Privékrediet wordt steeds populairder

Een alternatief voor een lening bij een bank is een persoonlijke lening voor particulieren. Veel mensen die door een bank zijn afgewezen, kunnen op deze manier toch een lening krijgen.

Lenen van particulieren is lenen zonder BKR

De leenvorm, ook wel P2P (peer-to-peer) krediet genoemd, kan op verschillende manieren aan mensen worden aangeboden. Leningen van familie en vrienden kunnen ook zonder BKR-controle worden beschouwd als persoonlijke en onderhandse leningen. Want vrienden en kennissen krijgen geen informatie van Bureau Krediet Registratie als ze een vriend willen helpen. Ze doen het als een gunst aan vrienden.

Een schriftelijke kredietovereenkomst blijft nodig, zelfs in het geval van de service van een vriend

Maar ook bij een lening zonder tussenkomst van de bank moeten er een aantal zaken goed geregeld worden, want zoals we allemaal weten eindigen vriendschappen vaak als er geld op het spel staat. Ook voor een lening tussen vrienden moet er een kredietovereenkomst worden opgesteld, zodat de aflossingsvoorwaarden altijd glashelder zijn. Anders kan de lening de vriendschap snel beëindigen als de partij zich niet aan de afspraak houdt. Iedereen die geld leent aan een vreemde of geleend geld accepteert, moet altijd aandringen op de rechtszekerheid van deze lening.

Online platforms bemiddelen bij leningen van particulieren

Sinds enige tijd bemiddelen verschillende internetplatforms zoals Smava ook leningen van particulieren aan particulieren. Op deze manier kan meer zekerheid worden geboden:

Doordat kredietbemiddelaars op deze platformen altijd uitgaan van een zeer nauwkeurige kredietovereenkomst, zijn beide partijen verzekerd van een optimale bescherming van hun belangen.

Voordelen van persoonlijke leningen

Iedereen die een kans ziet voor een persoonlijke lening kan deze eenvoudig realiseren via platforms die als intermediair optreden. Mensen die kapitaal hebben dat ze liever niet in banken investeren, lenen via deze platforms hun geld aan particulieren. De reden hiervoor kan zijn dat ze de banken niet vertrouwen of hopen op een betere rente dan de banken bereid zijn te betalen. En mensen die op zoek zijn naar een lening kunnen er gebruik van maken. Met kredietplatforms kan iedereen die geld beschikbaar stelt zelf bepalen aan wie hij zijn geld als lening toevertrouwt.

Hoe moet de kredietverstrekker zijn kredietwaardigheid bewijzen?

Kredietzoekers moeten zich registreren en informatie verstrekken die potentiële kredietverstrekkers vertrouwen kan wekken. Ook de reden van de leningaanvraag is erg belangrijk. Zo kan elke geldschieter zien waarvoor het geld wordt gebruikt.

Een persoonlijke lening moet voldoende onderpand bieden zodat de kredietverstrekker zonder problemen kan vertrouwen op de terugbetaling van het geld. Zo moet de lener zeer gedetailleerd specificeren:

Met andere woorden, hij moet bewijzen dat er voldoende middelen uit zijn huishoudbudget zijn om de terugbetaling van de lening te garanderen.

Daarnaast kan de lener aangeven bij welke andere bronnen hij naar zijn kredietwaardigheid kan informeren. Hoe meer iemand de kredietverstrekker over zichzelf vertelt, hoe meer hij erop kan vertrouwen dat zijn leningaanvraag ook daadwerkelijk wordt ingewilligd.€