Salarisonderhandelingen

Ook in economisch goede tijden zijn de salarisonderhandelingen verre van optimaal. Veel medewerkers maken tactische fouten in onderhandelingen die met oefening gemakkelijk kunnen worden vermeden. Je leert succesvol onderhandelen. Een strikte houding leidt niet altijd tot succes. Veel belangrijker is zelfvertrouwen en het creëren van de juiste sfeer.

De beste tijd om over salaris te onderhandelen

De beste tijd om over salaris te onderhandelen is wanneer het bedrijf het goed doet, de economische vooruitzichten rooskleurig zijn en de arbeidsmarkt krap is. Maar ook dan loopt het sollicitatiegesprek niet altijd zoals verwacht.

Vastberaden zijn in salarisonderhandelingen is niet altijd een goede zaak

Veel mensen schatten hun onderhandelingspositie niet altijd realistisch in in salarisdiscussies. Een gematigde positie is meestal niet slechter dan een harde, integendeel: harde onderhandelaars slagen alleen als ze een tolerante gesprekspartner vinden. Maar wanneer ze worden geconfronteerd met een taaie onderhandelaar, lopen de onderhandelingen vaak vast of mislukken omdat beide partijen in beslag worden genomen door hun eigen doelen. Het meest succesvol zijn de gesprekken waarin twee realistisch ingestelde gesprekspartners samen tot een resultaat komen, omdat beide de bedoelingen van de ander respecteren.

Wat is jouw gespreksstijl?

Met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten is het mogelijk om de gespreksstijl van een persoon te bepalen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Onderhandelaars blijken vaak niet in alle opzichten zo coöperatief te zijn als ze denken.

Er is geen basispartij bij salarisonderhandelingen

Goede onderhandelingen moeten het principe volgen “mijn probleem is jouw probleem”. Alle pressiemiddelen die jij hebt, heeft je gesprekspartner ook en vice versa. Veel medewerkers denken echter dat zij de achterliggende partij zijn. Ze geloven dat ze gemakkelijk vervangbaar zijn. Maar dat is vaak een misvatting, zeker in tijden van schaarste aan geschoolde arbeidskrachten. Waarom zou een werkgever een werknemer die hij leuk vindt verlaten voor een aanbesteding of zijn motivatie doden om geld te besparen?

Salaris heeft veel overeenkomsten

Bovendien zijn sommige gesprekken echt eendimensionaal. Zelfs een zogenaamd enkelvoudig onderwerp als “salaris” heeft verschillende bijzaken, zoals:

Opties stuk voor stuk

Al deze dingen staan ​​ook ter discussie, en het zijn allemaal opties. Daarom moeten salarisonderhandelingen worden gezien als een manier om een ​​win-winsituatie te bereiken. Als alles goed gaat, kunnen de voordelen zelfs in concrete cijfers worden uitgedrukt. Elke onderhandelaar heeft een doel en aan dat doel kan een waarde worden toegekend.

Voorbeeld:

De werknemer wil graag 10.000 euro meer jaarsalaris en is bereid daar meer voor te werken. De werkgever wil komend jaar twee bijzondere projecten uitvoeren en heeft 10.000 euro beschikbaar. Dan is een win-winsituatie mogelijk: