Privé krediet zorgt voor problemen

Als alternatief voor het afsluiten van een lening bij een bank, kun je er ook voor kiezen om te lenen bij familie of vrienden. Het is echter beter om naar de bank te gaan om problemen te voorkomen.

Leningen van familie of vrienden worden vaak alleen overwogen als de bank niet bereid is om het benodigde geld te verstrekken. Vaak wordt onvoldoende beseft dat banken niet voor niets leningen weigeren. Lenen in uw omgeving is vaak gebaseerd op wederzijds vertrouwen, maar wat als aflossen lastig is? Zet je je relatie op het spel door geld te lenen?

Stel altijd een contract op

Er moet altijd een contract worden gesloten om verwarring en discussie te voorkomen. Hierin staat wat de partijen zijn overeengekomen. Hoeveel betaal je per maand en tegen welke rente? Het contract kan ook worden gebruikt als een van de twee overlijdt. De naasten van de contactpersoon kunnen lezen hoe de voorwaarden tot stand komen. Op internet vindt u voorbeeldcontracten die u kunt gebruiken.

Het contract wordt opgemaakt door een notaris

Het contract hoeft niet notarieel te worden vastgelegd, maar het kan verstandig zijn om advies in te winnen. Een voorbeeld van een standaardcontract kan volstaan, maar een notaris kan het contract direct baseren op de specifieke situatie. Zo zijn er fiscaal voordelige mogelijkheden in een leenovereenkomst tussen ouders en kinderen. Een notaris kan u helpen om uw mogelijkheden optimaal te benutten.

Waarom is een persoonlijke lening niet slim?

Lenen van familie of vrienden kan gemakkelijk voor problemen zorgen. De geldverstrekker denkt iets te kunnen vertellen over de levensstijl van de lener. Stel dat u nog een lening van € 5.000 van een vriend heeft. Hij koopt dan een dure auto en vraagt ​​na een maand uitstel van de periodieke betaling. Je begint je vriend de schuld te geven voor het kopen van een te dure auto. Normaal gesproken zou je daar geen controle over hebben, maar aangezien je geld hebt, zijn de verhoudingen anders. Een onderhandse lening moet alleen in extreme gevallen als een oplossing worden gezien.

Een persoonlijke lening moet voor een beheersbaar bedrag zijn

De onderhandse lening moet binnen een jaar worden afgelost. Een langere periode zal de relatie te sterk beïnvloeden. Een lening van een paar honderd euro zal praktisch geen problemen opleveren. Bij een lening van enkele duizenden euro’s is de situatie anders. Het maandelijkse aflossingsbedrag moet passen binnen het maandbudget van de lener.

Is de ander kredietwaardig?

De bank verstrekt niet alleen leningen. Eerst controleren zij de klant in BKR Tiel, en moet er voldoende inkomen zijn om de lening terug te kunnen betalen. Bij het verstrekken van een lening dient u zich altijd af te vragen hoe het kan dat de kredietnemer geen spaarbuffer bij de hand heeft. Iemand die in het verleden niet heeft kunnen sparen, zal waarschijnlijk nog minder in staat zijn om extra financiële verplichtingen aan te gaan. Er zullen veel excuses zijn om uit te leggen waarom je geld moet lenen, maar wees voorzichtig. Geld lenen kan het wederzijds begrip schaden.€