Persoonlijke lening

Als de lening afloopt, worden de looptijd en het daadwerkelijke aflossingspercentage van de lening vastgelegd op het moment van ondertekening van het contract. Een persoonlijke lening is een bijzondere vorm.

definities

Het geleende bedrag is hier het bedrag dat de lener kwijt kan. De looptijd is de periode tussen de eerste en de laatste vervaldatum, meestal in maanden. Het depositobedrag is de aflossing plus de leenvergoeding (rente). Dit gebeurt allemaal op het lijfrenteschema: er is meer rente over het premiebedrag aan het begin van de looptijd dan aan het einde. Conversiefactoren worden vervolgens gebruikt om te bepalen hoeveel de aanbetaling is voor een bepaald leenbedrag en looptijd. Het openstaande saldo (bruto) is het geleende bedrag plus de totale leenvergoeding minus de reeds betaalde termijnen. U kunt het contractbedrag (totaalprijs) berekenen door het maandbedrag te vermenigvuldigen met het aantal termijnen.

De betalingstermijn is de periode tussen 2 opeenvolgende betalingsmomenten, meestal één maand. De betaling zelf wordt dan het maandbedrag genoemd. De leenvergoeding is de totale rente (percentage) binnen het contract. Kleinere leenbedragen hebben een hoger tarief vanwege de kostencomponent.

In tegenstelling tot een doorlopend krediet zijn er administratiekosten bij een kredietverval.

Uitgestelde betaling

Indien in de eerste periode(n) geen premie wordt betaald, is er sprake van een uitgestelde premie.

De lening loopt af met een laatste termijn

Een termijnlening is een combinatie van een termijnlening en een termijnlening. De vaste lening wordt gedurende de looptijd niet afgelost.

Persoonlijke lening

Een bekende vorm van kredietvermindering is een persoonlijke lening. Voor een persoonlijke lening varieert de looptijd van 6 tot 72 maanden en de kredieten liggen vaak tussen de € 2.500 en € 25.000. Met een bedrag van € 5.000 en een jaarlijkse effectieve rente van 7,5% met een looptijd van 48 maanden, heeft u € 120 per maand betalen. In totaal is na 4 jaar € 5.781 afgelost.

Ze worden voornamelijk afgesloten voor de aankoop van duurzame consumptiegoederen, meestal als leeg krediet. Meestal neemt de geldschieter het risico van overlijden op zich. De eis is dat deze wordt terugbetaald voordat de klant 70 of 75 wordt. Deze leningen kunnen vaak via een bank worden afgesloten.

Goederenkrediet

Productkrediet is niet gerelateerd aan geld, maar verwijst naar een consumentenproduct of een specifieke dienst. We kennen ook een aankoop op afbetaling waarbij in minimaal 2 termijnen wordt afgelost. De eigendom gaat over op de koper bij levering van het product of de dienst. Bij een aankoop op afbetaling zijn er ook minimaal 2 termijnen, maar dan met eigendomsvoorbehoud: pas als de eigenaar alle termijnen heeft betaald, vindt de eigendomsoverdracht plaats. Dit contract bevat vaak een afstandsverklaring bij overlijden. Deze leningen worden meestal verstrekt door financieringsmaatschappijen. In de zakelijke markt wordt dit vaak financial lease genoemd. Let op: een operationele lease is geen lening, maar een lease- en huurovereenkomst. Het verhuurbedrijf blijft eigenaar. Voor een particulier is het minder interessant, omdat hij dan btw moet betalen.€