Rente Studiefinanciering 2020 en 2021 (Studiebeurs)

Iedereen die in aanmerking komt voor studiefinanciering krijgt in 2022 en 2023 een staatslening, studievoorschot. De rente op deze studielening is over het algemeen laag in 2022 en 2023. Geld lenen voor studenten wordt de komende jaren misschien duurder, maar waarschijnlijk nog altijd goedkoper dan een persoonlijke lening bij een bank. Wat zijn de belangen voor 2023?

Rente op studieleningen stijgt

Een student leent veel geld

Studeren is niet goedkoop en daarom bestaat er in ons land studiefinanciering. De studiebeurs is bedoeld om studeren voor iedereen betaalbaar en betaalbaar te maken. Iedereen die in 2022 of 2023 studeert in het hoger onderwijs of de universiteit (universiteit) krijgt de basisbeurs niet meer, die komt te vervallen, nee, de student leent dan vanaf dag 1 geld van de overheid met een studievoorschot. Tijdens de studie zal de student zich niet zo druk maken over de lening, maar na de studie zal de lening moeten worden terugbetaald. De afgestudeerde betaalt dan de opgebouwde rente plus aflossing terug.

Studievoorschot en aflossing lening in 35 jaar

Gelukkig kan een student er lang over doen om alles terug te betalen. Wie snel wil en kan terugbetalen, kan dat natuurlijk doen, en wie langer wil wachten, kan dat ook. De maximale duur onder het nieuwe studiebeurzenstelsel is 35 jaar. Hoeveel leningen er bij een student uitstaan, hangt af van het studieprogramma en hoeveel studiefinanciering er in de loop van de tijd is opgenomen.

5-jarige studieleningrente wordt 10-jarige rente in 2022 en 2023

De rente is laag. Dat zal iedereen wel gemerkt hebben op zijn spaarrekening. Deze lage rente zie je ook terug in de studiefinanciering van DUO:

Rente studieschuld en studievoorschot DUO:

Laatste studiejaar Begin rentevaste periode interesse
Het jaar 2023 01-01-2024 0,46%
Het jaar 2022 01-01-2023 0,00%
Het jaar 2022 01-01-2022 0,00%
2020 jaar 01-01-2021 0,00%
2019 jaar 01-01-2020 0,00%
2018 01-01-2019 0,00%
2017 jaar 01-01-2018 0,00%
2016 jaar 01-01-2017 0,00%

Daarom betaalt de student tot 2023 nul rente.

Studiefinanciering zonder rente in 2022 en 2023?

Nulrente wordt niet alleen bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank om de korte rente laag te houden, maar ook omdat studieleningen zijn gebaseerd op een rente van 5 jaar. Als de rente wordt gekozen op basis van een 10-jarige lening, zijn de rentetarieven hoger. Hetzelfde effect zien we bij spaarrente, die door de langere looptijd hoger is dan de rente op een gewone spaarrekening. Eerder was de overheid van plan om de voorschotten van studenten te baseren op deze hogere rente, maar studenten hebben geluk: ze kunnen nog steeds lenen tegen nulrente. De verwachting is dat de rente de komende jaren licht zal stijgen, maar niet spectaculair.

Terugbetalen in 35 jaar, tegen welke rente?

Een studielening is een langlopende lening, het kan lang duren voordat de student de lening heeft terugbetaald. Een studielening is alleen een lening van vijf jaar als de lening direct na de studie wordt afgelost. De gemiddelde student zal de studielening en studiebeurs echter niet in één keer terugbetalen, maar zal meerdere jaren in beslag nemen. hierdoor kan de student tijdens de opbouw van de schuld, maar ook tijdens de aflossing van de schuld, te maken krijgen met meerdere rentetarieven. De rente zal naar verwachting niet lager zijn dan nul procent.

Wat is de 10-jaars rente in 2022?

Niemand weet nog hoe hoog de 10-jaars rente de komende jaren zal zijn, maar een vuistregel is dat de 10-jaars rente 0,5% tot 1% hoger is dan de kortere rente. Hoger maar nog steeds relatief laag in vergelijking met een persoonlijke lening bij een bank.

Ontvang 10 jaar rente op studieleningen

De 10-jarige rente zou voor de overheid een budgetvoordeel van 226 miljoen euro betekenen. Ook de student heeft een voordeel: de rente staat tien jaar vast, dat geeft zekerheid. In het oude systeem staat de rente vijf jaar vast en daarna opnieuw. Dit zorgt voor onzekerheid. Maar ach, nul rente betalen voor een lening, wie wil dat nou niet. Een volgende stap zou kunnen zijn om het voorschotsysteem af te schaffen en de basisbeurs als gift in te voeren. Want ook als de rente nul is, moet de schuld nog worden afgelost.

Lees verder