Partnertoeslag AOW omlaag

Bij nieuwe aanvragen komt het partnervoordeel te vervallen. Partnertoeslag AOW wordt ook wel partnertoeslag genoemd. De AOW-uitkering is afgeschaft voor iedereen die vanaf 2015 de AOW-leeftijd heeft bereikt, dus nieuwe gevallen geboren na 1950. Als gevolg van deze opzegging moet u uw aanvullende pensioen zelf gaan regelen, omdat de partneruitkering de komende jaren verder wordt verlaagd. Wel kan de partneruitkering nog enkele maanden doorlopen naarmate de AOW-leeftijd stijgt. Bereken in uw geval zelf de hoogte van de partnertoeslag over 2015. Zie update voor partnertoeslag hoger inkomen.

Wat is AOW Partnertoeslag?

Iedereen van 65 jaar of ouder die AOW ontvangt en ook een partner heeft die jonger is dan 65 jaar, kan recht hebben op Partnertoeslag. De premie wordt dus betaald aan 65-plussers, niet aan een jongere partner. Dit betekent ook dat bij overlijden van de gepensioneerde de partneruitkering vervalt. Partnertoeslag is op papier een mooie uitkering, maar deze Partnertoeslag wordt nu in twijfel getrokken:

Datum partnertoeslag in 2013 en 2015

De datum waarop u recht heeft op partneruitkering wordt verplaatst naar de datum waarop u 65 wordt, in plaats van de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. In 2013 is dat 65 jaar en een maand, in 2015 65 plus drie maanden.

Wie ontvangt de AOW-partnertoeslag?

De AOW-partnertoeslag is voor degenen die recht hebben op AOW en een jongere partner hebben. Het geld wordt dus niet overgemaakt naar de junior partner.

Mijn partner heeft voordelen. Wat gebeurt er met de AOW-partnertoeslag?

Als de jongere partner een uitkering heeft, wordt de volledige uitkering in mindering gebracht op de 65-jarige partneruitkering. Op de premie worden niet in mindering gebracht:

Hoe bereken je de hoogte van de partnertoeslag over 2013 of 2014?

De partnertoeslag in de AOW is maximaal vijftig procent van het netto minimumloon. Dit komt bovenop de AOW, want een 65-plusser die niet alleen woont, ontvangt maar de helft van de AOW. Het hele huishouden kan het niet aan. De situatie verandert als er sprake is van extra inkomen, bijvoorbeeld doordat de jongere partner werkt. Zodra de junior partner in 2012 een bedrag van 1.302,54 euro of meer per maand verdient, wordt de partnertoeslag niet uitgekeerd. Het is nogal wat werk om erachter te komen of je een partnervoordeel krijgt en hoeveel het is. Ook maakt het verschil of het inkomen van uw partner uit huidige dienstbetrekking of uit VUT of een uitkering komt. In 2014 is het maximaal toegestane maandinkomen vanaf 1 juli 2014 1330,92 euro.

Mijn jongere partner heeft inkomen uit zijn huidige baan in 2013 of 2014

Inkomsten uit de huidige baan kunnen een salaris in dienst van de werkgever zijn, maar ook winst uit het eigen bedrijf. Dan neemt u uw bruto maandinkomen en trekt u vanaf 1 januari 2014 € 222,84 af. Daarna wordt het resterende inkomen met tweederde van de maximale toeslag van 734,41 euro (bedragen op 1 januari 2014) in mindering gebracht. Deze 734,41 euro is gelijk aan 50% van het minimumloon in 2014. Inkomsten uit sparen en vermogen worden niet in mindering gebracht op de premie. Vanaf 1 januari 2014 is het maximaal toegestane maandinkomen voor een partner € 1.324,46. De respectievelijke bedragen per 1 juli 2014 zijn iets hoger: € 224,28, € 737,76 en € 1330,92 per maand.

Mijn jongere partner heeft buiten Nederland gewoond of gewerkt

Als uw jongere partner enige tijd in het buitenland heeft gewoond of gewerkt, wordt per jaar in het buitenland 2% van de maximale uitkering ingehouden.

Aanvullend pensioen is nu noodzaak geworden

Door het wegvallen van de AOW-uitkering ontstaat er een gat in uw pensioenvoorziening. Het wordt steeds duidelijker dat u zelf voor uw oude dag zult moeten zorgen. Bekijk de aanvullende pensioenopbouwmogelijkheden online in uw administratie of bespreek deze met uw bank.

Partnertoeslag voor 2013, 2014, 2015 en volgende jaren

Ten slotte is nieuw in de voorjaarsdeal de clausule dat de partnertoeslag nog enkele maanden loopt om te voorkomen dat mensen geen partnertoeslag krijgen als gevolg van de latere AOW uit 2013 toen ze erop rekenden. In het regeerakkoord van Rutte Samson is vastgelegd dat er per 1 januari 2013 een overgangsregeling komt om de AOW te verhogen voor mensen die al een VUT- of prepensioneringsregeling hebben. De regeling geldt alleen voor personen met een inkomen tot 150% van het wettelijk WML minimumloon. Partnerverificatie en middelenverificatie zijn van toepassing.

Bereken de hoogte van de partnertoeslag in 2015 en 2016

Als u nog recht heeft op AOW-partnertoeslag, moet u rekening houden met:

Partnertoeslag 2015 voor inkomen boven 46.000 euro komt te vervallen

Volgens het regeerakkoord van Rutte Samson geldt vanaf 2015 als regel dat als het totale inkomen zonder AOW hoger is dan € 46.000, de partneruitkering vanaf 2015 met 25% wordt verlaagd en voor hen dus in 2018 stopt. . Andere wijzigingen zijn onder meer:

Update de kortingspartnertoeslag voor hoger inkomen en incidentele bijverdienste

Staatssecretaris van Sociale en Arbeidszaken Klijnsma heeft op 30 juni 2014 mede namens minister Asher in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat bovengenoemde partnerkorting niet wordt toegepast op hogere inkomens. De MKOB AOW wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Deze wordt vervangen door een nieuwe inkomenssteun voor AOW-gerechtigden gekoppeld aan AOW-opbouw en die ervoor moet zorgen dat 90% van de AOW-gerechtigden niet misloopt. Andere wijzigingen in het nieuwe wetsvoorstel betekenen dat een deel van het incidentele inkomen niet wordt meegerekend en in 2015 blijft de uitkering fluctueren afhankelijk van het inkomen van de partner totdat het maximum inkomen wordt overschreden. Voor incidentele betalingen geldt een uitzondering als de wet dit vereist, zoals:

Wijziging klein pensioen en AOW-partnertoeslag

De wijziging van het kleine pensioen (tot € 462,88) leidde er vaak toe dat de partneruitkering niet werd toegekend in de betaalmaand, omdat deze wijziging als bijverdienste werd beschouwd. Het werd gezien omdat de Sociale Verzekeringsbank er op 1 december 2014 mee stopte na de negatieve uitspraak van de Centrale Beroepscommissie. De rechtbank oordeelde dat de overdracht tot zeer ongunstige situaties zou kunnen leiden. SVB betaalt de inhouding terug als:

Het is leuk, maar vervelend voor degenen die niet in beroep zijn gegaan maar zijn geknipt.

Promotiesupplement in 2015

Mogelijk hebt u recht op een AIO-toeslag. Voorwaarde voor deze toeslag in 2015 is dat uw netto inkomen plus het inkomen van uw partner lager is dan € 1.398,10 per maand en uw vermogen niet hoger is dan het bedrag van de bijstandsuitkering (in totaal € 11.790):

Situatie Netto standaardbedrag per maand Vakantiegeld Totaal per maand
jij leeft alleen 1023,75 euro € 53,88 1077,63 euro
Je woont samen met je partner 1398,10 euro € 73,58 1471,68 euro

Als u samenwoont met iemand anders die 21 jaar of ouder is, kunnen vanwege de kostendelingsnorm afwijkende bedragen gelden.

Lees verder