Rood staan ​​bij de bank resulteert in BKR registratie

Per 1 december 2016 zijn de regels voor het lenen van geld aangescherpt. Vanaf deze datum worden ook rekening-courantkredieten tot 250 euro meegenomen voor leningen die zijn geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie Tiel (BRK). Registratie in BKR kan bijvoorbeeld invloed hebben op de hoogte van een hypothecaire lening. De regels veranderen omdat Nederland niet volledig voldeed aan de Europese regels. Door deze correctie voldoet Nederland nu weer aan alle Europese wet- en regelgeving. Deze maatregel is ook een manier om probleemschulden vroegtijdig te signaleren.

BKR registratielimieten verlaagd

Bankschuld is een type doorlopend krediet; een lening die altijd onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) valt.
Bureau Krediet Registratie (BKR)
alleen geregistreerde leningen van meer dan 500 euro, waarvan de terugbetalingstermijn langer is dan drie maanden. Per 1 december 2016 is de ondergrens gewijzigd en is ook de deadline verkort. Nu worden ook alle leningen boven de 250 euro en met een looptijd van één maand geregistreerd. Deze registratie kan van invloed zijn op het bedrag dat iemand zich kan veroorloven om een ​​hypotheek te krijgen.

Een effen rood wordt een positieve registratie

Op dit moment staan ​​rood staan ​​in het BKR als ‘positieve registratie’ vermeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld een hypotheekverstrekker kan zien dat er wel een inschrijving is maar geen betalingsachterstand. Zo kan een persoon die toegang heeft tot het register zien dat de geregistreerde de schuld altijd correct en op tijd betaalt.

Als dit niet gebeurt, kan een positieve registratie worden omgezet in een negatieve registratie. Dit gebeurt wanneer de kredietnemer niet of niet op tijd betaalt, waardoor de schuldeiser een zogenaamde ‘achterstandsmelding’ indient bij het BKR. De debiteur wordt op de hoogte gebracht met een bericht dat de kredietgever een aanmaning voor te late betaling wenst in te dienen. Als de lener nog steeds niet betaalt, wordt de positieve registratie omgezet in een negatieve registratie.

Gevolgen van de inschrijving in het gedrang

Een negatief kredietrecord kan invloed hebben op de hoogte van een nieuwe lening, zoals een hypotheek. Iedereen heeft een bepaalde bandbreedte waarbinnen hij of zij kan lenen. Dit hangt onder meer af van iemands inkomen en dus van hoeveel andere financiële verplichtingen of negatieve kredietwaardigheid iemand heeft.

Berekening

De impact van een rood staan ​​op een lening kan snel oplopen. Volgens de berekeningen van de Vereniging van Eigenaren kan de mogelijkheid van een roodstand van 500 euro op een betaalrekening al snel een hypotheekvermindering van 2.800 euro betekenen. Heeft u een limiet waarmee u rood staan ​​van bijvoorbeeld 1.500 euro, dan kan dit bedrag zelfs oplopen tot gemiddeld 8.400 euro.

Registratie duurt vijf jaar

De registratie in het BKR is vijf jaar geldig. Deze periode begint pas nadat de lening volledig is afgelost. Een (negatieve) kredietregistratie kan dus invloed hebben op de toekomstige lening. U kunt zich niet zomaar uitschrijven. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij het BKR. Hiertoe is binnen het Bureau een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld, die per geval afzonderlijk beoordeelt of er kans is op een verkeerde (onjuiste/foutieve) inschrijving. Pas dan wordt de registratie verwijderd. Als u niet akkoord gaat met de termijn van vijf jaar omdat u bijvoorbeeld een hypotheek of een ander krediet wilt nemen, blijft de inschrijving gewoon staan.

Een op de vijf huishoudens heeft schulden

Door deze roodstand tot 250 euro en met een korte termijn in de kredietregistratie op te nemen, proberen we momenteel problemen met betalingen en eventuele schulden sneller op te sporen. Volgens een onderzoek uit 2015 (Rijksoverheid) neemt het aantal huishoudens met financiële problemen toe. In 2015 heeft een op de vijf huishoudens probleemschulden. Van
probleem schulden
verwijst naar wanneer de maandelijkse betalingsverplichtingen voor lopende leningen (anders dan hypothecaire leningen) de aflossingscapaciteit van het huishouden overschrijden, maandelijks berekend. Kortom: de maandelijkse uitgaven zijn groter dan het geld dat elke maand binnenkomt.€