Redenen om niet extra te betalen voor uw hypotheek

Er zijn verschillende goede redenen om tussentijds extra af te lossen op uw hypotheek. Anderzijds zijn er ook een aantal goede redenen om niet extra af te lossen. In dit artikel vindt u redenen waarom u niet extra moet aflossen op uw hypotheek.

Sinds 2009, toen de huizenprijzen begonnen te dalen, besloten steeds meer huiseigenaren om extra af te lossen op de hypotheek. Dit is vooral verstandig als de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Door extra af te lossen wordt voorkomen dat de woning onverkoopbaar wordt. Het is niet in alle gevallen verstandig om extra af te lossen.

Niet betalen, maar sparen

Betaalde hypotheekrente (onder voorwaarden) is aftrekbaar van het inkomen. Extra aflossingen zijn niet aftrekbaar en verlagen de aftrekbare hypotheekrente. Afhankelijk van de rente op je spaargeld kan het niet verstandig zijn om je spaargeld te gebruiken voor extra hypotheeklasten. Stel dat u 3,25 procent aan spaarrente verdient. De hypotheekrente bedraagt ​​4,25%. Betaalde hypotheekrente mag u aftrekken tegen een belastingtarief van 42 procent. Een simpele rekensom leert dat sparen een groter financieel voordeel geeft.

Extra aflossingen zijn opgenomen in de aanvullende leenovereenkomst

Bent u niet van plan om een ​​andere woning te kopen dan kan de overwaarde van de woning vrij besteed worden aan de aankoop van een andere woning, u bent verplicht het bedrag te herinvesteren in de nieuwe woning die u koopt. Sla je het over? Dan is de hypotheek op de nieuwe woning niet volledig aftrekbaar van het inkomen. Het geïnvesteerde bedrag in het huis is dus ook na de verkoop van het huis niet vrij beschikbaar voor het geval u het huis opnieuw gaat kopen.

De teruggaaf vermindert het belastingvoordeel

Door extra af te lossen, vermindert u uw belastingvoordeel. Het kunnen aftrekken van hypotheekrente van het inkomen stimuleert huiseigenaren om in de schulden te blijven. Om deze reden wordt bij veel hypotheekvormen de aflossing van de hypotheekschuld uitgesteld voor de looptijd van de hypotheek.

De effecten van inflatie maken hypotheekschuld later minder een probleem

Geld verliest in de loop der jaren aan waarde door inflatie. Een hypotheek van € 200.000 is nu een groot bedrag, maar door inflatie zal het over dertig jaar geen indrukwekkend bedrag meer zijn voor een woning.

Extra sparen in de vorm van hypotheekgebonden sparen

Het is beter om extra kapitaal op te bouwen in de vorm van spaargeld gerelateerd aan de hypotheek dan om extra af te lossen. Zo maximaliseert u uw belastingvoordeel. U moet er echter voor zorgen dat er niet meer wordt uitbetaald dan de hypotheekschuld die op de eindvervaldag moet worden afgelost. Het opgebouwde vermogen is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. Een van de voorwaarden is dat de uitkering uit de polis niet hoger is dan de hypotheekschuld.

Een extra storting op een spaarverzekering of spaarrekening (banksparen) gerelateerd aan de hypotheek dient u eerst met de hypotheekadviseur te bespreken. Het is niet toegestaan ​​om onbeperkt bij te storten op het gekoppelde spaarformulier.€