijwillig is en dat mensen niet onder druk worden gezet.

Helaas komen er ook signalen van de vakbond dat er vaak sprake is van een verborgen vorm van reductie en een zekere dwang: “je mag blijven, maar dan moet je opgeven”. Als dwang kan worden bewezen, zal een vakbond als de FNV dat natuurlijk ten stelligste afwijzen.

Looney vs. salaris offer

De eis om salarissen af ​​te dragen staat natuurlijk in schril contrast met de eis van een salaris van 3%, die vakbond FNV in het najaar van 2013 naar voren bracht tijdens de onderhandelingen over de cao. En dat was in een tijd dat uit een onderzoek van het bureau van Berenshott bleek dat steeds meer bedrijven loonoffers eisten.€