Pleeggezinsbijslag voor 2020 en 2021 (pleeggezinsbijslag)

Wie voor een pleegkind zorgt, kan in 2020 en 2021 pleeggezinbijslag of pleeggezinbijslag krijgen. De pleeggezinbijslag is een basisbedrag, dat in bijzondere gevallen kan worden aangevuld met een extra dagbijslag. Pleegzorgtoeslag of pleegzorgtoeslag is fiscaal gezien geen bijverdienste en heeft geen invloed op de hoogte van de zorgtoeslag of huurtoeslag, toeslag of persoonlijk budget. Dit alles zodat pleegzorg beschikbaar is in 2020 en 2021. Een pleegkind jonger dan 27 jaar mag in 2020 en 2021 niet als fiscale partner worden aangemerkt. Door de geldende vrijstelling is de pleegzorgtoeslag belastingvrij.

Pleegzorg: wat is pleegzorgtoeslag of pleegzorgtoeslag?

De termen pleegzorgtoeslag of pleegzorgtoeslag worden vaak door elkaar gebruikt. De wet spreekt van pleegvergoeding, maar aangezien de vergoeding weinig te maken heeft met pleegzorg en meer met de zorg voor een kind in de pleegzorg, wordt ook de term pleegvergoeding veel gebruikt. Als pleegouder kunt u de kosten die u maakt voor de verzorging en opvoeding van uw pleegkind vergoed krijgen. U kunt aanspraak maken op een vergoeding bij de pleeggezinorganisatie die het kind bij u heeft geplaatst. U krijgt er ook pleegzorguitkeringen van. Dit zijn wettelijk vastgestelde bedragen. U heeft in ieder geval recht op een bepaalde hoofdsom. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. Voorwaarde is ook dat u in Nederland woont. Als u naar het buitenland verhuist, vervalt de beloning.

Hoogte pleeggezinbijslag in 2016, 2017 en 2018

Vanaf 1 januari 2016 zijn de bedragen licht verhoogd, vanaf 1 januari 2018:

De hoogte van het basisbedrag van de pleeggezinbijslag per kind in 2016, 2017 en 2018 per maand (pleeggezinsbijslag, exclusief de toeslag)

Leeftijd pleegkind Bedrag per maand in 2016 en 2017 2018
van 0 tot 8 jaar 543 euro 549 euro
9 tot 11 jaar 549 euro 556 euro
12 tot 15 jaar 598 euro 606 euro
16 tot 17 jaar 660 euro 669 euro
18 jaar en ouder 667 euro 676 euro

Basisbedrag pleeggezinbijslag per kind in 2016, 2017 en 2018 per dag (pleeggezinsbijslag, exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag in 2016 en 2017 2018
van 0 tot 8 jaar 17,84 euro € 18,04
9 tot 11 jaar € 18,04 € 18,28
12 tot 15 jaar € 19,65 19,91 euro
16 tot 17 jaar 21,69 euro € 21,98
18 jaar en ouder 21,92 euro 22,21 euro

In 2018 is de premie € 3,60 per maand.

Pleeggezinsbijslag 2019, 2020 en 2021

De bedragen voor 2019, 2020 en 2021 zijn als volgt:

Het basisbedrag van de pleeggezinbijslag voor het kind op de dag van 2019 (pleeggezinsbijslag, exclusief de toeslag)

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag in 2019
van 0 tot 8 jaar € 18,43
9 tot 11 jaar € 18,68
12 tot 15 jaar 20,34 euro
16 tot 17 jaar € 22,46
18 jaar en ouder € 22,69

De premie is 3,68 euro in 2019. De bedragen voor 2020 zijn licht verhoogd.

Basisbedrag pleeggezinbijslag per kind in 2020 en 2021 per dag (pleeggezinsbijslag, exclusief toeslag)

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag in 2020 en 2021
van 0 tot 8 jaar € 18,89
9 tot 11 jaar € 19,15
12 tot 15 jaar € 20,85
16 tot 17 jaar € 23,02
18 jaar en ouder € 23,26

Moet ik belasting betalen over de pleegzorgtoeslag 2020 en 2021?

De pleegzorgtoeslag wordt gedefiscaleerd, wat betekent dat u het bedrag netto ontvangt en het bedrag is niet belast met inkomstenbelasting. Ook heeft de vergoeding voor uw pleegkind of pleegkinderen geen invloed op de hoogte van de uitkering of de hoogte van de bijstand. De uitkering is niet afhankelijk van de hoogte van uw eigen inkomen, maar alleen van de leeftijd van het pleegkind waarvoor u zorgt. Daarnaast wordt de pleegzorgtoeslag niet bij het inkomen opgeteld bij het bepalen van de hoogte van eventuele uitkeringen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Het kan ook niet in beslag worden genomen. Het geld is echt bedoeld voor de zorg en het onderwijs van het kind. Defiscalisering is wettelijk vastgelegd.

De heffingskorting van één ouder voor een pleegkind is inbegrepen in het kindbudget

De toeslag voor een alleenstaande ouder met een eigen kind of pleegkind is opgenomen in het grotere kindgebonden budget voor alleenstaande ouders (ouderhoofd). Bij een pleegkind wordt echter nader gekeken naar het vermogen van het eventuele pleegkind, in hoeverre u als pleegouder het kind onderhoudt en of u een andere vergoeding krijgt. Er is geen recht op inkomensafhankelijke gecombineerde heffingskorting als er een pleegkind is.

Fiscaal partnerschap met pleegkind in 2020 en 2021

Als een pleegkind jonger is dan 27 jaar, kan de Belastingdienst het kind in bepaalde gevallen behandelen als uw fiscale partner. Deze procedure wordt gewijzigd door de uitspraak van de Hoge Raad, die in 2018 in werking treedt. Als u geen partner wilt zijn, dient u beiden contact op te nemen met de Belastingdienst. Zij gaan dan na of u pleegzorgtoeslag of kinderbijslag ontvangt of heeft gekregen. Als de Belastingdienst u op basis van dit onderzoek een partnerschapsvrijstelling verleent, loopt deze vrijstelling automatisch door tot het pleegkind de leeftijd van 27 jaar bereikt.

Pleegzorgtoeslag in België

In België is er ook een pleeggezinbijslag. De bedragen wijken af ​​van die in Nederland (soms iets lager) en worden ook uitgekeerd als er recht op kinderbijslag is. Daarnaast zijn aanvullende vergoedingen mogelijk, bijvoorbeeld voor orthodontie.

Als u recht heeft op kinderbijslag:

Als er geen recht op kinderbijslag is:

Conclusie pleeggezinbijslag voor 2020 en 2021 (pleeggezinsbijslag)

U kunt de maandelijkse pleeggezinbijslag aanvragen bij de pleeggezinorganisatie die het kind bij u heeft geplaatst. Dit bedrag kan oplopen tot zo’n 700 euro per maand en is dus zeker de moeite waard. Mogelijk zijn er nog andere fiscale voordelen, zoals alleenstaande ouderkorting, maar dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoe dan ook, kijk wat er mogelijk is om dingen betaalbaar te houden.€