Roerende voorheffing en roerende voorheffing op rente en royalty’s

In 2020 en 2021 betaalt u roerende voorheffing of roerende voorheffing op spaarrente in het buitenland. In Nederland wordt geen belasting betaald over rente-inkomsten, maar over vermogen. Ook als er bronbelasting wordt ingehouden, wil de Belastingdienst weten dat u spaargeld op een buitenlandse rekening heeft staan. In andere gevallen beschouwt de Belastingdienst uw geld op een buitenlandse spaarrekening als zwart geld en riskeert u een boete. Voorkom dubbele belasting: roerende voorheffing en vermogenswinstbelasting op hetzelfde geld. U kunt ook roerende voorheffing vermijden met een aangifte om roerende voorheffing te vermijden. Het kabinet wil een bronbelasting invoeren op rente en royalty’s op uitgaande geldstromen naar landen met zeer lage belastingen.

Waarom belasting inhouden op rente en royalty’s?

De Europese Spaarrichtlijn en sparen in een EU-land

In de Europese Spaarrenterichtlijn 2005 staat dat financiële instellingen in de EU uw gegevens in principe via de overheid doorgeven aan de belastingdienst. Dan gaat het om:

België en Luxemburg

Verschillende landen, waaronder België en Luxemburg, hebben destijds aangegeven bronbelasting in te houden op ontvangen rente en dividenden. In ruil voor deze bronbelasting werden doorgaans geen gegevens doorgegeven aan de Nederlandse staat. Hierdoor was het mogelijk om bronbelasting in het buitenland te betalen, maar niet om buitenlandse spaargelden aan te geven bij de Belastingdienst. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn drie situaties mogelijk:

  1. Er wordt geen bronbelasting ingehouden;
  2. Bronbelasting en bronbelasting worden wel ingehouden maar niet aangegeven bij de Belastingdienst;
  3. Wel wordt bronbelasting en bronbelasting ingehouden en aangegeven bij de Belastingdienst.

Er wordt geen bronbelasting ingehouden

Als u niet wilt dat de roerende voorheffing wordt ingehouden, moet u deze bij de bank aanvragen. In de meeste gevallen worden uw rentebewijzen automatisch verzonden. Dan hoeft u geen bronbelasting te verwachten, maar betaalt u in Nederland belasting over de genoemde bezittingen. De Belastingdienst zal u vragen voor hoeveel vermogen dit geldt en in de meeste gevallen is de hoogte van de rente-inkomsten een goede graadmeter voor de hoeveelheid vermogen in het buitenland.

Aangifte ter voorkoming van belastinginhouding

U kunt belastinginhouding voorkomen en ook dat uw gegevens meegestuurd worden naar Nederland bij de aangifte ter voorkoming van belastinginhouding. Dit bericht van de belastingdienst is opgesteld in het Engels en wordt hierna het attest van vrijstelling van roerende voorheffing genoemd. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Betaal de ingehouden belasting

De volgende buurlanden heffen in principe ook in 2020 en 2021 roerende voorheffing:

In de meeste van deze landen is bronbelasting nog niet mogelijk (in Luxemburg, België of Oostenrijk:

Daarnaast is uit deze landen niet altijd duidelijk of zij uw gegevens zonder uw verzoek aan de Belastingdienst zullen overhandigen. En dan zijn er nog andere bekende ontsnappingsroutes voor zwart geld waarvoor meestal wat verder gereisd moet worden. Als u in een land bronbelasting moet betalen, kunt u deze belasting aftrekken van uw Nederlandse belasting als u een belastingverdrag heeft met dat land.

Roerende voorheffing maar zonder dubbele belasting te betalen

In de meeste gevallen is de onroerendezaakbelasting in het buitenland anders dan in Nederland. In Nederland werkt de Belastingdienst met een fictieve aangifte waarover u belasting betaalt, in het buitenland is dat meestal een bronbelasting op de daadwerkelijke aangifte. Als u te maken krijgt met bronbelasting, kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting een beroep doen op het vermijden van dubbele belasting. Een paar voorbeelden:

Vermindering roerende voorheffing in 2020 en 2021

Uw Besparingen Bedrag van roerende voorheffing Verlaag de roerende voorheffing tot
België 30% 0%
Italië 26% 0%
Kroatië 12% 0%
Portugal 28% 10%
Tsjechische Republiek 15% 0%

Zwart geld op buitenlandse rekening

Zwart geld op een buitenlandse rekening is een actueel onderwerp en een belangrijk aandachtspunt voor de Belastingdienst en de politiek. Een groot deel van zijn geld stamt uit de tijd dat ons land veel belasting moest betalen, maar dat is al jaren niet meer. U betaalt geen 60% of 70% belasting meer over rente-inkomsten, maar (gemiddeld) 1,2% over vermogen en soms meer (zeker bij grotere vermogens in 2020 en 2021). Er zijn dus nogal wat Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling en voor zwart geld hebben gestemd. Niet iedereen heeft dit gedaan, en als de belastingdienst erachter komt over je, kun je een enorme boete krijgen.Wie zwart geld in het buitenland heeft, kan meer dan ooit op zoek naar belastingparadijzen en goed advies. Nu aanvragen betekent immers belasting betalen en bovendien boetes betalen.

Paradise Papers

De druk op zwart geld en belastingontduiking wordt verder opgevoerd. De Paradise Papers raakten eind 2017 een gevoelige snaar, belastingontduiking mag, maar het kabinet ziet het liever niet gebeuren. Is er slechts een zeer geringe bronheffing op buitenlandse rente, of zijn royalty’s niet of weinig roerende voorheffing onderworpen, dan kunt u alsnog contact opnemen met de Belastingdienst. Het kabinet wil belasting inhouden op rente en royalty’s voor brievenbusmaatschappijen en financiële uitstroom naar landen met zeer lage belastingen. De hoogte van de toeslag is nog niet bekend gemaakt.€