Probate of executeur is niet langer vereist

De regels van de erfrechtverklaring zijn gewijzigd. Zo is in 2021 en 2022 de bankrekening van de overledene sneller en gemakkelijker toegankelijk. Vaak was een verklaring van erfrecht vereist. Dit betekende naar de notaris gaan en een extra rekening van minimaal 400 euro. De eisen die banken stellen aan een erfrechtverklaring voor een overleden partner worden nu versoepeld.

Bankieren na overlijden

Na het overlijden van een dierbare moeten er ook veel bankzaken geregeld worden. Denk aan bankrekening, verzekeringen, successierechten. Een bankrekening wordt vaak geblokkeerd zodra de bank bericht krijgt dat de rekeninghouder is overleden. De bank doet dit vooral om de erfgenamen te beschermen tegen eventuele opnames van de bankrekening om geld op te nemen uit de erfenis. Er zijn veel bankzaken te regelen na het overlijden, dus het bankieren na het overlijden vraagt ​​extra aandacht.

Probate en executeur zijn niet vereist

Het is heel gebruikelijk om naar een notaris te gaan voor een verklaring van erfrecht en, als er een executeur is, ook een verklaring van de executeur van het testament. Hieruit wordt officieel duidelijk wie de erfgenamen zijn. Banken vragen dit bijna standaard als je een rekening wilt ontgrendelen of geld wilt opnemen. Een dergelijk certificaat wordt afgegeven door de notaris na enig onderzoek. Hierdoor moet je even wachten, vaak weken, en krijg je van de notaris een rekening van meer dan 400 euro. Ook als duidelijk is dat u de enige erfgenaam bent. Denk aan een situatie waarin u getrouwd bent en uw partner overlijdt zonder testament. De wet bepaalt dan al dat de erfenis naar de nabestaanden gaat en de kinderen een vordering krijgen die niet direct opeisbaar is.

Nieuwe regels voor aangifte erfrecht

De nieuwe regels kunnen als volgt worden samengevat. Voor het gemak betekent partner gehuwde of geregistreerde partner. Banken mogen overigens nog steeds individueel beoordelen of de erfrechtverklaring vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is.

Een verklaring van erfrecht is bij overlijden van een partner niet meer nodig als:

Een erfrechtverklaring is vereist:

Een erfrechtverklaring is vereist in de volgende gevallen:

Bankzaken regelen zonder erfrecht

De bank gelooft u niet alleen. U moet een document ondertekenen waarin staat dat u voldoet aan de vereisten om de bankzaken van de overledene zonder nalatenschap af te handelen. Daarnaast moet u een overlijdensakte van de gemeente overleggen, waarin ook staat dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Als de overlijdensakte deze gegevens niet bevat, is ook een uittreksel uit de gemeentelijke database nodig. Ook is een verklaring van het centraal testamentenregister nodig, waaruit blijkt dat er geen testament is en een kopie van een geldig identiteitsbewijs is vereist.

Zoek een goedkope notaris

Als u naar een notaris moet voor een verklaring van erfrecht, is het een goed idee om bij enkele notarissen een offerte op te vragen. De tarieven zijn gratis, wat betekent dat de ene notaris veel goedkoper kan zijn dan de andere. Internet kan je snel helpen.

Lees verder