Privé geld lenen

Onderhands geld lenen is een vorm van lenen die niet veel verschilt van geld lenen via een bank of andere kredietverstrekker. Het enige verschil is dat wanneer je particulier geld leent, er geen BKR-controle is: en dit heeft zijn voor- en nadelen!

Geld lenen gebeurt elke dag: voor reparaties, het kopen van een auto, het aflossen van andere schulden, etc. Tegen een bepaalde rente kunt u geld lenen bij een bank in een andere instelling. Om deze lening te krijgen controleert de bank of financiële instelling het BKR van de kredietnemer. Iedereen die een lening heeft afgesloten of nog aan het afsluiten is, staat ingeschreven bij het BKR, deze registratie duurt vijf jaar nadat de laatste lening is afgelost. Zo voorkom je dat mensen te veel geld lenen en in de problemen komen.

Geld lenen zonder BKR verificatie

Omdat sommige mensen dringend geld nodig hebben maar door BKR-registratie geen lening kunnen krijgen, gaan ze op andere manieren op zoek naar geld. Dit heet particulier lenen: geld lenen van een particulier. Dat kan een onbekende zijn, maar ook familie of vrienden. Net als bij een gewone lening wordt bij deze lening rente opgeteld en in het beste geval wordt er een contract opgesteld. Dit is inclusief rente en de looptijd van de lening. Als de kredietnemer de maandelijkse aflossingen niet kan betalen, kan de particuliere kredietgever, net als een financiële instelling, een deurwaarder inschakelen. Voorwaarde is dan wel dat er een contract is tussen de dienstverlener en de kredietnemer om bewijs van de lening te hebben. Mondelinge afspraken zijn ook juridisch afdwingbaar, maar moeilijker afdwingbaar. Dan is het ‘jouw woord tegen het zijne’.

Gevaarlijk?

Geld lenen bij een particulier pakt meestal goed uit, maar het kan ook anders uitpakken. Sommige mensen gebruiken deze methode om hun geld wit te wassen of snel veel geld te verdienen. Ze lenen hun geld aan verschillende mensen. Als dit geld niet elke maand goed wordt terugbetaald, kunnen er conflicten ontstaan, waaronder geweld. Het zal niet de eerste keer zijn dat er schikkingen worden getroffen voor te late betalingen. Hoewel deze praktijken zeldzaam zijn, is voorzichtigheid geboden.

Familie of vrienden

Geld lenen bij vrienden of familie gaat vaak om: vaak kleinere bedragen. Ook voor grotere bedragen zal een contract moeten worden afgesloten. Houd er rekening mee dat als de lening niet meer kan worden terugbetaald, er ook conflicten zijn die persoonlijke banden met familie of vrienden kunnen vernietigen. Om deze reden is het vaak niet aan te raden om grote bedragen te lenen van familie of vrienden.

Internet of krant

Bellen kan via internet of de lokale krant. Kredietverstrekkers en kredietnemers kunnen elkaar op bepaalde websites gemakkelijk vinden. Bespreek goed wat de voorwaarden zijn, hoeveel geld er geleend wordt, de rente en de looptijd. En stel altijd een contract op. Dit geeft meer duidelijkheid en zekerheid voor zowel de kredietgever als de kredietnemer.€