Rabobank bekritiseert ten onrechte garanties spaarrekeningen

Rabobank wil dat het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank wordt aangepast ten gunste van grotere banken als de Rabobank. In België biedt de Rabobank de hoogste rente, maar in Nederland ziet de Rabobank af. Je kunt trouwens veilig sparen bij de Rabobank, wat ook fijn is.

Rabobank Nederland

De Rabobank kan met recht een grote bank worden genoemd. De Rabobank heeft van oudsher een sterke invloed in Nederland. Sparen, beleggen, hypotheken, noem maar op. En lange tijd die triple A-status. De rente op het spaargeld van de Rabobank in Nederland is relatief laag en de Rabobank heeft laten weten deze rente niet te willen verhogen.

Rabobank België

In België heeft de Rabobank een prijsplafond, waardoor het voor grote Belgische banken moeilijk is om relatief hoge rentetarieven voor spaarrekeningen en deposito’s vast te stellen.

Stuntbanken in Nederland

Sinds enkele jaren bieden de kleinere banken in Nederland, die ook onder het garantiestelsel vallen, een hogere spaarrente. Maar de grote banken leken het niet erg te vinden. Zelf bleven ze de rente laag houden in de hoop dat klanten hen trouw zouden blijven. Maar het lijkt erop dat deze loyaliteit aan het veranderen is, aangezien de kloof tussen de grote en de kleinere banken in spaarrentes soms erg groot is geworden. En als de Rabobank de groeiende trend niet wil volgen, verwacht dan dat steeds meer spaarders overstappen. En nog belangrijker vanwege de kredietcrisis. Banken, waaronder Rabobank, krijgen minder snel goedkoop krediet.

Nova, 7 juli 2008

De Rabobank kwam naar NOVA om te zeggen dat het depositogarantiestelsel moet worden aangepast. Immers, als banken failliet gaan, moet de Rabobank bijbetalen, zo luidt de redenering. Deze kleinere banken zouden geen systeembanken zijn zoals de Rabobank en zouden dus risicovoller zijn. Dat kan zo zijn, maar banken als RaboBank storten hun vordering direct terug op de betreffende bank in kwestie en weten zo bijna alles te recupereren. In feite betalen ze alleen vooraf geld.

Hogere efficiëntie

Een hogere spaarrente betekent een hoger rendement voor de spaarder, wat welkom is. De spaarder betaalt al jaren een retourvergoeding van 1,2%, terwijl de spaarrente altijd laag is geweest. Bovendien loopt de inflatie op. Kortom, de spaarder streeft terecht naar een hogere spaarrente. En die kleinere dienstverleners hebben het voordeel geen groot kantorenpark als Rabobank te hebben. Die kunnen in ons land goedkoper werken en bieden een hogere rente. Zoals de Rabobank dat doet in België.

Spaarrekeninggaranties in 2017

Op 7 oktober 2008 verhoogde minister Boss de waarborg van maximaal 38.000 euro per persoon en instelling naar 100.000 euro. Een forse stijging dus zonder overleg met een grote speler als de Rabo Bank. Ik kan me voorstellen dat de bank daar niet blij mee moet zijn geweest, maar de minister kan het volgens de huidige regels wel afdwingen. Sindsdien is de regeling verlengd tot eind 2017.

Actieve spaarder

Een actieve spaarder weet waar hij moet zijn om de hoogste rente te krijgen. Daarbij zal hij ongetwijfeld rekening houden met de garanties van De Nederlandse Bank. Actieve banken houden uiteraard ook rekening met deze garanties en informeren de media actief dat geld bij hen relatief veilig is.

Nederlandse gemeentebank BNG

De veiligste bank van ons land is Bank Nederlandse Gemeenten, BNG. BNG is opgericht in 1914 en is gevestigd in Den Haag. Deze bank richt zich echter niet op individuen, maar op overheden en instellingen met zogenaamde maatschappelijke belangen. BNG is nog steeds voor 50% in handen van de Nederlandse staat. BNG werd in 2008 vooral bekend doordat sommige overheden, zoals de provincie Noord-Holland, niet met de zeer veilige BNG bezuinigden, maar vonden dat ze met Icesave moesten besparen. Je weet hoe het eindigde.

Actieve spaarbanken voor particulieren

Actieve particuliere spaarbanken bieden hoge spaarrentes en kunnen een aanzienlijke instroom van nieuwe spaarders melden. Alle banken volledig gedekt door de Bankgarantie van de Centrale Bank van Nederland. Om er een paar te noemen
13 maart 2017
:

Slot

Als je de garanties meerekent en je geld spreidt, kun je bij kleinere banken veel meer winst maken dan de Rabobank ons ​​wil geven. Het kan ook veilig bij banken die volledig gedekt zijn door de Nederlandse garantie van 100.000 euro. En nu zijn er veel keuzes.€