Recht op (dubbele) kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op kinderbijslag, wanneer heb je er recht op? Als u meerdere kinderen heeft, kan de kinderbijslag behoorlijk oplopen. De hoogte is ook afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De kinderbijslag wordt regelmatig verhoogd. In 2021 zal het net zo zijn. De kinderbijslag wordt te laat betaald en de betalingsdata vallen rond de derde dag van het nieuwe kwartaal.

Heeft u recht op kinderbijslag?

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is het bedrag dat u kunt krijgen voor het onderhoud van kinderen ten laste tot 18 jaar. Als u recht heeft op kinderbijslag, betaalt de Sociale Verzekeringsbank op basis van de AKW-bepalingen van de Algemene Kinderbijslagwet. De hoofdregel is dat iedereen die in ons land woont of werkt, gedekt is door deze volksverzekeringen. Als u illegaal in Nederland bent, heeft u geen recht op kinderbijslag.

Woont in Nederland en is nog niet verzekerd en heeft dus geen recht op kinderbijslag

Maar ook als u in Nederland woont, bent u niet verzekerd en heeft u dus geen recht op kinderbijslag. Enkele voorbeelden zijn:

Als u niet zeker weet of u recht heeft op kinderbijslag, kunt u het beste contact opnemen met Sociale Verzekeringsbank SVB.

U woont buiten Nederland en bent verzekerd (maar heeft recht op kinderbijslag)

Ook als u buiten Nederland woont, zijn er situaties mogelijk waarin u toch recht heeft op kinderbijslag omdat u verzekerd bent. Enkele voorbeelden zijn:

Waarvoor krijgt u in 2021 kinderbijslag?

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u kinderbijslag voor:

Als een kind vier avonden per week niet thuis slaapt, woont het kind uit huis. Dan kunt u kinderbijslag krijgen als u 433 euro per kwartaal besteedt aan het levensonderhoud van dit kind.

Hoogte kinderbijslag 2021

De kinderbijslagbedragen voor 2021 zijn als volgt:

Kinderbijslag 2021

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Bedrag kinderbijslag per kind 1 januari 2021 € 230,03 279.33 euro 328,62 euro

Zo kan een ouder kind meer kinderbijslag krijgen dan een jonger kind. Kinderen zijn duur, dus dit is een welkome investering. De kinderbijslag kan twee keer per jaar (in januari en juli) worden aangepast.

Hoogte kinderbijslag juli 2022

De bedragen van de kinderbijslag voor 2022 vanaf 1 juli zijn als volgt:

Kinderbijslag juli 2022 voor kinderen geboren op of na 1 januari 2004, ongeveer per kwartaal

Leeftijd 0 tot 5 jaar oud 6 tot 11 jaar oud 12 tot 17 jaar oud
Hoeveel kinderbijslag voor één kind op 1 januari 2022 249,31 euro 302,74 euro € 356,16

Eerste betaling kinderbijslag

De peildatum van de eerste kinderbijslag is de 1e dag van het kwartaal. Als uw kind op 1 januari is geboren, heeft u vanaf het eerste kwartaal recht op kinderbijslag. Als uw kind bijvoorbeeld op 15 januari is geboren, gaat dit recht in in het tweede trimester. Als er in de loop van het kwartaal wijzigingen zijn geweest (uw kind wordt ouder en heeft recht op meer kinderbijslag), worden deze pas in het volgende kwartaal doorgevoerd.

Betaaldata kinderbijslag 2022-2023

De uitbetalingsdatum is in 2022:

De kinderbijslag wordt aan het einde van het kwartaal uitbetaald.

Kinderbijslag aanvragen

In de meeste gevallen hoeft u geen kinderbijslag aan te vragen, maar krijgt u automatisch kinderbijslag. omdat de gemeente de SVB informeert over geboorten. Woont u in het buitenland en heeft u recht op kinderbijslag, dan kunt u zelf de SVB aanvragen.

Dubbele kinderbijslag

Als het kind niet thuis woont omdat het een bepaalde opleiding volgt of door ziekte of handicap niet thuis kan wonen, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Voorwaarde is dat u minimaal circa € 1185,- per kwartaal uitgeeft aan kinderalimentatie.

Extra kinderbijslag voor intensive care

Onder bepaalde voorwaarden kan eenmaal per jaar extra kinderbijslag worden uitbetaald. Dit geldt voor een bedrag van circa EUR 2135. De voorwaarden zijn:

Deze extra kinderbijslag moet u zelf aanvragen en gaat dus niet automatisch in.

Kinderbijslagslot aanvragen

In de meeste gevallen dekt de kinderbijslag niet al uw kosten, maar het is elk kwartaal een welkome investering in de opvoeding en verzorging van uw kinderen van 0-18 jaar. Vergeet het kinderbudget niet.

Lees verder