Risicovermindering door te beleggen in individuele aandelen

Bij het beleggen in aandelen is men blootgesteld aan de ontwikkeling van de aandelenkoers. Deze prijsontwikkeling kan door de jaren heen een zeer volatiel patroon vertonen, dat onder meer afhankelijk is van vele factoren, waaronder winststijgingen of -dalingen, mogelijke overnames, slecht nieuws of bijvoorbeeld hype. Grotere instellingen hebben doorgaans te maken met lagere investeringskosten, waardoor ze hun investeringen op een meer kosteneffectieve manier kunnen toewijzen. Zogenaamd indexbeleggen vermindert de blootstelling aan de ongebruikelijke bewegingen van een enkel aandeel, maar heeft ook een lagere kans op winst. Er zijn verschillende methoden om zowel de korte- als de langetermijnblootstelling aan onvoorspelbare prijsveranderingen af ​​te dekken.

Wijzer

stop verlies

De Engelse term stop-loss (‘stop loss’) duidt op een investeringstaak waarbij bij het bereiken van een bepaalde aandelenwaarde (bijvoorbeeld 10 euro) hetzelfde aandeel automatisch wordt verkocht aan de volgende bieder. Zo kan een deel van de winst verzekerd worden als de waarde van het aandeel onverhoopt fors daalt. Het instellen van een stop-loss na een grote winst kan verliezen ten opzichte van de aankoopprijs voorkomen.

Het nadeel van het plaatsen van een stop-loss-order is dat zodra de ’triggerprijs’ is geactiveerd, deze order als de beste verkooporder wordt geplaatst. Dit betekent dat de aandelen worden aangeboden tegen de eerstvolgende biedprijs. Dit kan leiden tot een aanzienlijk lagere verkoopwaarde in vergelijking met stop-loss-aandelen die nauwelijks worden verhandeld. Een ander nadeel is het ontbreken van rebound. Soms laten aandelen die sterk zijn gedaald kort daarna een sterke rally zien. Deze verhoging wordt overgeslagen als de positie automatisch wordt verkocht.

Een voorbeeld van hoe stop-loss werkt: Aandeel A werd gekocht voor 8 euro en liet een stijging zien naar 16 euro. Stop-loss is afgesproken op 10 euro. Wanneer het aandeel na slecht nieuws zakt naar 6 euro, wordt het aandeel automatisch verkocht voor 10 euro. Zo blijft de winst van 25% (10 minus 8 euro) per aandeel bij verkoop waarschijnlijk intact.

Verstrooien

Door uw beleggingen in verschillende aandelen te verdelen, wordt de kans kleiner dat u afhankelijk bent van de prestaties en verwachtingen van één bedrijf. Als particuliere belegger is enige diversificatie zeker wenselijk, deels omdat er altijd een onverwachte gebeurtenis is die de prijs of winst dramatisch kan beïnvloeden. Dit soort gebeurtenissen is veel minder waarschijnlijk bij elk onderdeel in een grotere groep. Bij het uitkeren van een belegging zijn er verschillende keuzes te maken. Als er branchebrede groei wordt verwacht, kan het zinvol zijn om in een concurrent te investeren. Uiteindelijk zal een van de twee of meer waarschijnlijk profiteren van uitgebreide groei. Een andere manier is om te beleggen in aandelen, die bijvoorbeeld schommelingen in de prijs van goederen kunnen opvangen. Een voorbeeld hiervan is de olieprijs. Bij het beleggen in een oliemaatschappij kan men ervoor kiezen om een ​​eventuele daling van de olieprijs op te vangen door ook te investeren in een bedrijf dat profiteert van een daling van de olieprijs, zoals een luchtvaartmaatschappij. Zo bescherm je jezelf tegen een onverwachte val.

S&P 500 toont brede P/E ratio-spreiding (blauwe lijn, “Price/Earnings Ratio”) / Bron: Zane Selvans, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Geleidelijk instappen

De koers-winstverhouding van de Standard & Poor’s 500 (een verzameling van 500 individuele aandelen) schommelt de afgelopen 130 jaar tussen de 7 en ongeveer 45. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat verwachtingen een zeer grote rol spelen bij het kopen . uit voorraden, anders zou deze verhouding nagenoeg onveranderd zijn gebleven. Door in de loop van de jaren gefaseerd in te grijpen, wordt de mogelijkheid van te dure aankopen beperkt. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken, waaronder door periodiek een gelijkwaardig bedrag (gecorrigeerd voor inflatie) te beleggen. Er kan bijvoorbeeld 1.000 euro per jaar in een aandeel worden belegd.

Deze methode geeft de volgende resultaten voor een belegging als Heineken NV (alleen ter illustratie, exclusief dividenden, niet gecorrigeerd voor inflatie, exclusief kosten):

Prijs deel 1 januari. (€) Cumulatief resultaat na investering € 1000 per jaar (totaal aantal aandelen) Cumulatief resultaat per 1 januari 2015 na eenmalige aankoop van € 10.000 dit jaar
2005 jaar 24.53 1000 (40,8) 24031
2006 26,78 2091 (78,1) 22012 jaar
2007 36.03 3814 (105,86) 16361
2008 44.26 5686 (128.46) 13319
2009 22.45 3884 (173) 26258
2010 32,95 6700 (203.35) 17891 jaar
2011 36,79 8481 (230.53) 16023
2012 jaar 36.52 9422 (257,91) 16142
jaar 2013 50.23 13954 (277.82) 11736
2014 jaar 48.15 14377 (298,59) 12242
2015 jaar 58,95 17601 (298,59) 10.000

Hoewel dit voorbeeld misschien geen volledig eerlijke vergelijking biedt, illustreert het wel het verschil in rendement over een bepaalde periode. Een vertienvoudiging van de investering van 1.000 euro per jaar in 2015 levert een bedrag op van 17.601 euro. Vooral in de eerste 5 jaar valt op dat het uiteindelijke bedrag twee keer zo klein is bij een eenmalige investering van 10.000 euro (2007 en 2008). In dezelfde periode levert een eenmalige investering drie keer het uiteindelijke bedrag op. Als gevolg hiervan lijkt de instapbufferfunctie in dit voorbeeld te werken.

Let op de huidige prijs in de huidige voorwaarden

Soms is er de neiging om de aankoopprijs van een aandeel als ankerpunt te beschouwen. Een bepaalde vaste waarde waarvan een aandeel zogenaamd beter of slechter kan presteren. Hierdoor ontstaat het gevaar dat men het heden uit het oog verliest. Elke dag worden er een groot aantal aandelen gekocht en verkocht, en voor elk gekocht aandeel heeft iemand er ook een geplaatst. Probeer de vooruitzichten en toekomst van het aandeel te beoordelen vanuit een neutraal en objectief perspectief. Is de huidige prijs in dit licht gerechtvaardigd? Zijn er andere bedrijven die een betere investering zijn? Dit zijn vragen die men zich voortdurend kan stellen en waarop men zijn investering kan afstemmen.

Disclaimer: De auteur kan posities innemen op financiële markten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling om een ​​bepaalde belegging te doen.