Rente op doorlopend krediet mogelijk aftrekbaar

Doorlopend krediet kan worden gebruikt om woningrenovaties te financieren. De rente over deze lening is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het inkomen.

De meest logische manier om een ​​woningrenovatie of -verbetering te financieren is door een tweede hypotheek af te sluiten. Het nadeel van een tweede hypotheek is dat de extra kosten voor het verkrijgen van extra financiering hoog zijn. Het huis moet worden getaxeerd en er moet een notaris worden ingeschakeld om de hypotheek te registreren en af ​​te sluiten. Bij een verbouwing van bijvoorbeeld 10.000 euro is het vaak niet mogelijk om voor een tweede hypotheek te kiezen. Aan de hand van de berekening lichten we het voorbeeld nader toe. We baseren het alleen op rente. Voor de duidelijkheid laten we de terugbetaling achterwege.

Renovatie voor 15.000 euro – verlengbare lening of tweede hypotheek?

Voor deze berekening gebruiken we dummy-voorbeeldsommen. De rente op de hernieuwbare lening is 7%. Een tweede hypotheek is aanzienlijk goedkoper. We gaan uit van een vijfjarige rentevaste periode van 3,75%. De taxatie kost 300 euro, de notaris – 350 euro. In ons voorbeeld moet je voor het afsluiten van een tweede hypotheek 500 euro aan overleg- en bemiddelingskosten betalen. Welke leningvorm is op basis van rentelasten het goedkoopst in het eerste jaar?

Doorlopende kredietkosten: € 15.000 x 7% =
1050 euro
aan aftrekbare rentelasten

Kosten tweede hypotheek: € 15.000 + € 300 + € 350 + € 500 = € 16.150 x 3,75% =
605.63 euro

Uit deze sterk vereenvoudigde berekening blijkt dat het in dit geval mogelijk is om voor een tweede hypotheek te kiezen. Dit wordt veroorzaakt door de grote verschillen in rentetarieven. De tweede hypotheek is goedkoper, omdat bij de bank het huis de lening is. Het huis heet onderpand.

Kies je voor een onderhandse lening of een doorlopend krediet?

In plaats van een doorlopend krediet kunt u ook kiezen voor een persoonlijke lening. Het nadeel van een persoonlijke lening is dat de lening een vaste looptijd heeft waarin de lening moet worden afgelost. De persoonlijke lening wordt afgesloten voor een vooraf bepaalde periode. Ook de flexibiliteit van doorlopend krediet kan een nadeel zijn.

Lenen met doorlopend krediet

De rente op een doorlopend krediet is aftrekbaar als het geleende bedrag wordt gebruikt om verbouwingen of verbeteringen aan de woning te financieren. Door deze voorwaarde is het onmogelijk om te lenen. Na bijlenen heeft de lening niet meer alleen betrekking op woningfinanciering. Daarom moet de lening correct worden terugbetaald. De Belastingdienst kan controleren in hoeverre het totale leenbedrag daadwerkelijk is gebruikt voor de aankoop van een woning.

Rente op doorlopend krediet is niet aftrekbaar voor andere bestedingsdoeleinden

Tot 2001 kon de rente op consumptieve leningen worden afgetrokken van het inkomen. Bij het aangaan van een lening, bijvoorbeeld om een ​​auto te kopen, zou de leenrente in mindering kunnen worden gebracht op de inkomsten. De Belastingdienst realiseert zich dat dit een ongewenste situatie is. Op deze manier wordt het lenen van geld gestimuleerd. Rente is nu alleen aftrekbaar als het geleende bedrag wordt gebruikt voor renovatie of verbetering van de woning van de eigenaar.€