Resterende schuld of eigen vermogen bij echtscheiding (NHG)

Een huis dat vanwege de lage waarde en de resterende schuld niet verkocht kan worden, maakt scheiden nog moeilijker. Onderwaardering kan optreden als u in 2022 te veel biedt. Een huis met restschuld en dan een scheiding, de combinatie van lage waarde en echtscheiding zorgt voor veel problemen. Scheiden kost nog meer geld omdat de hypotheek van de woning hoger is dan de waarde van de woning. Ofwel blijven beide partners achter met de resterende schuld, ofwel koopt de ene partner de andere uit, en een uitkoop betekent in dit geval dat degene die het huis houdt en erin blijft wonen het geld krijgt, niet degene die het huis verlaat. Let ook op de fiscale gevolgen van echtscheidingen en ex-partner buyouts. Als de partner in de woning blijft, is het niet altijd nodig om de nettovermogenswaarde af te lossen (Rechtbank Nederland). Ook het eigen vermogen kan een probleem zijn, omdat dan de partner moet worden uitgekocht. NHG biedt hiervoor een oplossing.

Echtscheiding en eigenwoningschuld, maar kan ook overwaarde zijn

Scheiden en een eigen huis krijgen

Niet elke scheiding en echtscheiding is hetzelfde. Dit maakt financiële verschillen, zoals of de woning op beide namen staat, of er een hypotheek is, of de waarde laag of hoog is, en zeker of mensen samenwonen of getrouwd waren. Als u samenwoonde zonder notariële samenlevingsovereenkomst en de woning was geen gemeenschappelijk bezit, dan was de rekening vrij snel opgemaakt. Maar als je getrouwd bent in een common law-relatie, heeft echtscheiding ook veel financiële gevolgen, die allemaal moeten worden aangepakt. Er moet overeenstemming worden bereikt over de verdeling van de woning en, als er sprake is van een eigen woning, een overeenkomst over de eigen woning. Advocaten hebben baat bij een echtscheidingsconflict.

Wat doen we met ons huis bij een scheiding?

Wat gaan we met het huis doen zal de meest gestelde vraag zijn. Gaan we de woning verkopen of gaat de partner in de toekomst in de woning wonen? De woningmarkt trekt aan, maar veel woningen hebben na verkoop nog een restschuld. Als beide partners financieel sterk genoeg zijn, neemt elk de helft van het verlies en wordt de hele hypotheek afgelost op de bank. Vaak is dit geld niet beschikbaar of wil de partner in de woning blijven wonen. In dat geval zijn drie grote vragen van belang:

Bankhypotheek bij echtscheiding, huis niet te koop

Als de hypotheek op naam van één partner en op basis van één inkomen wordt afgesloten, zal de bank uw scheiding niet in overweging nemen zolang u niet meer geld wilt lenen bij de bank met het huis als onderpand. Zo niet, dan gaat het leven verder. Staat de hypotheek op beide namen, dan ligt het anders. Zeker als de partner niet langer verantwoordelijk wil zijn voor het betalen van de hypotheek. De bank sluit zich alleen aan als de overblijvende partner financieel sterk genoeg is.

Echtscheidingsovereenkomst en resterende schuld

Wat willen jij en je ex afspreken in een echtscheidingsconvenant? Wordt het een uitverkoop of een uitkoop, en als het een uitkoop wordt, voor welke waarde koopt u uw ex dan uit? Bij de restschuld krijgt de vaste partner het geld, bij overwaarde betaalt de partner die in huis blijft het geld aan de overledene. Maar er staat nergens hoeveel het moet zijn. Het is aan de echtgenoten zelf. Houd er rekening mee dat wat u ook afspreekt over de resterende schuld en de eigen woning, overeenkomsten zijn tussen u beiden. De bank hoeft hier niet mee akkoord te gaan. U kunt bijvoorbeeld onderling afspreken dat de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden verdwijnt, maar daar gaat u niet over. Als de bank de partner niet wil ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid, gebeurt dit niet.

Fiscale gevolgen van restschuld bij echtscheiding

De fiscale gevolgen van echtscheiding zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en het moment van ondertekening van het echtscheidingsconvenant:

Partner inwisselen

Partner buyouts hebben ook fiscale gevolgen. Als de ex-partner de woning verlaat zonder aflossing, neemt de partner naast zijn deel van de hypotheek ook zijn deel van de eigen woningreserve mee. Als u verzilvert, is dit niet het geval, maar de verzilvering wordt beschouwd als een verhoging van uw eigendom. Fiscaal wordt dit behandeld als aan- en aankoop van een eigen woning, en voor nieuwe financieringen gelden dan de hypotheekregels (hypotheekrenteaftrek bij een aflossingshypotheek).

Aflossing resterende schulden niet altijd nodig: Rechtbank Midden Nederland 9 april 2014

Als er sprake is van een overwaarde en de partner blijft in de woning wonen, dan wordt aangenomen dat hij een deel van het eigen vermogen zal uitkeren, maar is dit terecht? In het arrest van de Rechtbank Midden-Nederland van 9 april 2014 deed zich een soortgelijke zaak voor in een woning met een lage waarde. De rechtbank oordeelde dat de resterende schuld (alleen op papier) niet betaald hoefde te worden en de bank niet hoefde te betalen, dat de woning in de toekomst ook nog zou kunnen groeien en dat de uittreder niet hoeft te investeren in de resterende schuld. Aanzienlijk, vooral als de zittende een deel van het huis moet herfinancieren.

Afsluiting van echtscheiding en negatieve reserve voor eigen vermogen (lager eigen vermogen en resterende schuld)

Als een paar jaar geleden, toen een partner uitkocht, de vertrekkende partij vaak geld kreeg omdat de woning een overwaarde had, komt de situatie met restschulden steeds vaker voor. Dan krijgt de partner die in de woning blijft wonen het geld bij echtscheiding. Let hier goed op bij het aangaan van uw afspraken in het echtscheidingsconvenant. Niet alleen deze onderlinge afspraken zijn van belang, maar ook de eerder gemaakte afspraken met de bank over de hypotheek.

Koop partner als woning overgewaardeerd is

Een woning kan een aanzienlijke premiewaarde hebben als gevolg van stijgende huizenprijzen. Dan ontstaat de situatie dat de partner recht heeft op de helft van het eigen vermogen. Partners kunnen ervoor kiezen om de woning te verkopen, maar vaak wordt afgesproken dat één partner in de woning mag blijven wonen. Dan kiezen ze ervoor om de partner uit te kopen. Maar ja, hoe gaan we het betalen als er geen geld op de spaarrekening staat. Mogelijk biedt de Nationale Hypotheek Garantie uitkomst.

Afkoop en staatshypotheekgarantie NHG

NHG biedt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de aflossingslast van de partner mee te financieren met een woninghypotheek. Acceptatievoorwaarden zijn flexibeler dan bij het aanvragen van een conventionele hypotheek. Iedereen die een hypotheek aanvraagt, heeft te maken met strenge acceptatiecriteria, waardoor het krijgen van een hypotheek vaak onmogelijk wordt. Het verhogen van de hypotheek om de partner uit de overwaarde te kopen houdt rekening met de hypotheeklast die de partner kan dragen. Als er een hypotheek beschikbaar is, kan het afkoopbedrag worden meegefinancierd. Dit is vaak goedkoper dan apart een onderhandse lening afsluiten.

Conclusie Echtscheiding en Positieve Eigen Vermogen Reserve (Equity)

Informeer bij uw hypotheekadviseur of u een extra bedrag kunt meefinancieren om uw partner uit te kopen bij een scheiding met een woninghypotheek. Als de hypotheekrente laag is, kan het een zeer goedkope financieringsvorm zijn.

Lees verder