Prognose hypotheekrente 2022 (verwacht)

Wat zijn de hypotheekrenteprognoses en -verwachtingen voor 2022 na jaren van dalende hypotheekrentes? Hoe kunt u het beste reageren op de komende rentewijzigingen? De overgang naar een tijd van inflatie zal ook leiden tot hogere rentetarieven. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van meer dan 2 procent het hele jaar door, maar deze indicator zal naar verwachting niet in 2022 worden gehaald. Bent u ook op zoek naar een scherpe rente, wacht dan niet te lang met het kopen van een woning. De rente blijft laag, maar er worden renteverhogingen verwacht.

Wat gaat de rente doen in 2022?

Rente op spaar- en bankovereenkomsten Bazel 3

Bazel 3 is een set van afspraken die banken internationaal moeten volgen om onnodige risico’s te elimineren. Bazel 3 betekent een stijging van de lange rente in lijn met de hypotheekrente. Tot nu toe kon een bank lang geld uitlenen en met kort geld financieren. Hierdoor kunnen banken meer winst maken. Vanaf Bazel 3 zal de bank zelf ook lang geld met lang geld moeten indekken, dus een lagere korte rente is niet meer voldoende. Banken moeten rente (negatieve rente) betalen zodra het geld bij de ECB is gestort en willen dit falen doorberekenen aan de klant.

Prognose Europese Centrale Bank

Om de economie een boost te geven, heeft de Europese Centrale Bank, de ECB, de rente tot dusver laag gehouden. De verwachting is dat dit niet door kan gaan. Er zijn haviken die vinden dat de bank al ver genoeg is gegaan. Als prijsstijgingen duidelijker worden, lijkt het waarschijnlijk dat deze rentetarieven zullen stijgen. Overigens is de hypotheekrente meer gerelateerd aan de lange rente en minder aan de korte rente die de ECB vaststelt. Economische bedrijvigheid en verwachte risico’s op lange termijn bepalen vooral de lange rente.

Prognose hypotheekrente en spaarrente 2022

2022 lijkt meer veranderingen in inflatie en rentetarieven te zien:

Allemaal zaken die inflatie, mogelijke renteverhogingen, spaarrente en hypotheekrente veroorzaken. Een dempend effect op dit aggregaat zou kunnen leiden tot een lagere mondiale economische groei, maar dit wordt niet verwacht.

U heeft krediet en schulden

Veel landen in de wereld hebben uitstaande schulden. Veel mensen hebben leningen en schulden. Wanneer inflatie optreedt, komt dit meestal ten goede aan mensen met schulden. Immers, wie in 2022 nog een schuld van € 100.000 heeft, zal merken dat de schuld na een paar jaar inflatie veel minder waard is geworden omdat deze feitelijk wordt weggevreten door inflatie. Als ik nu een brood voor 2 euro kan kopen, weet ik zeker dat over een paar jaar met flinke inflatie de prijs van mijn brood veel hoger zal zijn, zodat ik met mijn 2 euro vanaf vandaag minder kan doen. Dit is over het algemeen gunstig voor wie spaart voor een hogere rente, maar de keerzijde is vooral de ontwikkeling van de hypotheekrente en de rente op andere leningen.

Prognose en prognose hypotheekrente 2022

Rente is niets anders dan de prijs van geld. Als de waarde van geld door inflatie daalt, daalt ook de hypotheekrente. Hoeveel en hoe snel hangt van veel factoren af. Wat dit voor u betekent, hangt vooral af van of u al een lening of hypotheek heeft en of deze een vaste of variabele rente heeft. Na de daling zal de lange rente in 2022 waarschijnlijk stijgen en mee stijgen.

Variabele hypotheekrente

Als de rente stijgt, stijgt ook de variabele hypotheekrente. In netto termen, na belastingen, kan dit effect nog steeds erg klein zijn. Zeker voor mensen met hogere inkomens, maar als de stijging doorzet, is het verstandig om de hypotheekrente voor een bepaalde tijd vast te zetten. Vraag uw bank naar boetevrije mogelijkheden.

Vaste rente hypotheek

Mensen met hypotheken met een vaste rente vinden het over het algemeen niet erg om de rente te verhogen. De schuld is immers relatief minder, zij merken de stijgende rente pas na afloop van de rentevaste periode en krijgen te maken met een hogere hypotheekrente. Ook hier heeft de hypotheekrenteaftrek een dempend effect. Als u overwaarde in uw woning heeft, kunt u vaak een lagere rente bedingen. Vraag meerdere offertes aan en als u verdere rentestijgingen verwacht, kiest u best voor een lange looptijd van 10, 20 jaar om de rente te bepalen.

Welk type hypotheek met vaste rente?

Hoe langer de rentevaste periode, hoe minder risico u loopt. Verschillende criteria bepalen of het beter is om te kiezen voor een korte rentevaste periode of een lange:

welke rentevaste periode: moet gebeuren als:
korte periode met vaste rente
  1. Uw inkomen kan de stijging van de rente opvangen.
  2. Hypotheek- en rentelasten zijn relatief laag in verhouding tot uw inkomen.
  3. U verwacht een stijging van het inkomen.
  4. U verwacht dat de rente zal dalen.
lange termijn vaste rente
  1. Uw inkomen kan de stijging van de hypotheekrente niet opvangen.
  2. De prognose is een hogere rente.
  3. Je wilt zekerheid.
  4. U verwacht een lager inkomen. Wegens pensionering, werkloosheid en dergelijke.

U wilt de hoogste spaarrente op uw spaargeld krijgen

Een hogere rente is gunstig voor spaarders als de stijging van de rente op sparen groter is dan de stijging van de inflatie. Je denkt dat je beter af bent met inflatie, maar dat is niet zo omdat je koopkracht is gedaald. Voor spaardeposito’s met een looptijd van enkele jaren is een hogere spaarrente te verwachten.

Vast tarief of variabel tarief

Dit plaatst je voor een dilemma. De vaste rente op een spaarrekening is vaak hoger dan de variabele rente op een spaarrekening. Dit komt omdat je je geld langer houdt. Door uw spaargeld niet veilig te stellen, verliest u een deel van het belang van de markt op korte termijn, maar niet op lange termijn. De keerzijde van de vastrentende munt is immers dat u in de toekomst niet profiteert van stijgende marktrentes. Dit kan betekenen dat wat vroeger een hoge spaarrente was, straks laag zal blijken te zijn. Een strategie om dit te bereiken is om een ​​deel van je spaargeld voor een bepaalde tijd te blokkeren en het andere deel op een spaarrekening met variabele rente te zetten. Zo spreid je je geld op verschillende manieren. Het kan ook betekenen dat het zinvol is om van spaarbank te wisselen. Een spaarrekening kan snel en eenvoudig online worden geopend. Als u wilt overstappen, is dat eenvoudig te doen.

Prognose voor 2022

In 2022 wordt geen lagere economische groei verwacht en wordt een iets hogere inflatie verwacht. De inflatie wordt zichtbaarder als de mondiale economische bedrijvigheid toeneemt en de corona geen verdere schade aanricht. Deze inflatie is er potentieel (ECB-gelddruk) maar kan verborgen blijven als er niet genoeg economische activiteit is. Een variabele rente is door de jaren heen een goedkope rente geweest, maar deze rente is nu al historisch laag en het is twijfelachtig of de rente nog verder zal dalen. Bij een economische crash wel, anders waarschijnlijk niet. Banken moeten grotere buffers aanleggen en dat kost geld. Kortom, de rente zal een aanloop nodig hebben om te stijgen, maar als dat eenmaal het geval is, kan de stijging ook snel doorgaan naarmate de inflatie op dezelfde manier versnelt.

Prognose en prognose hypotheekrente 2022

De verwachting is dat de hypotheekrente in 2022 gaat stijgen. De rente blijft historisch laag.

Conclusie hypotheekrenteprognose 2022

De ECB heeft veel geld gedrukt door obligaties op te kopen. Dit zorgt voor opwaartse druk op de rente. Verdere stijgingen van hypotheek- en spaarrentes lijken onvermijdelijk, zeker als de economie blijft groeien. Dat zou in 2022 al zo kunnen zijn.

Lees verder