Pensioenen: api zorgt voor meer flexibiliteit

Vindt u ook een rigide en rigide manier om te sparen voor uw pensioen? Mooi, er is ook een flexibelere op risico gebaseerde pensioenvoorziening beschikbaar. API of algemene pensioeninstelling. De voordelen en noodzaak van zo’n pensioeninstelling zijn voor u op een rij gezet. Zorg zelf voor je aanvullende pensioen, want dat gaat de komende jaren alleen maar omlaag. In de VS hebben ze er 401 duizend. Met jouw leiderschap voorkom je ook een pensioenhiaat.

Nederland vergrijst de komende jaren

Nederland wordt oud. Velen gaan binnenkort met pensioen. Het pensioensparen van een zelfstandig ondernemer is anders dan het pensioen van een loontrekkende. Maar we zullen allemaal op een bepaald moment in ons leven geconfronteerd worden met onze toekomstige pensionering. Sommigen vragen zich af of de pensioenen in Nederland wel zeker zijn. Het is dus goed dat er allerlei innovaties op komst zijn om de pensioenen voor de toekomst veilig te stellen. Nederland moet ook als ze niet achterop willen raken. Europa blijft vooruitgaan.

in Europa

Europa staat meer soorten pensioenen en lagere premies toe dan onze huidige Pensioenwet toelaat. Er is snel actie nodig om uitstroom van pensioenfondsen naar Luxemburg of België te voorkomen. De Europese richtlijn over pensioeninstellingen vergroot de vrije concurrentie tussen pensioenuitvoerders in Europa en bedreigt daarmee onze relatief veilige pensioenvesting. Extra flexibiliteit is vereist. Met de Europese richtlijn bijvoorbeeld is de minimale dekkingsgraad slechts 100 procent, met de mogelijkheid van een tijdelijke verlaging van de dekking. Ter vergelijking: ABP-dekkingsgraad in juni 2019 is 96%. Ook de pensioenwet hanteert een gemiddelde dekkingsgraad van 130 procent en schrijft voor dat de pensioenuitkering alle risico’s moet afdekken. Kortingen zijn verborgen. Pensioen in natura is ook niet toegestaan. Aan de andere kant gebruikt de Europese richtlijn een breder begrip van pensioen, waardoor kapitaalbetalingen, spaarproducten ter dekking van het inkomen op oudere leeftijd en ook pensioenen in natura mogelijk zijn. Dit omvat gezondheidszorg en medische hulp.

API voor nieuw pensioen

In al het pensioengeweld is API in ons land nog minder bekend. De afkorting API staat voor Algemene Pensioen Autoriteit. Bijzonder aan deze instelling is dat het zowel een pensioenfonds als een verzekeraar is. Het grote voordeel is dat API’s meer en beter kunnen dan conventionele pensioenfondsen over de grenzen heen en veel flexibeler kunnen opereren. Veel meer dan pensioenfondsen kunnen, biedt API allerlei aanvullende verzekeringen om uw pensioen verder op te lappen. API’s zijn ook niet branchespecifiek. De meeste pensioenfondsen zoals wij die kennen, zijn nog steeds zo. API’s kunnen meerdere sectoren bedienen.

Leidinggevende

De toezichthouder beschouwt API niet als één financiële entiteit, wat de samenwerking met andere autoriteiten ook enorm vergemakkelijkt. Andere pensioeninstellingen worden nog automatisch meegenomen in het financieel toetsingskader. Ook worden API-dekkingseisen en financiële buffers niet van bovenaf opgelegd. Dit biedt flexibiliteit, maar mogelijk extra risico’s. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten AFM blijven de zaken daarom volgen.

Slot

De API biedt meer mogelijkheden, maar het is de vraag of dit voldoende zal zijn. Europa klopt immers steeds vaker op onze deur als het om pensioenen gaat. Misschien is een 401k iets voor u om te sparen voor extra pensioen.

Lees verder