Salaris te laat of niet ontvangen, wat te doen?

Veel mensen krijgen betaald op een bepaalde dag van de maand of week. Altijd op de oneven dag van de maand of op een dag die in het rapport voorkomt en bij alle medewerkers bekend is. Maar relatief vaak ontvangen mensen hun salaris te laat. Dit is vaak te wijten aan een wanpraktijken of menselijke fout van de organisatie die de betalingen afhandelt, of er is iets anders mis, zoals een contract dat is verlopen zonder dat iemand heeft gebeld. Wat te doen als u uw salaris te laat of helemaal niet ontvangt?

Wat te doen bij onbetaald of te laat salaris?

Ruim een ​​kwart krijgt er ooit mee te maken

Uit het onderzoek van de Nationale Vacante Bank, waarvan de resultaten op 27 januari 2014 in Sp!ts zijn gepubliceerd, blijkt dat meer dan een kwart van de beroepsbevolking te maken heeft (gehad) met een laat salaris. In bepaalde gevallen zou er helemaal geen loon zijn betaald als de persoon in kwestie niet zelf alarm had geslagen. De meeste mensen merken meteen wanneer hun salaris niet op hun bankrekening is gestort op de dag dat het zou moeten zijn. Dit kan soms zelfs leiden tot een verhit conflict.

In december 2013 bleek dat de salarissen van Utrechtse ambtenaren niet op tijd waren overgemaakt, waardoor zij vakantiedagen moesten overboeken zonder decembersalaris. Enkele maanden eerder waren er problemen met het uitbetalen van 26.000 uitkeringen. Mensen die hierdoor in de problemen kwamen, konden € 50 ophalen bij de Dienst Werk en Inkomen om het gat te dichten.

Waarom is het salaris uitgesteld?

Als u uw salaris niet op tijd ontvangt, kan dat verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

Hoger salaris bij te late betaling

Wat veel mensen niet weten, is dat als je meer dan drie dagen te laat wordt betaald, je meestal recht hebt op 5% meer. Dit geldt voor de wettelijke verhoging wegens te late betaling. Dit geldt ook voor vakantiegeld. Als de werkgever niet binnen 14 werkdagen betaalt, kan dit percentage oplopen tot 50%.

Wat te doen als u uw salaris niet op tijd heeft ontvangen?

U moet natuurlijk eerst contact opnemen met de salarisadministratie van uw werkgever. Wellicht kan op deze manier de oorzaak van de te late betaling eenvoudig worden opgespoord en opgelost. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw jaarcontract lijkt te zijn afgelopen of als er een systeemfout is. Indien de werkgever niet of niet reageert op telefonische communicatie, of indien blijkt dat er ernstiger problemen aan de basis liggen, dient een aangetekende brief te worden gestuurd voor een loonvordering. Als u geen reactie krijgt, kunt u na zeven dagen een betalingsverzoekherinnering sturen. Als het na drie dagen geen bevredigend resultaat geeft, kunt u het beste juridische hulp zoeken. Dit kan via een rechtsbijstandverzekering, een Advocatenkantoor of een vakbond als u daarbij aangesloten bent.

Voorbeeldbrief salarisaanvraag

Als het gaat om de werkgever die een salarisverzoekbrief moet sturen, kun je die zo opstellen (gegevens tussen < en > zelf invullen):

Onderwerp: Loonvordering

Geachte heer mevrouw! ,

Graag zou ik uw aandacht willen vestigen op het volgende.

Sindsdien ben ik bij je in de functie en contract voor per week/maand. Het spijt me dit op dit moment te moeten besluiten <...> (nog) geen salaris heeft ontvangen. De datum waarop het had moeten plaatsvinden, namelijk is al voorbij.

Na een (mondeling/telefonisch) gesprek met de salarisadministratie, Ik kreeg de verzekering dat mijn salaris zo snel mogelijk zou worden uitbetaald. Helaas is dat nog niet gebeurd. Kan dit te wijten zijn aan een bug of een technische fout?

Hierbij verzoek ik u om mijn salaris binnen zeven dagen na de datum van deze brief te betalen nog steeds betalen en stuur me salarisspecificatie.

Ik hoop dat het salaris correct wordt uitbetaald.

met respect,