Partnerpensioen en samenwonen

U woont samen in 2022, maar heeft u automatisch recht op het andere partnerpensioen als uw partner overlijdt of niet? Wat moet er geregeld worden om recht te hebben op partnerpensioen en wat is het bijzonder partnerpensioen? Wat is de rol van een notaris of is een samenlevingscontract niet nodig als het om pensioenen gaat, wat zijn de regels? Wat is een opt-out?

Waarom partnerpensioen?

Een partnerpensioen is het opgebouwde weduwen- of weduwnaarspensioen van een partner. Dit nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd vanaf het overlijden van de partner tot het overlijden van de langstlevende partner. Als de partner niet voortijdig overlijdt, vindt er geen aanvullende pensioenuitkering plaats.

Voorwaarden voor partnerpensioen van een pensioenfonds, zoals een samenlevingscontract

Huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt door de gemeente automatisch overgedragen aan het pensioenfonds, maar niet samenwonen. Als u samenwoont, moet u alleen handelen. De voorwaarden voor partnerpensioen als u samenwoont zijn:

Moet ik mijn partner aanmelden voor het partnerpensioen?

Als u wilt dat uw partner recht heeft op partnerpensioen, moet u dit doorgeven aan het pensioenfonds. Met deze inschrijving stuur je ook een samenlevingscontract mee. Als u overlijdt, vraagt ​​de partner het partnerpensioen aan, waarna alle voorwaarden worden gecontroleerd en het bedrag wordt berekend waar u recht op heeft. Maar u hoeft geen gebruik te maken van de optie partnerpensioen. Dan krijgt u later bij leven een hoger pensioen.

U woont niet meer samen, maar uw partner staat wel ingeschreven. waar heb je recht op?

Het komt regelmatig voor dat mensen gaan scheiden. De partner moet dan worden uitgesloten van zijn pensioenfonds. De ex-partner behoudt het recht op het partnerpensioen voor de jaren dat u samenwoonde en de partner was ingeschreven bij het pensioenfonds. Weigeren is alleen mogelijk als ook het samenlevingscontract is beëindigd.

Bijzonder partnerpensioen

Dit gedeeld partnerpensioen wordt ook wel bijzonder partnerpensioen genoemd. Het is gescheiden van de rest van het pensioen. Zodra u een nieuwe partner heeft, kunnen zij nieuwe rechten krijgen voor de komende jaren. De meeste pensioenfondsen hebben een aangetekende brief nodig waarin u het einde van het partnerschap vermeldt, inclusief het aantal jaren dat u samenwoonde. Let op: iedereen die vóór 1950 is geboren en na 2003 pensioendeelnemer is geworden, heeft geen recht op het bijzonder partnerpensioen.

Wat is een opt-out?

Als u gaat scheiden, kan de ex-partner ook afstand doen van opgebouwde rechten. Dit gebeurt in een vrijstelling. Dit is vergelijkbaar met het weigeren van een autoverzekering. Alleen nu geeft u bij overlijden niet de opgebouwde uitkeringsvrije jaren op, maar uw partnerpensioen.

Conclusie partnerpensioen als u samenwoont in 2022

Als u samenwoont en uw partner overlijdt te vroeg, dan kunt u er eenvoudig voor zorgen dat de langstlevende partner een pensioen krijgt. Om dit te doen, moet u zelf handelen en aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste bepaling is een samenlevingsovereenkomst waarin u elkaar als enige begunstigden benoemt. Een andere manier om elkaar geen zorgen te maken is natuurlijk het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Het is verstandig om over deze opties na te denken voordat het niet meer mogelijk is.

Lees verder