Rood staan ​​op je betaalrekening kan je tegoed beschadigen

Een betaalrekening of betaalrekening maakt deel uit van de financiële basisuitrusting van elke volwassene. Of iemand nu salaris, kinderbijslag of studiefinanciering ontvangt, iedereen met inkomen of recht op een uitkering heeft een betaalrekening nodig. Een kenmerk van een betaalrekening is dat u rood kunt staan ​​op uw reguliere inkomen. Maar rood staan ​​op uw betaalrekening is een van de duurste kredietvormen ter wereld. De rente op rood staan ​​is vaak hoger dan 10%. Om niet onnodig geld te verliezen door hoge rentebetalingen, is het aan te raden om van die kredietlijn af te komen. Rood staan ​​leidt immers vaak tot blijvende schulden. In het slechtste geval kan het uw credit score ernstig schaden. Rood is de kredietlimiet die u op uw betaalrekening heeft staan. Kredietfaciliteit is de limiet waarbinnen u uw saldo kunt overboeken. De bank stelt deze grens vast op basis van uw maandinkomen. Meestal dienen twee tot drie maandsalarissen als richtlijn.

Zichtrekening of betaalrekening

Een betaalrekening kan je tegenwoordig niet meer missen. Huur, elektra, water, al deze kosten worden immers niet meer contant aan de deur afgerekend, maar betaald via overschrijving, automatische incasso of doorlopende betaling.

Hoewel er regelmatig verhalen zijn van mensen die nergens een bankrekening kunnen krijgen, hebben banken in principe de plicht om iedereen te voorzien
Verifieer Account
te helpen. Het is gebaseerd op het idee dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het girale betalingssysteem.

Omdat het controleren van rekeningsaldi weinig of geen rente oplevert, zou u niet meer geld moeten hebben dan u nodig heeft om uw maandelijkse uitgaven te dekken. Tegoeden op betaalrekeningen kunnen op elk moment bij banken worden opgenomen.

Krediet in het rood

Binnen bepaalde grenzen is het ook mogelijk om meer geld op te nemen dan het saldo op de zichtrekening. Algemene naam voor dit formulier
credit
is de
rood zijn
of debet. Dit moet meestal bij de bank worden aangevraagd voordat het als klant kan worden gebruikt. Hoewel elke bank haar eigen beleid op dit gebied heeft, wordt de toegestane roodstand meestal bepaald door rekening te houden met de hoogte van het reguliere salarisinkomen of vergelijkbaar inkomen.

Debetrente indien in het rood

Als we rood staan, betalen we meestal meer dan 10% debetrente. Banken rechtvaardigen deze hoge debetrentes door te stellen dat de beschikbaarheid van rekening-courantkredieten gepaard gaat met grote onzekerheid. In het rood heeft de bank beduidend meer risico dan een normale lening.

Doorlopend krediet als goedkoper alternatief voor te hoge uitgaven

En natuurlijk is rood staan ​​ook een grotere last voor de banken omdat klanten er heel flexibel mee omgaan. Een debetsaldo is eigenlijk bedoeld om kortlopende dekkingstekorten op te vangen. Ze zijn geenszins in het leven geroepen als een structurele vorm van krediet. Overigens is er een veel goedkoper alternatief voor overbesteding in de vorm van een doorlopend krediet.

Betaalpas: uw betaalrekening in uw zak

Een betaalrekening zit nu ook bij de meeste Nederlanders op zak in de vorm van een betaalpas (EC-card). Hoewel het in Nederland onder verschillende namen bekend is, wordt altijd hetzelfde concept gebruikt. In de praktijk wordt vaak de naam van de bank gezien, gevolgd door het achtervoegsel “kaart”.

Met een pinpas kunt u niet alleen geld opnemen bij geldautomaten (GEA) in binnen- en buitenland, maar ook zonder contant betalen bij betaalautomaten (BEA) in bijna elke winkel en restaurant. Dit geldt ook voor andere Europese landen en veel mediterrane landen. Het bedrag dat met de pinpas is betaald, wordt vrijwel direct van uw rekening afgeschreven.

Iedereen die met een EC-kaart (debetkaart) betaalt, doet dit ofwel door de pincode in de kaartlezer in te voeren of door een cheque te ondertekenen. De eerste procedure wordt ook wel “elektronisch contant geld” genoemd. Er wordt een online verbinding met de bank tot stand gebracht en de betreffende winkelier heeft een betalingsgarantie.

Een zichtrekening openen

We leven in een tijd waarin bijna alle financiële zaken thuis online geregeld kunnen worden vanaf een computer of smartphone. Dus ook een zichtrekening openen. Vroeger moesten bankklanten nog naar een bankkantoor komen om de nodige identificatie te doen. Banken zijn nu echter in een zodanig stadium beland dat consumenten het openen van een betaalrekening volledig thuis kunnen voltooien.€