Pensioen en preventie van pensioenschending en pensioenkloof

Pensioen vastzetten, heeft u ook een AOW-hiaat, pensioenbreuk of pensioenhiaat in 2020 of 2021? Het verschil in AOW door latere AOW zal in 2020 en 2021 voor veel mensen gevolgen hebben. Wat als er een pensioengat is of dreigt te ontstaan? Wat is waardeoverdracht en welke regels gelden daarvoor? Door een pensioenschending is het vaak moeilijk om een ​​goed pensioen op te bouwen en dan is er sprake van een groot pensioengat. Veel pensioenregelingen verwachten dat je 40 jaar bij je baas blijft om een ​​ouderdomspensioen van 70% van je salaris te krijgen. Helaas leidt dit in de praktijk vaak tot een breuk in de pensioenen of een gebrek aan pensioenen. In 2016 werd de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd, in 2022 is dat al 27 maanden. Bekijk oplossingen om de gevolgen van een pensioenbreuk te verminderen. Bereken uw pensioenonderbreking altijd op tijd, zodat u het pensioengat kunt overbruggen. Overweeg pensioenwaarde over te hevelen vanuit een andere baan.

Inhoud

Later in 2020 of 2021 AOW opnemen betekent extra AOW-hiaat

Omdat we onze AOW later dan 65 jaar krijgen, zullen er voor velen verschillen tussen AOW en pensioen moeten worden overbrugd. Uw pensioengat loopt op tot 24 maanden in 2024, dat is zo’n 20.000 euro. Deze kloof moet je zelf overbruggen. Hoe weet u hoeveel pensioen u heeft gespaard?

Kijk voor informatie over uw pensioen in het pensioenregister

In het Nationaal Pensioenregister vindt u eenvoudig uw pensioenaanspraken en ziet u welk pensioen u heeft opgebouwd en of het tegenvalt. Daar vindt u ook uw AOW-aanspraak en de fondsen en bedrijven waarmee het pensioen is geregeld. Het enige dat u nodig heeft om aan de slag te gaan met uw pensioenoverzicht in het Rijksregister voor Pensioenen, is uw Bewonersservicenummer en DigiD.

Wat is een pensioenovertreding?

EEN
pensioen pauze
kan om vele redenen voorkomen. Omdat er in ons land veel verschillende pensioenstelsels zijn, betekent overstappen naar een ander pensioenfonds vaak al een pensioenbreuk. Als de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever hetzelfde is, bijvoorbeeld omdat je in dezelfde branche blijft, is er niets aan de hand. In andere gevallen heb je te maken met pensioenopbouw die resulteert in een veel lager pensioen dan wanneer je bij dezelfde werkgever met vergelijkbare inkomsten zou hebben gewerkt. Het ouderdomspensioen van 70% waar men het vaak over heeft, zou zomaar kunnen dalen naar zo’n 45%. Een grote tegenslag voor degenen die met pensioen gaan. Door het pensioengat ontstaat in de meeste gevallen een pensioengat, waardoor u een lager pensioen krijgt.

Wat is de pensioenkloof: de verschillende oorzaken van pensioenwanpraktijken en de pensioenkloof

Niet alleen jobhoppen zorgt voor pensioenonderbrekingen. U kunt ook werkloos worden of tijdelijk stoppen met werken. Tot slot kan iedereen invalide worden:

Redenen voor pensioenschending:

In dergelijke gevallen eindigt de opbouw in het pensioenfonds meestal of bereikt het vereiste aantal jaren niet. Dit leidt tot pensioenverlies dat u zonder pensioenaanvulling nooit meer terugkrijgt. Gehandicapten kunnen soms nog een aanvullend pensioen opbouwen terwijl ze de uitkering ontvangen, maar dit verschilt van pensioenfonds tot pensioenfonds.

Oplossingen om de schending van pensioenen te voorkomen, om de pensioenkloof te voorkomen

Door latere AOW-leeftijden kunnen AOW-tekorten snel ontstaan. Sommige oplossingen zijn denkbaar zonder soberheid, maar vaak worden niet alle breuken gerepareerd. Belangrijke factoren zijn:

Pensioenindexatie en pensioenonderbreking

Het zal duidelijk zijn dat als het opgebouwde pensioen niet wordt geïndexeerd, de waarde van het pensioen geleidelijk zal afnemen. Daarom indexeren veel pensioenfondsen, hoewel niet elk jaar. Er wordt van jaar tot jaar besloten. Maar sinds 1 januari 1992 moeten pensioenuitvoerders zogenaamde slapers en gepensioneerden gelijk behandelen als het gaat om indexatie. En u bent slaper als u eerder pensioen heeft opgebouwd, maar geen premie meer betaalt of met pensioen gaat. Dus wanneer indexeren plaatsvindt, moet dit generiek gebeuren. Hiermee wordt een deel van de breuk verwijderd.

Waardeoverdracht en pensioenonderbreking: periode van zes maanden

Uw opgebouwde pensioen is een vast bedrag aan kapitaal, de pensioenwaarde. De actuele waarde van de opgebouwde rechten wordt bepaald volgens de vastgestelde procedure- en rekenregels. Sinds 8 juli 1994 bestaat er een wettelijk recht om deze waarde over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds waar u lid van wordt. Het nieuwe fonds zou het opgebouwde pensioen opkopen en combineren met de nieuwe pensioenregeling. Het recht om de pensioenoverdracht te beoordelen geldt niet bij collectief ontslag. Mensen die voor 8 juli 1994 al pensioenpauze hadden, behouden die pensioenpauze. Degenen die daarna zijn verhuisd, voorkomen gedeeltelijk de pensioenschending. Wettelijke regels zijn hierbij van belang:

Overdracht van pensioenwaarde, nadelen

Het is altijd verstandig om na te gaan of u beter af bent met een overboeking. Dit gebeurt meestal alleen als de nieuwe werkgever een pensioenvoorziening heeft gekoppeld aan het laatste salaris. Ook als er in de nieuwe pensioenregeling geen nabestaandenpensioen is en het de vraag is of waardeoverdracht gunstig is.

Welke soorten pensioenen zijn er?

Niet alle pensioenen hebben hetzelfde spaargeld. Het maakt verschil of uw pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling of een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling is het pensioen gekoppeld aan het laatst verdiende loon bij een bepaalde werkgever. Bij een middelloonregeling wordt het opgebouwde pensioen bepaald op basis van het gemiddelde salaris over de hele loopbaan. Zo’n pensioen is meestal lager, omdat bijna iedereen zijn loopbaan begint met een lager salaris dan hij eindigt. Let op dit systeem bij het overstappen naar een andere werkgever. De overgang kan ook gevolgen hebben voor het senior partnerpensioen.

Tips voor pensioenopbouw en preventie van pensioeninbreuk

Enkele tips voor pensioen en pensioenoverdracht naar een ander pensioenfonds:

Een gloednieuwe dag als oplossing in 2020 en 2021?

Brand New Day is momenteel dé prijsvechter als het gaat om lijfrentes, bankspaar- en pensioenen. Je kunt het resultaat van je polis gratis vergelijken met wat je krijgt met Brand New Day. U kunt uw polis ook eenvoudig overzetten naar Brand New Day. Bekijk en vergelijk. Gebruik het in uw voordeel.

Lees verder