Persoonlijke lening voor de aankoop van een eigen woning belastingvrij

De werkgever kan de werknemer in 2015 en 2016 een personeelslening verstrekken. Een persoonlijke lening voor een koopwoning in 2015 is belastingvrij, ongeacht de rente die u betaalt. Daarom kan uw hypotheekrente op een persoonlijke lening volgens de Belastingdienst laag of zelfs nul zijn. Het is dan geen belastbaar loon, maar een niet-belastbaar loon. In andere gevallen kan een werkkostenregeling een goedkope oplossing zijn. Dit gaat in 2016 veranderen.

Persoonlijke lening afsluiten

Een persoonlijke lening is een lening die een werknemer aangaat van de werkgever bij wie hij in dienst is. Het is vaak een goedkope vorm van lenen om bepaalde aankopen te doen, schulden elders af te lossen, studies te financieren of bijvoorbeeld een deel van een eigen woning af te lossen. We hebben het over een personeelslening als het een contract voor meer dan een jaar is, anders is het een voorschot uit het salaris dat de rest van het jaar nog wordt uitbetaald. Daarom wordt het voorschot niet als een lening beschouwd.

Lage rente voor persoonlijke lening, goedkope lening?

Hoeveel rente je betaalt over een persoonlijke lening hangt helemaal af van de overeenkomst tussen jou en je werkgever. Vaak zal het een wat lage rente zijn omdat de werkgever zijn werknemer wil ondersteunen. De werkgever hoeft zeker geen rente te rekenen als het gaat om de aanschaf van een computer die voor negentig procent of meer voor werkdoeleinden wordt gebruikt, of als het gaat om kosten voor een telewerker thuis. Hij hoeft dit niet te doen en de Belastingdienst beschouwt de gederfde rente niet als belastbaar loon van de werknemer. Momenteel is het verrassend dat het onder bepaalde voorwaarden ook mag met een lening aan de eigenaar van de woning. Belastingvrij lenen voor uw huis.

Persoonlijke lening, standaard rente en belastingdienst

De Belastingdienst beoordeelt de persoonlijke lening en stelt bepaalde voorwaarden. Ik heb al een aantal gevallen genoemd waarin geen rente hoeft te worden berekend, maar in andere gevallen wel rente. De Belastingdienst vergelijkt dan de rente op de lening met het standaard rentepercentage dat de Belastingdienst hanteert voor dit soort leningen. In 2013 is de standaardrente 3%, in 2012 was deze iets lager, namelijk 2,85%. Als de rente op de lening lager is dan de standaardrente, wordt dit renteverschil aangemerkt als belastbaar loon. Rente boven de standaardrente is belastingvrij toegestaan. Ook als een deel van de rente door de werkgever wordt terugbetaald, wordt het beschouwd als belastbaar loon. Daarnaast kan het een werkgever worden toegestaan ​​om een ​​deel van de werkkosten af ​​te rekenen met de vrije WKR-grens onder de werkkostenregeling 2015, en zijn dus niet alle belastbaar.

Rente- en belastingvrije lening voor uw woning

Een persoonlijke lening voor de aankoop of verbetering van een eigen woning is belastingvrij, ook als de rente lager is dan de standaardrente en mogelijk gelijk is aan nul. De Belastingdienst stelt drie voorwaarden:

  1. De werknemer geeft schriftelijk aan zijn werkgever aan waarvoor de werknemerslening wordt gebruikt en hoeveel van de lening recht geeft op aftrek van de inkomstenbelasting. Het moet dus voor een woning zijn, en als de rente niet wordt betaald, geldt de hypotheekrenteaftrek natuurlijk niet.
  2. De werkgever bewaart deze verklaring in zijn salarisadministratie.
  3. In de loonaangifte geeft de werkgever aan dat de toegekende rentevoordelen niet door de werkgever worden belast.

Persoonlijke lening 2016

Per 1 januari 2016 zijn persoonlijke leningen minder aantrekkelijk geworden door het opleggen van een renteaftrek, het verschil tussen de rente op een vergelijkbare lening op de markt. Maar het is nog steeds een manier om de medewerker verder te helpen.

Conclusie gratis lenen van de baas mag in 2015 en 2016

Een lening van een baas kan, en kan in sommige gevallen, renteloos en toch belastingvrij zijn. Niet helemaal gratis, maar geen extra belasting. Dit mag bijvoorbeeld als het een lening betreft voor de aankoop van een koopwoning. In andere gevallen zijn renteverliezen belastbaar ten opzichte van het reguliere rentetarief van de Belastingdienst, voor zover het verschil niet binnen de vrije ruimte van de WKR werkkostenregeling valt. Zo worden er voldoende mogelijkheden geboden om goedkoop geld te lenen van de werkgever, maar de baas moet natuurlijk wel bereid zijn mee te werken. De werkgever is daar immers niet toe verplicht.

Lees verder