Prognose hypotheekrente 2021

De hypotheekrente is voor een groot deel bepalend voor uw hypotheeklasten en prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekrente in 2021 omlaag of omhoog? Wat is de laatst bekende prognose, prognose en verwachting voor de hypotheekrente in 2021? De hypotheekrenteprognose 2021 is van belang voor zowel de woningmarkt 2021 als de woningmarkt 2021. Prognoses en verwachtingen voor de woningmarkt 2021 bepalen of het het beste is om een ​​woning in 2020 of pas in 2021 te kopen. Daarnaast is het corona virus (Covid-19 virus) van groot belang. Zal de rente stijgen of dalen?

Stijgt de hypotheekrente in 2021, prognose

Als je een huis gaat kopen en een hypotheek gaat afsluiten, is dat meestal een langlopende hypotheek met een lange vaste rente. U kunt kiezen voor een korte rente die variabel is, maar de meeste mensen kiezen voor een lange rente. Zo bepaalt de ontwikkeling van de lange rente in belangrijke mate de hypotheekrente. Maar er zijn nog andere belangrijke factoren. Zo is de hypotheekrente een zeer specifieke rente die op de woningmarkt blijft hangen. Banken bepalen de basisrente, berekenen hun winstmarge, bepalen hun strategie op de woningmarkt en komen zo tot de hypotheekrente voor 2020 en de prognose voor 2021.

Concurrentie op de hypotheekmarkt 2020-2021

De concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt lijkt toe te nemen. Zo zien we af en toe de bancaire gimmick met lagere hypotheekrentes, meer buitenlandse banken in Nederland en het betalen van huizenprijzen voor de kredietcrisis. Ook pensioenfondsen en verzekeraars betreden steeds vaker de hypotheekmarkt (Munt, NN, Syntrus, bijBouwe, ASR, Aegon). Er zijn dus twee tegengestelde ontwikkelingstrends: er is meer concurrentie op de woningmarkt en tegelijkertijd is er een grotere vraag naar hypotheken. Toegenomen concurrentie zorgt voor een daling van de hypotheekrente en een extra vraag naar hypotheken zorgt voor een stijging van de hypotheekrente. De onderliggende lange rente stijgt, maar aangezien banken tevreden lijken te zijn met lagere winstmarges, vertaalt de stijging zich niet per se onmiddellijk in stijgende hypotheekrentes, en bij sommige banken is de hypotheekrente zelfs gedaald.

Prognose hypotheekrente door het Centraal Planbureau, 2021

Op de begrotingsdag 2020 heeft het Centraal Planbureau ons ook geïnformeerd over de prognose van de lange renteontwikkeling in 2021, de kapitaalmarktrente. Dit kan een indicatie zijn van de hypotheekrente. Deze berekening was gelijk aan de rente in 2020, dus geen verandering. In verband met de impact van de corona publiceerde de KNAB echter ook een geactualiseerd middellangetermijnperspectief voor 2022-2025. De lange rente (kapitaalmarktrente) steeg (van -0,3 naar neutraal). Voorspellen is lastig, en er moet wat gebeuren, anders gaat ook de lange rente in 2021 omhoog. Zo verwacht het Centraal Planbureau in 2021 de binnenlandse economie en de wereldhandel te verbeteren. Dit leidt tot een grotere vraag naar geld. Het wekt interesse op. Een stijging van de consumentenprijzen, oftewel inflatie, kan ook leiden tot een stijging van de rente. Als de economie in 2021 door de corona stilgelegd wordt, zijn renteverhogingen wellicht nog geruime tijd niet te verwachten.

Kapitaalmarktrente versus hypotheekrente

Overigens is de kapitaalmarktrente niet hetzelfde als de hypotheekrente, maar de ontwikkeling van beide rentes is vaak wel hetzelfde. Zo omvat hypotheekrente ook een winstpremie en een risicopremie.

Wat is de hypotheekrenteprognose voor 2021?

De hypotheekrenteprognose voor 2021 is een lage, vlakke, maar mogelijk licht stijgende lange rente. Maar betekent dit ook dat de rente op hypotheken in ons land echt gaat stijgen? Of een stijging ook daadwerkelijk plaatsvindt, hangt van veel factoren af, waarbij de toegenomen concurrentie op de hypotheek- en woningmarkt bepalend is voor de omvang van de stijging. Meerdere banken, waaronder ABN AMRO, vertalen een hogere lange rente naar een iets lagere winstmarge, maar gaat dit in 2021 ook gebeuren? Verder lenen uit de winst zal naar verwachting niet gebeuren en dit kan ook leiden tot een stijging van de hypotheekrente. Natuurlijk zullen de zaken weer veranderen als de wereldeconomie door onvoorziene omstandigheden instort.

Corona virus (corona covid-19) in 2021

Door de corona-uitbraak, die in maart 2020 een pandemie werd en ernstige gevolgen heeft voor veel mensen en de wereldeconomie, pompen banken en overheden veel extra geld in de economie. Schulden groeien. Hierdoor kan lenen duurder worden en kan de hypotheekrente al in de eerste helft van 2021 stijgen.

Hypotheekrentes met elkaar vergelijken

Iedereen die online naar een hypotheek zoekt, ziet dat de hypotheekrente sterk verschilt van bank tot bank en aanbieder. Ook geldt bij wijziging van de hypotheektermijn een andere hypotheekrente. Het is zeker een goed idee om de aangeboden hypotheekrentes te vergelijken. Een klein verschil in rentetarieven kan op lange termijn een groot verschil maken. Er zal waarschijnlijk meer vraag zijn naar hypotheken en dit kan ertoe leiden dat sommige banken ervoor kiezen de rente relatief hoog te houden. De verwachting is dat deze trend in 2021 doorzet, aangezien de vraag naar hypotheken op de verhitte woningmarkt groot is. Daarom is het verstandig om de hypotheekrente niet voor een korte periode vast te leggen, maar voor een langere periode.

Conclusie prognose en prognose hypotheekrente 2021, stijging of daling?

In het algemeen zal de prognose in 2021 een stabiele tot licht stijgende rente op hypotheken opleveren, waarvan de voordelen vooral zullen worden behaald door banken die geen marktaandeel willen verliezen op de hypotheekmarkt, maar juist hun aandeel willen vergroten voor de volgende periode. De onderstroom op de kapitaalmarkt duidt op een stijging van de rente voor 2021 en latere jaren, deze stijging kan in de tweede helft van 2021 ook zichtbaar worden op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dan kunt u beter niet te lang wachten als u een andere woning wilt kopen.

Lees verder