Salaris en salaris uitgelegd

Een salaris is, net als loon, een beloning voor werkzaamheden die niet als zelfstandige worden verricht. Een salaris is dus de vergoeding die uw werkgever u betaalt voor uw werk. Hoewel beide concepten beloning voor verricht werk zijn, wordt de term “salaris” meestal gebruikt voor arbeiders en meer salaris voor kantoorpersoneel.

Salaris en salaris, het verschil

Voorheen waren de termen “salaris” heel duidelijk gerelateerd aan het type aanstelling:

De natie scheidt nog steeds de lonen voor arbeiders van de lonen voor ambtenaren en kantoorpersoneel. Maar in feite is het verschil tegenwoordig meer gerelateerd aan de aard en omvang van de werkprestaties.

Overigens wordt een dergelijke vorm van onderscheid tegenwoordig bijna gebruikt in collectieve overeenkomsten en wetgeving.

Maandsalaris of maandsalaris

Salarissen worden meestal uitbetaald in de vorm van een maandsalaris. Maandsalaris is het salaris dat je aan het einde van de maand hebt verdiend. De hoogte van het maandsalaris is geregeld in de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever gebonden is aan een cao, wordt er collectief over het loon onderhandeld. Tegenwoordig is maandsalaris de meest voorkomende vorm van betaling. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen bruto en netto maandsalaris.

Uurloon en stukloon

Het maandsalaris heeft een constant niveau, ongeacht het aantal dagen in een maand en ongeacht de verrichte werkzaamheden in die maand. De beloning kan echter ook afhankelijk zijn van de hoeveelheid verrichte werkzaamheden. Dan hebben we het bijvoorbeeld over uurloon of stukloon. De hoogte van het salaris kan elke maand veranderen. De hoogte van het salaris is in principe vrij bespreekbaar en wordt meestal bepaald in de arbeidsovereenkomst.

Bijzondere vormen van compensatie

Naast het vaste basisbedrag kan de (collectieve) arbeidsovereenkomst afspraken maken over aanvullende salarisbetalingen, bijvoorbeeld:

Maar ook toeslagen die niet in geld zijn uitgedrukt kunnen onderdeel zijn van het salaris, bijvoorbeeld:

Zowel de werknemer als de werkgever moeten echter begrijpen dat dit soort beloningen aanzienlijke fiscale gevolgen kan hebben.

Bruto en netto salaris

Als we het over loon hebben, bedoelen we meestal het brutobedrag. Het bruto maandsalaris is het salaris vóór aftrek van belastingen en premies sociale verzekeringen.

Sociale bijdragen omvatten inhoudingen met betrekking tot:

Daarnaast wordt, afhankelijk van de belastingschijf, loonheffing ingehouden op het salaris als bronbelasting.

Wat dan wordt uitbetaald, heet het netto maandsalaris. Dit kan leiden tot verschillende nettobedragen voor werknemers met hetzelfde bruto maandsalaris in verschillende persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld gehuwd of alleenstaand).

Uitbetaling van salaris bij ziekte

Een werknemer die ziek wordt, blijft maximaal twee jaar loon van de werkgever ontvangen. Gedurende deze periode ontvangt de persoon minimaal 70% van het normale loon, waarmee wordt aangegeven dat het maximale dagloon geldt.

Overigens komt het wel eens voor dat werkgevers in positieve zin afwijken van deze minimumregels, bijvoorbeeld 100% betalen in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede jaar.€