Rentestructuren en hypothecaire leningstructuren

Vervolgens bekijken we alle mogelijkheden voor rentestructuren en hypotheken. Zo kun jij als lezer bepalen wat voor jou het beste werkt.

Rentestructuren

Rentetarieven maken
:

Opbouw van de gemiddelde rentevoet
: de impact van renteschommelingen wordt in de loop van de tijd verzacht door de rentetarieven vast te stellen op basis van voortschrijdend gemiddelde.

Rentedrempel constructie
(stabiele rente): schommelingen in de rente binnen een bepaalde bandbreedte (bijvoorbeeld 2%) veroorzaken geen aanpassing.

overgangsconstructie
: overgang van een rentevaste periode of van een variabele rentesituatie naar een andere veel langere rentevaste periode

Afhaal constructie
: uitvoeringskosten bij verhuizing. Soms is het ook mogelijk om over te gaan naar een nieuwe koper (of een nieuwe notariële akte).

Loon vaste structuur
: de basisrente geldt voor de gehele looptijd, plus of min de groeivoet van de loonindex, aantrekkelijk bij matige loonstijgingen.

Belangrijke optionele variabelen:
rentevaste periodes, verhouding inkomsten/uitgaven, renteontwikkeling.

Hypotheekconstructies

Uitgestelde aflossing
: het is mogelijk om voor zowel annuïteiten als lineaire hypotheken alleen rente te betalen voor meerdere jaren (bijv. 1, 5 of 7). Het is belangrijk dat de deadline niet wordt verlengd.

De meest populaire hypotheken
: het leenbedrag is afhankelijk van:

Tweede hypothecaire lening
: indien de resterende hoofdsom < bep. % van de verpande waarde is het mogelijk om de 2e lening af te sluiten op basis van de inschrijving van de 2e hypotheek. Degene die de 1e lening heeft verstrekt is de 1e hypotheekhouder, de persoon die de 2e heeft verstrekt is de 2e hypotheekhouder. Depotconstructies
: bouwhypotheek, depositolening, hypotheek met bouwdepot of hypotheek met deposito. Stortingen (aftrekken genoemd) komen voor in bestaande (renovatie met gefaseerde afbetalingen van de borg) en nieuwbouw (elke keer dat een fase is voltooid, wordt deze afbetaald van de borg; het schema staat in de koop/contractovereenkomst; de rente over de borg is vaak gelijk aan het hypotheekpercentage).

overbruggingsleningen
: dient voor tijdelijke financiering van de kaart, het geld komt vrij door de oude zekerheden te verkopen. De kredietverstrekker zal meestal een onderpand eisen. Dit kan op 3 manieren:

Gemiddelde rente bij hypotheekgroei
: door de verbouwing of de aankoop van een nieuwe, duurdere woning wordt er één nieuwe lening afgesloten met een gemiddelde rentevoet.€