Profiteer ook van belastingvoordelen voor durfkapitaal

Fiscale prikkels voor groene investeringen zijn vrij bekend, maar daarnaast werden tot en met 2012 ook fiscale prikkels verkregen uit durfkapitaal en culturele investeringen.

Hoeveel vermogenswinstbelasting moet u betalen?

Als uw vermogen in kolom 3 het heffingvrije vermogen overschrijdt, moet u over het meerdere vermogenswinstbelasting van 1,2% betalen. Aan één persoon wordt een heffingsvrij vermogen van 21.139 euro (2012) toegekend. Afhankelijk van hun inkomen kunnen 65-plussers een hoger vrijstellingsbedrag krijgen.

Tot en met 2012 kende de Belastingdienst twee soorten beleggingen, die elk afzonderlijk zorgden voor een extra vrijstelling van vermogenswinstbelasting. De bekendste hiervan zijn sociale investeringen, waaronder groene investeringen en sociaal-ethische investeringen. De tweede categorie is veel minder bekend en betreft investeringen in durfkapitaal en investeringen in cultuur.

Wat is durfkapitaal en culturele investeringen?

Dit geldt voor de volgende drie soorten beleggingen:

Alle drie de beleggingscategorieën hadden alleen fiscale voordelen als u zich aan de regels van de Belastingdienst hield. Voor directe investeringen in durfkapitaal betekende dit dat zowel de ondernemer als de lening zelf aan een aantal voorwaarden moesten voldoen. Deze zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Ook moest de lening tijdig worden aangemeld bij de Belastingdienst. Voor indirecte investeringen in durfkapitaal en culturele investeringen was het van belang om te controleren of het fonds of de investering is opgenomen in het rapport van de Belastingdienst over fiscaal bevoordeelde fondsen en investeringen. Deze verklaring kunt u vinden op hun website, maar u kunt ook bellen met het fiscaal meldpunt om na te gaan of een fonds of belegging in aanmerking komt voor belastingaftrek.

Fiscaal voordeel bij investeringen in risicokapitaal en culturele investeringen, tot en met 2012

De overheid zorgde voor fiscale stimuleringsmaatregelen om investeringen in startende ondernemers en cultuur te stimuleren.

Kolom 3 hoefde investeringen in risicokapitaal en investeringen in cultuur niet aan te geven als het totaalbedrag niet hoger was dan 56.420 euro (in 2012) per persoon. Hiermee bespaar je (afhankelijk van je totale vermogen) vermogenswinstbelasting van 1,2%.

Daarnaast is een belastingkorting van 0,7% (in 2012) toegepast op directe investeringen in risicokapitaal en culturele investeringen. Daarna betaalt de Belastingdienst u 0,7% van het bedrag dat is vrijgesteld van kolom 3. Het totale belastingvoordeel is dus 1,9%.

Indirecte durfkapitaalinvesteringen waren niet fiscaal aftrekbaar.

Omdat de fiscale aftrek voor durfkapitaal en cultuurinvesteringen op 1 januari 2013 volledig is beëindigd, is de aangifte van aanslagjaar 2012 de laatste keer dat u hiervan kunt profiteren. Dit betreft het volume van deze beleggingen per peildatum 1 januari 2012.

Vergeet dus niet alle durfkapitaalinvesteringen en culturele investeringen als zodanig aan te geven op uw belastingaangifte 2012.

Begrotingsakkoord 2013: belastingvoordelen verdwijnen bij investeren in durfkapitaal en culturele investeringen

Op 25 mei 2012 heeft toenmalig minister van Financiën, De Jager, de Nota Voorjaar 2012 met daarin het begrotingsakkoord 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit begrotingsakkoord is gesloten tussen het vertrekkende kabinet en 5 fracties in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie).

Het begrotingsakkoord 2013 bepaalt:
“De belastingkorting voor groene investeringen blijft op het niveau van 2012 (0,7%).
De overige heffingskortingen in kolom 3 (sociale ethiek, cultuur en durfkapitaal) en de drie bijbehorende vrijstellingen vervallen per 1 januari 2013.

Dit betekent dat de heffingskorting voor groen beleggen niet verder wordt verlaagd naar 1,2% (zoals eerder besloten), maar blijft op 1,9%. De fiscale aftrek voor investeringen in risicokapitaal en culturele investeringen (maar ook voor maatschappelijk ethische investeringen) loopt echter op 1 januari 2013 af.

Lees verder