Rusland: Russische staatsobligaties kopen en verkopen

Russische staatsobligaties zijn een zeer interessante belegging voor buitenlandse investeerders. Het zal in de toekomst alleen maar aantrekkelijker worden voor investeringen. Dit komt omdat de Russische regering de staatsschuld gaat verhogen om in haar economie te investeren. Kredietbeoordelaars geven Rusland een B-rating, wat betekent dat je een behoorlijke rente kunt krijgen op Russische staatsobligaties.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie klom Rusland snel op de economische ladder. Het land is een van de opkomende economieën, samen met onder meer China, India en Brazilië. Ze worden de BRIC-landen genoemd en worden beschouwd als toekomstige grote spelers op het mondiale economische toneel. In 1998 werd Rusland getroffen door een grote financiële crisis. Het was een gevolg van de Azië-crisis een jaar eerder. Het land herstelde zich echter snel en de economie groeide. Tussen 1998 en 2008 groeide de economie met gemiddeld 6,5 procent. De afgelopen jaren is de situatie wat rustiger geworden doordat de vraag naar grondstoffen iets is afgenomen, maar het land maakt nog steeds een snelle economische groei door.

De groei van de Russische economie

Onder Jeltsin en later Poetin maakte het land een snelle overgang naar het kapitalisme door. Het was niet zonder slachtoffers, maar veel mensen hebben er ook van geprofiteerd. Verschillende grote staatsbedrijven werden voor te weinig geld verkocht, wat vervolgens ten goede kwam aan de nieuwe eigenaren.

De economische vooruitzichten van Rusland

Ook de toekomstperspectieven van Rusland zien er goed uit. Het land heeft veel goederen, waarvan de meeste worden geëxporteerd. Dit geldt met name voor olie en gas. Ook worden er veel kolen, hout en erts verkocht. De landbouw is nog niet georganiseerd. Dat blijkt wel uit het feit dat veel levensmiddelen nog geïmporteerd moeten worden. Tegelijkertijd zijn er ook veel mogelijkheden voor toerisme. Steden als Moskou en St. Petersburg zijn bijzonder interessante plaatsen. Elk jaar stijgt het aantal toeristen met 10 procent. Het doel is dat over tien jaar jaarlijks 22 miljoen toeristen Rusland bezoeken.

Rusland heeft een relatief lage staatsschuld. Het zal in de toekomst waarschijnlijk weer toenemen, aangezien de Russische regering miljarden wil investeren in het verbeteren van haar marktpositie. In 2011 was de staatsschuld ongeveer 11 procent van het bruto binnenlands product, maar in 2014 zal de staatsschuld waarschijnlijk zijn gestegen tot 17 procent van het bbp. In totaal gaat het om ongeveer 130 miljard euro. Rusland heeft het geld onder meer nodig om de infrastructuur te verbeteren, rekening houdend met de Olympische Winterspelen, die in 2014 in Sochi worden gehouden, en het WK dat in 2018 in dit land wordt gehouden.

Koop en verkoop Russische staatsobligaties

De Russische regering zal staatsobligaties uitgeven. Daarbij zou de regering investeerders, pensioenfondsen, banken en particulieren vragen om haar staatsschuld te financieren. Als compensatie betaalt de Russische overheid bepaalde rente op de leningen. De rente hangt af van de kans dat Rusland aan zijn verplichtingen kan voldoen. Deze kans wordt ingeschat door verschillende kredietbeoordelaars die Rusland een B-status hebben toegekend. Triple-A-status is de hoogste status die een staat kan krijgen. Als een land de D-status bereikt, is het praktisch failliet. Rusland is het niet eens met de kredietbeoordelaars, omdat dit betekent dat het een hogere rente zal moeten betalen op uitstaande leningen.€