Prijzen in obligaties

Veel beginnende beleggers vragen zich af waarom de obligatiekoersen dalen als de rente stijgt en vice versa. Beleggers kunnen deze kennis gebruiken om koerswinsten te realiseren wanneer de marktrente daalt. De belegger kan deze prijsstijging echter alleen realiseren als hij de obligatie verkoopt en niet op de vervaldag wacht. Deze bijdrage wil dit nader toelichten.

De relatie tussen marktrente en obligatiekoersen

De obligatie wordt tot de vervaldag op de beurs verhandeld. De prijs verandert voortdurend en is gebaseerd op vraag en aanbod. De verhouding tussen de nominale rente en de actuele marktrente is bepalend voor de prijsvorming. Als de marktrente stijgt, daalt de prijs van de obligatie. Op deze manier benaderen de obligatierendementen de marktrente. Omgekeerd zorgt een daling van de marktrente ervoor dat de obligatiekoersen stijgen.

Bond eenvoudig uitgelegd

Stel dat u uw buurman 1.000 euro leent, die hij volgend jaar moet terugbetalen. Maar als u niet te meegaand wilt zijn, zult u hem waarschijnlijk rente in rekening brengen. U zou immers rente hebben verdiend over het geld op de bank als u het hem niet had gegeven. Het is alleen maar redelijk en de buurman zal het zeker begrijpen. En natuurlijk wilt u het allemaal schriftelijk van hem, zodat u een schuldbekentenis van hem krijgt waarin wordt bevestigd dat hij u $ 1000 plus rente verschuldigd is. Dus als je hem 5% rente vraagt, betaalt hij je het komende jaar 1050 euro terug, 1000 euro voor de lening en 50 euro rente. Wat zojuist is beschreven, wordt een verbintenis genoemd. Dat is alles, niet meer en niet minder. Het is een lening. Het is een schuldbekentenis (ook wel een promesse genoemd) waarin hij belooft terug te betalen. De een leent geld van de ander.

Effect van marktrente op obligaties

Maar als de marktrente verandert, heeft dit invloed op het geld dat iemand op de obligatie verdient. Helaas hebben veel mensen de neiging hun hersens uit te schakelen. Iets wat ze niet zouden moeten doen. Het volgende voorbeeld laat zien dat:

In plaats van een lening van één jaar kunt u ervoor kiezen om de looptijd van de lening te verlengen naar tien jaar. Dit betekent dat uw buurman u nog 1.000 euro schuldig is, maar ook jaarlijks nog eens 50 euro. Stel nu dat de rente plotseling daalt naar 4%. Heeft dit gevolgen voor uw lening? Aan de ene kant natuurlijk niet. De buurman is u nog € 50 per jaar rente verschuldigd, plus € 1.000 vanaf het begin. Maar aan de andere kant wel. Want als je buurman manieren zoekt om rente te sparen en hij vindt “slechts” 4% op de markt (of 40 euro per jaar), dan ziet zijn 5% deal met jou er niet zo goed uit.

Als de buurman van zijn dure lening af wil, zou hij met een voorstel kunnen komen: “Ik geef u € 1.100 voor mijn € 1.000 IOU, waarvoor u € 50 per jaar rente krijgt.” Vanaf nu bevindt u zich in een winnende positie.:

Er zijn twee kanten aan een obligatiebelegging

Met andere woorden, dit betekent: als de rente daalt, is het leuk om obligaties te bezitten. Maar pas op. Het tegenovergestelde is ook waar: als de rente stijgt, kun je beter geen obligaties bezitten.€