Regels uit de kredietcrisis

De kredietcrisis heeft ons nieuwe woorden geleerd. In betere economische tijden worden deze termen nauwelijks gebruikt. In dit artikel worden een aantal veelgebruikte termen uitgelegd.

In 2008 begonnen de zorgen in de wereld. In de Verenigde Staten werden consumenten gestraft voor te veel lenen en op consumptie gebaseerd leven. In het verleden werd het besteedbaar inkomen volledig gebruikt om een ​​zo hoog mogelijke levensstandaard te behouden. Meer inkomen? Koop dan een duurder huis en lease een nieuwe en grotere auto. Aanvankelijk dacht men dat we in Nederland voorzichtiger waren met consumptie. Ons probleem is echter onze grote hypotheekschuld. Een diepe recessie was geboren. Hieronder worden enkele veelgebruikte termen nader toegelicht.

Wat is een reddingsplan?

Een reddingsoperatie is bijvoorbeeld een reddingsoperatie voor een bedrijf of land dat failliet gaat. Het hoeft niet alleen financiële steun te zijn, het vinden van een overnamepartner kan een bedrijf redden.

De dreiging van een bankrun

Tot 2008 werd er niet nagedacht over de mogelijkheid van faillissement van de bank. Men geloofde dat ze genoeg geld hadden en niet failliet konden gaan. In 2008 en daarna werd pijnlijk duidelijk dat de toekomst van het bankieren volledig in de handen van klanten ligt. Er is sprake van een bankrun wanneer rekeninghouders hun spaargeld massaal gaan opnemen. Een bankrun volgt vaak op geruchten over een mogelijk bankfalen. Zodra klanten de dreiging voelen hun spaargeld te verliezen, beginnen ze massaal geld op te nemen, waardoor acute liquiditeitsproblemen voor de bank ontstaan. Simpel gezegd kunnen ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Wat is een beurscrash?

Een beurscrash is een scherpe koersdaling die wordt veroorzaakt door een gebrek aan vertrouwen in de markt. Een beurscrash kan worden veroorzaakt door een grote gebeurtenis (zoals een grote economische mislukking of oorlog) en maar van korte duur zijn. Een groot deel van de waarde van een aandeel kan in één dag verdampen.

Consumentenvertrouwen erg belangrijk voor economie

De kredietcrisis heeft het grote publiek doen beseffen dat het belangrijk is om je geld uit te geven. Door gebrek aan consumentenvertrouwen hebben we tijdens de kredietcrisis massaal op ons geld gezeten. In slechte economische tijden nemen de besparingen toe en wordt er minder geld uitgegeven om een ​​buffer op te bouwen voor nog slechtere tijden.

Wat is een depositogarantiestelsel?

Tot 2008 dachten we niet na over wat er zou gebeuren als de banken zouden instorten. Faillissementen (zoals Icesave en DSB Bank) hebben ons bewuster gemaakt dat sparen ook risico’s met zich meebrengt. Bij een depositogarantiestelsel gaat het erom dat consumenten hun vertrouwen in banken verliezen. Bij een bankfaillissement staat de Nederlandse overheid garant voor 100.000 euro aan elke rekeninghouder.

Het huis staat onder water

Een woning staat onder water als de hypotheekschuld van de woning groter is dan de marktwaarde van de woning. Het huis kan niet worden verkocht zonder de resterende schuld achter te laten.

Wat is systeembank?

Sommige banken zijn zo belangrijk voor ons financiële systeem dat ze onder de categorie systeembanken vallen. Als deze banken falen, zal het hele financiële systeem ernstige verliezen lijden. De overheid zal niet toestaan ​​dat deze banken failliet gaan. SNS Reaal en ABN Amro zijn voorbeelden van systeembanken. DSB Bank, die in 2009 failliet ging, werd niet beschouwd als een systeembank.€