Prognose spaarrente 2022 (prognose)

Wat gaat de spaarrente doen, stijgen of dalen in 2022? Wat zijn de voorspellingen en voorspellingen voor 2022? De spaarrentes daalden tot en met 2020, maar dreigen hoger uit te komen, vooral als de economie blijft aantrekken zoals voorspeld. Uw spaargeld wacht op een stijging van de rente, pensioenfondsen ook, maar gaat het gebeuren? De spaarrente in Nederland is erg afhankelijk van de plannen van de Europese Centrale Bank, de heroriëntatie lijkt correct. Kort daarna, als die Europese depositorente daalt of stijgt, ziet u het ook op uw spaarrekening, pensioensparen en vermogen.

Prognose en prognose spaarrente 2022

Er is niet één spaarrente, maar veel. Voor korte termijn sparen kunt u kiezen voor een variabele rente, maar u kunt uw geld ook voor vele jaren vastzetten op een termijndeposito. Bij de keuze voor een termijndeposito of een spaardeposito krijgt u te maken met de ontwikkeling van de lange rente die wijst op een stijging. De verwachting is dat de lange rente later in 2022 zal stijgen. Bij de keuze voor een spaarrekening met variabele rente zal het vooral gaan om het opvangen van de gevolgen van de ECB-besluiten van de Europese Centrale Bank.

ECB rentebeleid

De ECB hield de Europese rente een tijdlang extreem laag en voerde kwantitatieve versoepeling in. Dit wordt gedaan zodat banken goedkoop geld kunnen lenen en voldoende krediet kunnen verstrekken, en landen niet failliet gaan. Zo werd de depositorente negatief. De depositorente is de rente waartegen kredietinstellingen girale deposito’s kunnen plaatsen bij de nationale centrale bank. De geldautomaat mocht immers niet stoppen in Europa. Als het lagerentebeleid van deze ECB stopt, kan de rente nog verder oplopen.

Beleidsprognose Europese Centrale Bank

De ECB zit tussen twee vuren. Enerzijds willen ze de rente laag houden, anderzijds wil de bank de inflatie in Europa beperken tot 2%. De rente moet laag blijven om vooral zuidelijke landen en banken te ondersteunen. De inflatie zal echter toenemen als de economie aantrekt of wordt ondersteund door ontwikkelingen op de mondiale kapitaalmarkt. De centrale banken van de wereld coördineren hun beleid nu meer dan voorheen, maar als de FED de noodzaak ziet om de rente binnenkort te verhogen, kan Europa kiezen voor een kleinere renteverhoging, maar niet helemaal achter. De kapitaalmarkt is een internationale markt voor snel geld, en geld zal stromen naar landen waar het hoogste rendement kan worden behaald. Daarmee is Europa in zekere zin ook een speelbal van internationale ontwikkelingen. En de VS heeft al voorzichtige stappen aangekondigd die zullen leiden tot renteverhogingen.

Europese banken moeten hun buffers versterken

Afgesproken is dat de Europese banken hun buffers moeten versterken, waardoor er meer vraag naar uw spaargeld ontstaat om het hoofd boven water te houden. Deze extra vraag komt niet van één bank, maar van bijna alle banken. Deze financiering zal toenemen met het sparen en dus de rente op sparen verhogen. Daarnaast mogen prijsstotteraars die ook nog eens tot het uiterste gaan niet worden uitgesloten. Hogere tarieven zijn daarom niet uit te sluiten. De rente op spaargelden zal naar verwachting geleidelijk stijgen, maar kan versnellen als de economie in 2022 verder aantrekt. De concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt is hevig, waardoor banken elkaar snel zullen opvolgen in het belang van de spaarrente. Een verhoging bij de ene bank leidt al snel tot een hogere rentebesparing bij de andere bank. Ook zullen naar verwachting meer internationale banken de Nederlandse spaarmarkt betreden. Nederlanders sparen immers veel geld en waren vroeger bereid om voor de hoogste spaarrente te gaan.

Prognose van conclusies en prognoses van spaarrente in 2022

Ervan uitgaande dat de wereld en vooral de Europese economie zullen verbeteren, zal de ECB niet lang in staat zijn het lage korte rentebeleid van Europa vast te houden. Dan wordt het risico op zeepbellen en inflatie te groot en stroomt er geld naar andere delen van de wereld. Dit betekent dat de spaarrente op de lange termijn zal stijgen. Maar in Europa is het een delicaat evenwicht. Hogere rentetarieven kunnen ook de economische groei afremmen, en dat verwacht de ECB ook niet. Ook wordt verwacht dat banken, meer dan 2021, later in 2022 graag uw spaargeld opnemen in ruil voor een hogere spaarrente, maar als ze het tegen een lagere rente kunnen doen, zullen ze geen nee zeggen. Het is tijd voor een hogere spaarrente. Het einde van het activa-aankoopprogramma van de ECB en de hogere wereldwijde kapitaalmarktrentes zouden de spaarmarkt in 2022 snel kunnen veranderen.

Lees verder