Rente en aflossing van de hypotheek

Het kopen of bouwen van een huis is voor veel mensen de grootste investering van hun leven. Naast het zelf sparen is een hypotheek bij een bank de belangrijkste ondersteuning bij het kopen van onroerend goed. De hypotheekrente is een van de belangrijkste factoren bij het aangaan van een lening.

Hypotheekrente en de algemene economische toestand

Hypotheekrentetarieven zijn afhankelijk van de algehele economische situatie en kunnen over een lange periode snel stijgen of dalen. In slechte economische tijden zijn de rentetarieven meestal relatief laag, dus het is het beste om zo’n periode te gebruiken om een ​​huis te kopen of te bouwen. In 2010 hadden we de laagste hypotheekrente ooit, maar daar komt in de nabije toekomst waarschijnlijk weer verandering in.

Eigenlijk zou je geen hypotheek moeten afsluiten zonder het advies van een vertrouwde expert, aangezien er vaak verschillende mazen in leenovereenkomsten zitten die een leek snel over het hoofd ziet. Zo’n financieel expert kent niet alleen de verschillende soorten hypotheken, maar kent ook de actuele marktrente.

Welke factoren zijn van invloed op de rente?

In de economie wordt rente gezien als de prijs voor de beschikbaarheid van kapitaal of geld. De rente is afhankelijk van economische variabelen zoals vraag en aanbod en de lengte van de lening. Politieke omstandigheden kunnen echter ook van invloed zijn op de rente en in belangrijke mate van invloed zijn op de rente en dus de hypotheekrente. Dit omvat bijvoorbeeld alle monetairbeleidsmaatregelen om de inflatie te beheersen.

Welke procentuele regels kennen we?

In de praktijk gebruiken we verschillende soorten renteconcepten in renteberekeningen, bijvoorbeeld:

Waarom wordt er rente in rekening gebracht?

De verplichting om rente te betalen is gebaseerd op:

Over rente kan niet op alle mogelijke niveaus worden onderhandeld. Alles boven ongeveer 20% kan als woeker worden beschouwd.

Kenmerken van hypotheekrente

Over het algemeen is een hypotheek een langlopende lening met een looptijd van 20 jaar of langer. De hoogte van de rente hangt niet alleen af ​​van de looptijd van de lening, maar ook van het geleende bedrag en niet in de laatste plaats van de kredietwaardigheid van de kredietnemer.

Ook
vaste rente termijn
beïnvloedt de rentevoet: hoe langer de rente vast (dus niet variabel) is, hoe hoger de rente. Het kan immers niet op het afgesproken tijdstip worden gewijzigd, dus berekent de financierende bank een bepaalde risicopremie.

Zal een worden
variabele rente
afgestemd, past het zich aan marktschommelingen aan, die onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben voor de kredietnemer in het geval van een snel stijgende marktrente. Bij sommige financieringsstructuren kunt u een bovengrens aan de rente bedingen.

Rente en aflossing

In principe moet niet alleen de rente worden betaald, maar moeten ook de aflossingen worden gedaan, anders zou de hypotheek nooit worden afgelost. Rente en aflossing worden doorgaans in maandelijkse termijnen betaald, tenzij in de leenovereenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld.

Het is verstandig om de optie te overwegen
extra terugbetaling
opgenomen in de kredietovereenkomst. Als u het geluk heeft een hoger inkomen te ontvangen, kan het geleende bedrag en dus de rentelast dienovereenkomstig worden verminderd. Op dat moment misschien het verschuldigde bedrag
boetepercentage
moet ook in het contract worden overeengekomen om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

Een hypotheek brengt ook extra kosten met zich mee, zoals provisies, verzekeringen, etc.

Er wordt gesproken over een aflossingsvrije hypotheek

Om de fiscale renteaftrek optimaal te benutten, zijn de afgelopen decennia enorm veel aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Voor huiseigenaren met een dergelijke hypotheek is de hypotheekschuld na de eindvervaldag nog volledig onbetaald. En het is een doorn in het oog
Autoriteit Financiële Markten
(AFM).

Volgens de toezichthouder hebben veel consumenten de afgelopen jaren financiële problemen ervaren. Deze zorgen worden ook gedeeld door minister van Financiën De Jager, die aankondigde dat er vanaf 1 augustus 2011 geen nieuwe
aflossingsvrije hypotheken
meer kan bieden.

Maar de AFM gaf in april 2011 aan verder te willen gaan en woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek te willen laten overleggen met een hypotheekverstrekker om hun lening om te zetten in een aflossingshypotheek.€