Permanente lening: langer thuis blijven wonen

Voor ouderen is er een speciale lening, een permanente lening. Het doel van deze lening is om senioren in staat te stellen zelfstandig in hun woning te blijven wonen en de woning levensloopbestendig te maken. Stel dat u uw woning wilt behouden, maar uw woning moet worden aangepast, dan is het vinden van de juiste financiering niet altijd even gemakkelijk. In sommige gemeenten kan woningaanpassing gefinancierd worden met een permanente lening, maar wat is het en wat zijn de kenmerken en voorwaarden van deze bouwlening? Er zijn trouwens veel meer manieren om geld te lenen, en je kunt bij veel meer online kredietverstrekkers terecht dan alleen de grote banken. Betaal daarom niet meer rente voor de lening dan echt nodig is.

Permanente lening aanvragen bij de gemeente

Langer zelfstandig thuis wonen

Politici hebben ervoor gezorgd dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Vaak willen ouderen dit ook en is deze aanpak ook goedkoper dan in een verzorgingshuis verblijven. Ook gemeenten laten vanwege de vergrijzing liever niet te veel mensen uit de gemeente en zijn daarom bereid mee te werken aan de financiering van woningaanpassing. Uiteindelijk kunnen aanpassingen aan de woning nodig zijn om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Permanent krediet aanvragen in uw gemeente

Zoals de naam al doet vermoeden, is een permanente lening bedoeld om het financieel mogelijk te maken om zelfstandig thuis te blijven wonen. Krediet is geen geschenk, maar een lening. Voor geld kun je natuurlijk wel naar een bank of andere geldverstrekker, maar in sommige gemeenten is dat niet meer echt nodig. Permanent krediet wordt onder meer verstrekt in de volgende gemeenten:

Een permanente lening is een lening voor de bouw en renovatie van uw woning

Een permanente lening kan zowel een hypothecair krediet als een consumptief krediet zijn. Als u recht heeft op deze lening, wordt het geld niet op uw betaalrekening bijgeschreven, maar op de bouwlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Dit betekent dat het geld echt voor huisvesting moet worden gebruikt en niet voor andere dingen. Bijkomend voordeel is dat de rente die u betaalt fiscaal aftrekbaar is als hypotheekrente. Wat u niet gebruikt voor de bouwlening, wordt beschouwd als aflossing van de lening en wordt terugbetaald. Voor een nieuwe aanpassing of verbouwing van de woning kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Heeft u meerdere verbouwingen tegelijkertijd gaande, dan kunt u deze stappen meenemen in uw aanvraag.

Leningmogelijkheden en voorwaarden

De belangrijkste kenmerken en voorwaarden van een permanente lening zijn:

Conclusie permanente lening voor aanpassing van uw woning

Wij staan ​​bekend van het Landelijk Starterslening Fonds Woningbouw om starters op de woningmarkt te helpen. Maar iedereen die al een eigen woning heeft en thuis wil blijven wonen, ook als aanpassing aan de woning noodzakelijk is, kan bij zijn gemeente een permanente lening aanvragen. Dit initiatief zal naar verwachting door steeds meer gemeenten worden opgepakt. Iedereen die wat ouder is en op zoek is naar een goede financiering kan terecht bij een bank, maar nu ook bij een gemeente of een provincie. Dit vergemakkelijkt de veiligheid van uw levenscyclus in huis.

Lees verder