Polen: Poolse staatsobligaties kopen en verkopen

De belangstelling voor Poolse staatsobligaties groeit onder beleggers. De afgelopen jaren was Polen een van de weinige Europese landen met economische groei. Daarom zijn er veel handelaren die obligaties uit Polen kopen en deze vervolgens met winst willen doorverkopen. Ook voor Poolse staatsobligaties wordt een aantrekkelijke rente geboden. Een zorg is dat de werkloosheid in Polen relatief hoog is.

Poolse staatsobligaties zijn een zeer interessante optie voor beleggers. Daarom neemt ook de vraag naar Poolse staatsobligaties toe. Eind 2011 was het land een van de meest stabiele economieën van Europa. Dat zei destijds veel, want de hele eurozone schrok van de eurocrisis. Een aantal Europese landen, waaronder Griekenland en Italië, kwamen in de problemen doordat hun staatsschuld enorm steeg. De Polen zelf waren verrast door hun economische voorspoed, aangezien Polen al lang een land was met een overschot aan bureaucraten, boeren en werklozen. In 2009 was Polen samen met Cyprus het enige land in de Europese Unie dat geen economische recessie doormaakte. Beleggers zoeken een veilige haven waar ze hun geld kunnen stallen en vervolgens onder meer Poolse staatsobligaties kunnen krijgen.

Staatsobligaties kopen en verkopen

De overheid geeft staatsobligaties uit om de staatsschuld te helpen financieren. Beleggers zoals banken, pensioenfondsen en particuliere beleggers kunnen dan inschrijven op deze staatsobligaties. Ze lenen zogenaamd geld aan een bepaalde overheid. Op deze lening krijgen ze een bepaalde rente. De rente is afhankelijk van de kans dat het land aan zijn verplichtingen kan voldoen. De rente stijgt als de kans groter is dat een bepaald land failliet gaat. Dit is bijvoorbeeld het geval met Spanje, Griekenland en Portugal. De rentetarieven zullen lager zijn als het land een solide financiële reputatie heeft. De kredietwaardigheid van het land wordt bepaald door verschillende kredietbeoordelaars. Dit doen ze onder meer op basis van de hoogte van de staatsschuld en het begrotingstekort.

Poolse economie

De economie van Polen was na de Tweede Wereldoorlog volledig gericht op de Sovjet-Unie. Ze waren ook in alles een voorbeeld. Na de oorlog werden grote bedrijven en banken genationaliseerd. De levensstandaard bleef lange tijd laag. Na verloop van tijd werd Polen een geïndustrialiseerd land vanuit een agrarische cultuur. In 1995 werkte een derde van de mensen in de industriële sector. Een kwart werkte in de landbouw, de rest in de landbouw. Het doel van Polen was om lid te worden van de Europese Unie. In 2004 werd Polen inderdaad verwelkomd en heeft het sindsdien geprofiteerd van subsidies en een open markt. Een groot deel van de export gaat naar Duitsland.

Poolse staatsschuld

Een belangrijke reden waarom Polen niet in financiële moeilijkheden kwam, was de groei van de bouwsector. Er zijn veel overheidsprojecten die gefinancierd worden met de steun van Brussel. Daarnaast zal het EK voetbal 2012 worden georganiseerd in Polen en Oekraïne. De Poolse regering investeert dan ook veel geld in hotels, wegen en stadions. Dit betekent niet dat Polen volledig vrij is van zorgen. Zo bedroeg de werkloosheid eind 2010 bijna 10 procent. De staatsschuld bedroeg 55 procent van het bruto nationaal product (bbp). De economie bleef echter groeien, dus beleggers blijven Poolse staatsobligaties kopen en proberen ze vervolgens weer met winst te verkopen. Staatsobligaties kunnen worden gekocht via verschillende brokers.€