Pensioen en inflatie

Tijdens uw werkperiode bouwt u pensioen op om uw AOW aan te vullen. Inflatie en personeelsverloop creëren een pensioengat.

Inflatie

Inflatie betekent dat u door de waardedaling van de euro minder goederen en diensten kunt kopen. Nu kun je bijvoorbeeld een half brood kopen voor €1,00, volgend jaar kan dat door inflatie niet meer, want hetzelfde halve brood kost dan €1,10. Vandaag hebben we te maken met hoge inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen.

Pensioenkloof

De meeste Nederlanders bouwen hun pensioen op bij hun werkgever. Met dit extra bedrag krijgt u een extra AOW-uitkering nadat u 65 jaar wordt. Pensioenfondsen beheren uw geld en beleggen het voor winst. Zo zorgen zij voor een stabiel pensioen. Om een ​​stabiele waarde te hebben, moeten de geïnvesteerde bedragen een rendement opleveren dat minstens gelijk is aan de inflatie. Lukt dat niet, dan verlies je koopkracht.

Beurs

Pensioenfondsen beleggen een deel van het beheerd vermogen in aandelen. Als de aandelenmarkt een bepaalde periode slecht is, worden slechte rendementen verdiend. Gerekend over de lange termijn van twintig jaar of meer zijn er nog mooie winsten te behalen.

Supplementen

De meeste werknemers hebben geen volledig pensioen als ze 65 worden. Vroeger verlieten jongeren de school en gingen werken voor een bedrijf, waar ze tot hun pensioen bleven. Tegenwoordig is de trend om tot vijf jaar bij de ene werkgever te blijven en dan door te gaan naar de volgende. Ze bouwen hun pensioen pas op bij de nieuwe werkgever, bijvoorbeeld als ze een vast contract hebben. Als ze 65 worden, wordt duidelijk dat het opgebouwde pensioen niet toereikend is. De meest logische oplossing is het implementeren van een zelfaanvullende methode. U kunt een lijfrente- of kapitaalverzekering afsluiten waarbij u maandelijks een bedrag stort. De verzekeraar brengt echter vaak hoge kosten in rekening om deze polissen te onderschrijven en te beheren. U kunt er ook voor kiezen om kapitaal op te bouwen in de vorm van een spaarrekening of een beleggingsrekening. Een beleggingsrekening vereist echter enige beleggingskennis.€