Salaris per vier weken of per maand

De meeste werknemers worden maandelijks betaald. Sommige werknemers krijgen elke vier weken betaald. Ze krijgen dus dertien uitbetalingen per jaar. Dit lijkt voordelig, maar levert ook praktische problemen op.

Wie elke vier weken een salaris ontvangt, moet zijn inkomen en vaste lasten goed in evenwicht houden. De meeste hogere maandelijkse vaste lasten worden bewust aan het einde van de maand afgeschreven. Dit is het moment waarop de meeste rekeninghouders nog genoeg geld op hun betaalrekening hebben staan. Zo kunnen werknemers die eens in de vier weken worden uitbetaald niet met de bank afspreken om de hypotheeklasten op tijd te innen. Het salaris komt altijd op een andere datum binnen. Het verwijst natuurlijk naar hetzelfde, maar het is een andere manier van organiseren. Berekend over een jaar ontvangt de werknemer dertien uitkeringen minder dan een werknemer met hetzelfde salaris per maand.

Financiële organisatie

Veel medewerkers kunnen elke maand rondkomen, maar moeten hun financiën goed regelen om transparant te zijn. Andere werknemers ontvangen elke maand veel meer dan ze elke maand uitgeven. Deze werknemers zullen het resterende geld eerder op een rentedragende spaarrekening willen zetten. In beide gevallen moeten tweewekelijkse medewerkers anders met hun geld omgaan, aangezien bijna alle grote uitgaven maandelijks worden gefactureerd.

Hoe om te gaan met vaste kosten?

De bedragen die hiervan worden afgetrokken, kunnen variëren gedurende de betalingstermijn van vier weken. In veel gevallen zullen de maandelijkse incasso’s gelijk zijn aan de salarisbetaling, maar als dit niet het geval is, moet een deel worden gereserveerd voor vaste kosten die anders een zware last op het volgende salaris zouden vormen.

Toerekening van vaste kosten

Om niet elke maand te hoeven uitzoeken hoe het salaris wordt uitbetaald in verhouding tot de vaste lasten, kan het beter georganiseerd worden door een aparte betaalrekening aan te maken. Vervolgens berekent u hoeveel van uw maandelijkse uitgaven zich in vier weken vertalen in uitgaven. U betaalt bijvoorbeeld € 750 per maand voor de hypotheek, € 200 voor gas en elektra en € 300 voor verzekeringen en € 200 voor overige vaste lasten. Deze bedragen worden maandelijks automatisch in rekening gebracht.

De totale vaste maandlasten zijn dus:

1450 euro. Deze kosten bedragen 17.400 euro per jaar.

Omgerekend naar een periode van vier weken zijn de kosten als volgt:

17.400 euro : 13 = 1.338,46 euro

Als u dit bedrag per salaris op een aparte betaalrekening overmaakt, weet u precies hoeveel geld u in één betaling over kunt hebben.

Wat is het salarisverschil?

De uitbetaling voor vier weken is natuurlijk minder dan de uitbetaling voor een maand. Op basis van een maandbedrag van € 2.500,- per maand kunnen wij dit bedrag eenvoudig omzetten in een vierwekelijkse betaling. Allereerst berekenen we het jaarsalaris, zonder rekening te houden met vakantiegeld, 13e maand en andere toeslagen.

2500 euro
x 12 = $ 30.000.

Ter vergelijking: het voordeel om de vier weken zou zijn:

€ 30.000: 13 =
2307,69 euro