Partneralimentatie en gedeelde woning

Na een echtscheiding kan een van de ex-partners worden veroordeeld tot het betalen van partneralimentatie. In het geval dat er een officiële alimentatieverplichting is, zijn deze premies aftrekbaar bij de geldverstrekker. Door een koopwoning kunnen schulden ontstaan ​​die de ex-partners gezamenlijk moeten betalen.

Als er een groot inkomensverschil is tussen de ex-partners, maken we afspraken over de alimentatie. Het is zelfs mogelijk dat de meest verdienende partner verplicht is een deel van de uitkering van de ex-partner te betalen. De betalende partner moet alimentatie betalen aan de uitkeringsinstantie.

Alimentatie is aftrekbaar en belastbaar

De alimentatie-ontvanger moet dit bedrag beschouwen als het brutobedrag, dat nog met de belasting moet worden verrekend. Een ex die partneralimentatie verschuldigd is, kan kosten van het inkomen aftrekken. Doordat het inkomen van de alimentatiebetaler hoger is, is ook het belastingvoordeel hoger. De ontvanger kan in een lagere belastingschijf vallen.

Is een vrijwillig bedrag ook aftrekbaar voor de ex-partner?

Nee, er moet een verplichting zijn. Het moet een juridisch afdwingbaar contract zijn. De vrijwillige bijdrage kan dus niet van het inkomen worden afgetrokken. Anderzijds hoeft de ontvanger geen belasting te betalen over het ontvangen bedrag. Indien het echter nodig is om partneralimentatie te verstrekken of te verhogen, kan de rechter de verplichting opleggen of verhogen.

Partneralimentatie is te hoog, hoe verlagen?

In overleg tussen voormalige partners kunnen verschillende overeenkomsten worden gesloten. Als de ex-betaler het bedrag te hoog vindt, kan hij de rechter verzoeken de hoogte van de alimentatie opnieuw vast te stellen.

Kinderbijslag

Een ouder die niet betrokken is bij de dagelijkse opvoeding van de kinderen is verplicht een financiële bijdrage te leveren aan de opvoeding van de kinderen. De kosten van het opvoeden van kinderen vallen voor beide ouders, niet alleen voor de verzorgende ouder.

Wie blijft er in de gedeelde woning wonen?

Wanneer de partners besluiten om niet samen verder te gaan, moet er ook een besluit worden genomen over de gedeelde woning. Mogelijk blijft één van de twee eigenaren in de woning wonen. Een andere optie is om het huis te verkopen. Bij het kopen van een woning op twee inkomens is verkopen vaak onvermijdelijk. Als een van de partners in de woning blijft wonen, moet de ex-partner worden uitgekocht. Beide personen hebben recht op een deel van het eigen vermogen.

Wat gebeurt er als er geen eigen vermogen is, maar als er wel schulden zijn?

Schulden moeten ook tussen beide partners worden verdeeld. Hierdoor kan de situatie ontstaan ​​dat de vertrekkende partner een bedrag moet betalen aan de ex-partner in verhouding tot de lagere waarde van de woning. De hypotheekschuld kan hoger zijn dan de waarde van de woning.

Je huis verkopen kan leiden tot nog meer schulden

Je huis verkopen is vaak geen goed uitgangspunt op de woningmarkt. Dit is zeker het geval wanneer het huis met executie wordt verkocht. Dan zakt de verkoopwaarde onder de werkelijke waarde van de woning.€