Risicovrij beleggen in aandelen of obligaties: kan dat?

Risicovrij beleggen is een contradictio in terminis. Beleggen is risico nemen. Het obligatierendement van AAA-landen als Nederland, Duitsland en de VS wordt in de financiële wereld ook wel de risicovrije rente genoemd. Het behalen van rendement boven deze risicovrije rente houdt per definitie het nemen van risico’s in, hoe beperkt ook.

Investeren zonder risico

Een risicovrije belegging levert een rendement op dat gelijk is aan het rendement van de risicovrije rente minus kosten. De kosten kunnen variëren afhankelijk van de aanbieder van het financiële product, het exacte product en de omvang van de investering.

Besparingen

Met een klein bedrag aan spaarkapitaal, beschermd door een staatsgarantie, en bovendien dat kapitaal maar voor korte tijd gemist kan worden, ligt een spaarrekening voor de hand. Zorg ervoor dat je vergelijkt welke aanbieder (met een Nederlandse staatsgarantie) de meest aantrekkelijke rente biedt.

Spaargeld

Met een deposito zet u uw spaargeld voor een langere periode opzij. Als u zich voor de deadline afmeldt, moet u vaak een boete betalen. Deze boete wordt in een bijzondere situatie meestal niet in rekening gebracht; overlijden, huwelijk, samenwonen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het kopen van een eigen woning (let op de voorwaarden, er zijn grote verschillen). Voordeel is dat de rente hoger is dan bij regulier sparen. U loopt ook geen prijsrisico zoals bij een obligatie met een langere looptijd.

Het nadeel is dat u het risico loopt renteverhogingen mis te lopen. Als de ECB de rente verhoogt, heeft dit geen invloed op uw inleg, wat een nadeel is ten opzichte van een gewone spaarrekening. De keerzijde hiervan is dat als de ECB de rente verlaagt, jij er ook geen last van hebt. Psychisch voelt het depot veilig, maar economisch creëer je een risico.

AAA kortlopende staatsobligatie

Het rendement op kortlopende AAA-staatsobligaties wordt in de financiële wereld beschouwd als de gouden standaard voor het bepalen van de risicovrije rente. Het rendement is iets hoger dan op een spaarrekening, maar er is een beperkt prijsrisico.

AAA langlopende staatsobligaties

AAA-staatsobligaties die voor een lange tijd zijn uitgegeven, kunnen aanzienlijk hogere rendementen hebben. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien aantrekkelijk, en u zou verwachten dat het risico dat u neemt hetzelfde is als een kortlopende obligatie, maar dit is misleidend. Het prijsrisico dat u loopt is aanzienlijk hoger. De door de ECB vastgestelde rente kan meerdere keren achter elkaar worden verhoogd, waarna de prijs van uw obligatie flink daalt. Tijdens de looptijd van een langlopende obligatie kunnen zich uitzonderlijke situaties voordoen, waardoor de beloning die u ontvangt voor het nemen van dit risico ook aanzienlijk hoger is.

Beleggen zonder beleggingsrisico

Risicoloos beleggen is de worst die financiële instellingen de consument graag voorschotelen. Daarom zijn er veel producten die inspelen op de wens om winst te maken zonder verlies te maken. In dit geval zet de belegger een inlegbedrag in dat de bank ervoor zorgt dat deze altijd zal uitbetalen (let op wat er gebeurt als de bank failliet gaat, dit product valt vaak niet onder de garantieregeling). De betaling naast de borg is afhankelijk van verschillende variabelen. Ze kunnen heel verschillend zijn. Een voorbeeld is een product waarbij 10% extra wordt uitgekeerd als de AEX op de rapportagedatum een ​​bepaalde positie heeft bereikt. Als deze positie niet wordt bereikt, wordt alleen de aanbetaling uitbetaald. Psychologisch voelt het alsof er geen risico is genomen, maar in de economische definitie heb je de alternatieve kosten betaald. Er gaat een bedrag aan rente verloren dat gelijk is aan de risicovrije rente. U dient zelf te beslissen of deze producten voor u aantrekkelijk zijn, eventueel in overleg met uw financieel adviseur. Elk product en elke financiële situatie is anders.

De heilige graal van risicovrij beleggen

Beleggen zonder risico blijft de heilige graal, maar verantwoord beleggen is mogelijk, wat bij u past met het juiste risico. Als u niet genoeg ervaring heeft om zelf een weloverwogen beslissing te nemen, of als u denkt wel wat hulp te kunnen gebruiken, aarzel dan niet om een ​​onafhankelijk financieel of beleggingsadviseur in te huren. Als het een kleine investering is, zorg er dan voor dat zijn/haar tarief invloed heeft op uw rendement. Bij grotere activa kan dit verwaarloosbaar zijn, maar met bescheiden besparingen en beleggingen met een laag risico kan het rendement aanzienlijk worden verminderd.

Lees verder