Persoonlijke lening kwijtschelding bij overlijden

Wordt de persoonlijke lening of het doorlopend krediet bij uw overlijden direct overgedragen aan uw nabestaanden of wordt de schuld kwijtgescholden? Hoe is de kwijtschelding van een persoonlijke lening geregeld en maakt het uit bij welke bank ik een persoonlijke lening aanvraag en aanneem? Ook wilt u weten of schuldenregeling mogelijk is. Overigens kan de erfgenaam altijd de erfenis weigeren, maar dit helpt alleen als deze erfgenaam of partner niet ook hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening.

Levenslange persoonlijke leningvrijstelling

Je sluit een persoonlijke lening af voor een bepaalde tijd en er wordt van je verwacht dat je elke cent netjes terugbetaalt. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de schulden te groot worden en u van de lening af wilt. In dat geval zijn er twee routes mogelijk. Een minnelijke schikking waarbij u het eens wilt worden met schuldeisers of een proces waarbij u verwijst naar de Wet Schuldhulpverlening en tevens probeert de lening terug te betalen is toegestaan. In alle gevallen is een nieuwe overeenkomst met de bank en schuldeisers het beste als er nog wat onderhandeld moet worden en niet de hele lening hoeft te worden afgeschreven. Ook een betalingsregeling kan u veel helpen. De beste tactiek is om vroeg te beginnen met onderhandelen en niet te wachten tot de problemen te groot zijn geworden voor een acceptabele oplossing.

Leningvrijstelling bij overlijden

De angst van de naaste verwanten kan zijn dat de onbetaalde lening van de ouders overgaat op de kinderen of andere erfgenamen. Dit kan gerechtvaardigd zijn, maar kan vaak worden voorkomen door een verzekering af te sluiten. Bij een persoonlijke lening bij grote banken hoort bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering kent niet bij elke bank dezelfde voorwaarden, maar de hoofdregel is dat bij overlijden van de hoofdpersoon de lening wordt geweigerd tot een bepaald bedrag. Alles boven dit bedrag moet worden terugbetaald. Ook is vaak de voorwaarde dat er minimaal zes maanden moeten zitten tussen het moment van het aangaan van de lening en het moment van overlijden. Er mag ook geen betalingsachterstand zijn. Niet elke bank of kredietverstrekker geeft u echter deze zekerheid. Vraag het aan en bekijk de voorwaarden van de lening. U wilt immers niet dat uw nabestaanden in de problemen komen als u komt te overlijden. Verzekeren is soms ook mogelijk met een doorlopend krediet. Enkele voorbeelden van kredietverstrekkers en banken:

Opzeggen persoonlijke lening of doorlopend krediet:

bank of geldschieter soort lening opt-out mogelijk?
ABN AMRO Flexibel krediet Ja
ABN AMRO Persoonlijke lening Ja
NIET AAN HET LIEGEN Omzetkrediet nee
NIET AAN HET LIEGEN Persoonlijke lening nee
direct Omzetkrediet nee
direct Persoonlijke lening nee
Freo Omzetkrediet nee
Freo Persoonlijke lening nee
ING bank Omzetkrediet Ja
ING bank Persoonlijke lening Ja
Rabobank Omzetkrediet Ja
Rabobank Persoonlijke lening Ja
Santander Omzetkrediet nee
Santander Persoonlijke lening nee

Kijk goed naar de verzekering. Kijk bijvoorbeeld ook wat er gebeurt als jij en je partner een lening aangaan en men blijft alleen.

Rentetarieven vergelijken is niet genoeg

Dit geeft aan dat alleen het vergelijken van rentetarieven niet voldoende is. Als je niet wilt dat anderen achter je schulden staan, sluit dan een lening af met de juiste verzekering. Deze verzekering is bij de prijs inbegrepen (rente). Als u een lening wilt afsluiten bij een bank waar overlijdensrisicoverzekeringen gebruikelijk zijn, maar u wilt geen verzekering, dan is er een mogelijkheid om de rente wat te verlagen omdat er geen overlijdensrisicoverzekering hoeft te worden betaald. U zult er zelf om moeten vragen. Als een korting niet mogelijk is, zijn er veel andere kredietverstrekkers om uit te kiezen. Online lening aanbieders zijn makkelijk te vergelijken en de lening is snel online afgesloten. Maar zonder verzekering loop je altijd het risico op een pijnlijke restschuld bij je erfgenamen.

Conclusie Verloopt de lening bij overlijden?

Of de lening afloopt bij overlijden hangt vaak af van de bank, maar ook of er een verzekering is afgesloten. U wilt uw partner waarschijnlijk niet met veel schulden achterlaten, dus zoek naar manieren om dit toch te voorkomen als u later iets overkomt. De erfgenaam kan de erfenis later weigeren, maar als de partner hoofdelijk aansprakelijk is voor de schuld, helpt dit niet altijd.

Lees verder