Rentetarieven, hoe worden deze bepaald?

Rentetarieven en leningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar wat zijn rentetarieven? En hoe worden de rentetarieven voor leningen bepaald? Waar moet je als consument op letten?

Rentetarieven: vast of variabel tarief

Bij
rentetarieven
bij leningen moet in principe onderscheid worden gemaakt tussen vaste rente en variabele rente. Vaste rente biedt bescherming tegen stijgende rentes zodat rentelasten vooraf nauwkeurig worden bepaald. Aan de andere kant kunnen renteverlagingen, in tegenstelling tot variabele rentetarieven, niet baten.

wat is voordeliger?
variabele rente
of
vaste rente
daarom wordt het vooral bepaald door renteverwachtingen: zal de rente in de toekomst stijgen of dalen?

Wanneer rekent de bank boeterente?

Heeft u bijvoorbeeld gekozen voor een hypotheek met vaste rente en wilt u tijdens de rentevaste periode overstappen naar een variabele rente, dan brengt de bank u hiervoor kosten in rekening.
boetepercentage
rekening houden. Ook moet u boeterente betalen als u de lening (geheel of gedeeltelijk) voor de vervaldatum wilt terugbetalen.

Een goed en onafhankelijk advies is onontbeerlijk bij zaken als de ontwikkeling van rentetarieven of de interpretatie van kredietovereenkomsten (maximaal boetevrij aflossingsbedrag, boeterente, opzegtermijn, etc.).

Hoe worden de rentetarieven voor leningen bepaald?

Hoe komen rentetarieven eigenlijk tot stand? Nou, het is heel simpel: de basisrente, ook wel de rente-indicator genoemd, wordt door de bank verhoogd met een premie voor rentekosten en winstmarge. In de regel wordt het resultaat nog steeds afgerond en vervolgens aan u in rekening gebracht als
interesse
.

Neem aan dat de 3-maands Euribor op enig moment 1,086% is. Het toevoegen van een rente van 0,625% geeft een rente van 1,711%. Afgerond op de dichtstbijzijnde achtste geeft dat de klant een tarief van 1,750%.

Daarom zijn de keuze van de prime rate en de hoogte van de renteopslag de belangrijkste componenten
lening rente
. De methode om de totale rentelasten (tot 1/4 of 1/8) over de hele looptijd af te ronden, kan echter niet worden genegeerd.

Euribor en Libor uitgangspunt voor rentetarieven

Belangrijke basistarieven (rente-indicatoren) voor leenrentes zijn onder meer Euribor en LIBOR.

Euribor
(European Interbank Offered Rate) is de geldmarktrente in de eurozone, waarvoor geld wordt aangeboden door 40 commerciële banken. De Euribor-tarieven worden elke werkdag om 11.00 uur CET vastgesteld. Euribor-tarieven worden in de financiële wereld veel gebruikt om de rente te bepalen op verschillende afgeleide financiële producten zoals hypotheken, leningen en spaarrekeningen.

Libor
(London Inter Bank Offered Rate) is de geldmarktrente die wordt aangeboden door 12 commerciële banken op de Londense geldmarkt. De belangrijkste LIBOR tarieven zijn 1, 3, 6, 9 en 12 maanden Libor.

Onderhandelen over rentetarieven

Het niveau van de rente-indicatoren Euribor en LIBOR staat daarom vast en is, in tegenstelling tot renteopslag, niet onderhandelbaar.

Hoewel je in theorie weet over
rentepremie
kunt onderhandelen, hangt het resultaat niet zozeer af van uw onderhandelingsvaardigheden, maar van de commerciële filosofie van de bank. Overwegingen als winstmarge of toekomstig marktaandeel spelen een belangrijke rol. En natuurlijk is ook de huidige kredietvraag een belangrijke factor, namelijk het economische klimaat en de algemene rentestand.

Wat bepaalt de hoogte van de renteopslag?

De hoogte van de renteopslag hangt ook in principe samen met de zekerheden die de bank kan stellen voor een bepaald type lening. Simpel gezegd: waar wordt de betreffende lening voor gebruikt?

Bij goede zekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van onroerend goed, zal de rentepremie lager zijn. En aangezien bij een onderhandse lening meestal alleen het inkomen van de lener als zekerheid fungeert, zal de premie hoger zijn. Uiteraard heeft ook uw kredietwaardigheid (het terugbetalen van de lening) invloed op de renteopslag.€