Pensioen DGA – afkoop

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet u zelf aan uw pensioensparen werken. Dit kan op verschillende manieren. Een manier is om pensioen op te bouwen door het zelf te beheren. Als u minimaal 10% van de aandelen bezit van een BV of een andere vennootschap waarvan het kapitaal in delen is verdeeld, kunt u onder uw beheer pensioen opbouwen. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit niet zonder risico is.

Pensioen DGA

Ja
directeur hoofdaandeelhouder (DGA)
moet door uzelf worden aangebracht
pensioenopbouw
werken. Dit kan op verschillende manieren. Een manier is om pensioen op te bouwen door het zelf te beheren. Als u minimaal 10% van de aandelen bezit van een BV of een andere vennootschap waarvan het kapitaal in delen is verdeeld, kunt u onder uw beheer pensioen opbouwen. Uit de jurisprudentie blijkt dat dit niet zonder risico is.

belasting

Omdat pensioensparen in eigen beheer grote belastingbesparingen kan opleveren, is de Belastingdienst erg geïnteresseerd in pensioensparen in eigen beheer. Dat was ook het geval in de recente zaak Hof’s-Hertogenbosch (MK III, 18 februari 2011, nr. 09/00692).

ding

DGA heeft onder haar leiding een pensioen opgebouwd in het bedrijf. Op 21 december 2004 neemt DGA bijna het volledige saldo van de bankrekening van het bedrijf op. Het gaat om een ​​bedrag van EUR 311.000. De vennootschap heeft geen leningsovereenkomst met DGA, noch heeft DGA zekerheden verstrekt.

Voortzetting

Op 27 januari 2005 tekende DGA een leningsovereenkomst met het bedrijf. Het kan DGA niet langer ten goede komen. In de tekst van de overeenkomst staat dat de lening is aangegaan op 27 januari 2005, niet op de dag van opname. Daarnaast zijn in het jaarverslag geen vorderingen op de aandeelhouder opgenomen. Partijen hebben in feite niet dienovereenkomstig gehandeld.

Belastingdienst

inspecteur
met belasting bedraagt ​​de gehele vordering 715.024 euro
. Het argument is dat de DGA effectief een pensioen heeft gekregen, behalve het geld
gekocht
. Over de overdracht wordt ook revisierente (20% toeslag) in rekening gebracht, los van boetes en rente op de vergoeding.

Hof’s-Hertogenbosch

De rechtbank oordeelde dat DGA het bedrag van de bankrekening van het bedrijf had afgeschreven. Het effect van het opnemen van een geldsom is dat de onderneming niet meer aan haar pensioenverplichtingen kan voldoen. De enige activa waren een waardeloze vordering en een klein bedrag aan contanten.

De conclusie dat de onderneming niet meer aan haar pensioenverplichtingen kan voldoen, betekent dat alle pensioenrechten in één keer worden belast. Pensioenaanspraken worden belast als loon uit eerdere dienstbetrekking.

Conclusie

Met het pensioen dat u beheert, kunt u als dga niet doen wat u wilt. Het geld moet realistisch beschikbaar zijn om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Als het geld in het bedrijf blijft, kan het goed gaan. Als het slecht gaat met het bedrijf, kan de fiscus niet het standpunt innemen dat het pensioen is gewijzigd. In dat geval zul je een tweede plan moeten maken om jezelf van een goed onderhouden oude dag te kunnen voorzien.

Als u echter van plan bent geld op te nemen, bijvoorbeeld door bij de onderneming te lenen op een zichtrekening, een lening uit te betalen of dividend uit te keren, moet u voorzichtig zijn.

Als de onderneming door jouw toedoen niet meer genoeg geld heeft om aan haar pensioenverplichtingen te voldoen, dan kun je naar de Belastingdienst kijken. Dan zal de Belastingdienst snel het standpunt innemen dat er een pensioenwijziging heeft plaatsgevonden met alle gevolgen van dien.

De toekomst

Deze jurisprudentie zal de komende jaren verder worden uitgediept. Uiteindelijk zullen de grenzen worden gevormd van wat wel en niet meer mag. Tot die tijd is voorzichtigheid geboden bij het combineren van pensioenverplichtingen in eigen beheer met het onttrekken van liquiditeiten aan de onderneming.€