PPI pensioen met hoger risico

Uw pensioen opbouwen door te beleggen? PPI’s brengen meer risico met zich mee. Deze aanvullende pensioeninstelling zorgt voor uw pensioen. PPI is geen pensioenfonds, maar een beleggingsinstelling. Nu de bekende collectieve pensioenfondsen het slecht doen, zit de premiepensioeninstelling in de lift. Uw pensioensparen mag dan hoger zijn, maar met PPI loopt u meer risico. De instelling voor aanvullend pensioen maakt deel uit van het debat over een nieuw pensioen. Jongeren willen geen verplicht collectief pensioen, maar een eigen pensioenrekening met een PPI zoals Brand New Day.

Wat is ppi-pensioen?

De afkorting ppi staat voor Premie Pensioen Instelling. PPI is een kans om uw pensioen te verhogen. Een Nederlandse bank geeft een PSI-vergunning af. Enkele gelukkige licentiehouders zijn:

Wat doet ppi?

RCI streeft naar een zo hoog mogelijk rendement op geïnvesteerde premies. In tegenstelling tot het matchen van pensioenfondsen is RCI flexibeler in haar bedrijfsvoering en niet gebonden aan dekkingsgraden. Professionele investeerders gaan voor u aan de slag als uw werkgever daarvoor heeft gekozen. Pensioenfondsen kunnen ook jaarlijks per 1 januari overstappen naar een andere pensioenuitvoerder of PPI. PPI belegt voor u tot aan uw pensioen. Met het aldus opgebouwde kapitaal kunt u een jaarlijkse pensioenuitkering bij de verzekeraar kopen. Uw partnerpensioen of arbeidsongeschiktheid moet u zelf regelen. Er wordt dus niets georganiseerd voor nabestaanden als je het niet zelf doet.

Pensioenen zijn niet meer gegarandeerd, maar op basis van beleggingsresultaten

Er is een groeiende vraag naar de mogelijkheid om zelf pensioen te sparen en te bepalen hoeveel pensioen er wordt gespaard. Dus is ppi een oplossing? We weten inmiddels allemaal dat een pensioen bij een pensioenfonds geen gegarandeerd bedrag is. Dit geldt ook voor PPI. De beleggingsinstelling mag u als deelnemer geen garanties bieden.

Voordelen van PPI ten opzichte van een pensioenfonds

Het belangrijkste voordeel van PPI is dat het goedkoper kan opereren omdat er minder regels zijn en minder kosten te dekken. Zo kan uw pensioen in de toekomst veel groter zijn met minder aan de voorkant. Aan de andere kant zijn er geen garanties, zoals bij een nominaal pensioen wel het geval kan zijn. Overigens zijn collectieve pensioenwaarborgen ook onzeker en hebben ze niet langer gegarandeerd een gouden randje. In het huidige systeem kunnen pensioenfondsen ook elk jaar het pensioen verlagen en het pensioen niet indexeren, en met het pensioenakkoord komen er veel aanpassingen.

Nadelen ppi

De werkgever is niet verplicht om te helpen als de PPI slechte resultaten behaalt. Het risico ligt volledig bij de werknemer. Daarnaast worden naaste familieleden niet opgenomen in de PPI-regeling. Tot slot zijn alle risico’s voor eigen rekening en kunnen ze niet gedeeld worden met anderen en generaties.

Slot

Traditionele pensioenfondsen en hun dekkingsgraden staan ​​onder vuur. ppi is gestart en nu TKP (een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland voor ruim 3,7 miljoen Nederlanders) meedoet, kan het snel gaan in deze sector. U kunt op verschillende manieren uw eigen pensioen opbouwen, collectief via PPI of een lijfrente. Al deze vormen kunnen voor- en nadelen hebben. ppi is een nieuwe uitloper van de boom die veel mogelijkheden biedt. Kijk dus eens of het iets voor jou is.

Lees verder