Rente op leningen

Wie geld nodig heeft, moet meestal op zoek naar een geschikte lening. Banken verstrekken echter geen gratis leningen, maar rekenen een vergoeding voor het geleende geld. Daarom moet de lener bij het terugbetalen van de lening ook rente betalen aan de geldschieter. Dit verhoogt het uiteindelijke bedrag dat de kredietnemer aan de kredietgever moet terugbetalen. Het doel van elke kredietnemer zou moeten zijn om de financieringskosten zoveel mogelijk te beperken.

nominale rente

Nominaal
interesse
is de werkelijke rente op de lening zonder rekening te houden met de bijbehorende andere leningskosten
credit
. Er wordt alleen aangegeven met welk percentage het bedrag wordt uitgeleend. De ontwikkeling van de nominale rente op leningen is afhankelijk van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde basisrente. Dit verwijst naar de primaire rente waartegen commerciële banken geld kunnen lenen van de centrale bank. Daarom maakt een stijging of daling van de basisrentevoeten commerciële bankleningen duurder of goedkoper. Commerciële banken geven deze basisrentewijziging door aan de consument door de nominale rente aan te passen. U kunt er meer over lezen bij aspecten van belang.

Honoraria en andere kredietkosten die door de kredietverstrekker in rekening worden gebracht, zijn uitgesloten van de nominale rente. De nominale rente is daarom niet geschikt om objectief te vergelijken hoe duur of goedkoop een lening werkelijk is. Want twee banken die een klant dezelfde nominale rente bieden, kunnen door verschillende tariefstructuren toch flink van elkaar verschillen.

Effectieve rente

Omdat daarnaast krediet verlenen
nominale rente
Als de lener ook andere kosten maakt, is een andere belangrijke indicator nodig die de kosten van de lening weerspiegelt. Dit voorvoegsel wordt
effectieve rente
genaamd. De effectieve rente omvat zowel de nominale rente als alle andere kosten die in verband met de lening worden gemaakt. Om deze reden is de effectieve rente altijd hoger dan de nominale rente.

Effectieve rentekosten omvatten de kosten van het sluiten en verwerken van de leningovereenkomst. De volgende lijst toont de factoren die deel uitmaken van de effectieve rente:

Kredietvergelijking

Zo weerspiegelt de effectieve rente de werkelijke financieringskosten veel beter dan de nominale rente. Daarom is de effectieve rentevoet aanzienlijk beter voor een objectieve vergelijking van leningaanbiedingen. Evenzo moeten alle banken de klant bij het sluiten van een kredietovereenkomst informeren over de actuele rentevoet. Daarnaast bepaalt de wetgever de precieze wiskundige methode voor het berekenen van de effectieve rente om manipulatie te voorkomen.

Niet inbegrepen in de effectieve rentevoet van leningen

Het moet echter duidelijk zijn dat zelfs met de effectieve rentevoet geen rekening wordt gehouden met sommige kosten van het lenen van geld. Deze lijst geeft een overzicht van de kosten van de lening die niet zijn opgenomen in de effectieve rente:

Het kan dus zijn dat u voor deze kosten extra moet betalen.€