Partner dood, huis verkopen?

De hypotheek moet zo laag mogelijke maandlasten hebben, maar vergeet de kwaliteit van de hypotheek niet.

Bij overlijden van een van de huiseigenaren moet de langstlevende partner de kosten van de woning alleen kunnen dragen. De meeste hypotheken dekken dit af door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die verplicht is gesteld door de verzekeraar of bank. Omdat huiseigenaren kiezen voor de laagst mogelijke kosten bij het afsluiten van hun hypotheek, wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen van de keuze. U kunt sparen voor een overlijdensrisicoverzekering, maar als een van de partners overlijdt, kunnen er financiële problemen ontstaan.

Verplichte overlijdensrisicoverzekering

Bij het verstrekken van een hypotheek wil de bank of verzekeraar zoveel mogelijk garanties dat de lening wordt teruggevorderd. Het huis is hun onderpand, maar ze stellen ook eisen aan hun klanten die de hypotheek bij hen afsluiten. Kan de ene partner de maandlasten betalen als de andere partner komt te overlijden? Zo’n verzekering is vooral van belang als de hypotheek op basis van twee inkomens is afgesloten. Daarom vereist de bank of verzekeraar bij het verstrekken van een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering.

Hypotheek aflossen na overlijden

Bij bepaalde soorten hypotheken wordt de hypotheek volledig afgelost na het overlijden van een van de huiseigenaren. In het verleden werden veel hypotheken afgesloten met combinaties van hypotheekvormen. Om de kosten laag te houden werd vaak de combinatie gezocht met een aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm worden er geen betalingen gedaan en wordt er geen kapitaal opgebouwd om de lening op de vervaldag terug te betalen. De kredietverstrekker is ook niet verplicht om het risico van overlijden te verzekeren. De veiligste vormen van hypotheken zorgen voor volledige aflossing na 30 jaar en de schuld vervalt bij overlijden.

Maandelijkse betalingen kunnen niet worden betaald na overlijden

In bepaalde gevallen verstrekt de sociale zekerheid een uitkering aan de nabestaande in de vorm van een Anw-uitkering. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen, moet de nabestaande aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt ook recht hebben op een nabestaandenuitkering uit de pensioenregeling van de overledene, maar dit verschilt van pensioenregeling tot pensioenregeling. Leven en gezondheid moeten rekening houden met de gevolgen van de dood. Als de maandlasten na overlijden niet meer betaalbaar zijn, moet de woning worden verkocht. Als het huis niet het bedrag opbrengt om de hypotheek af te lossen, ontstaat er een ander probleem. De woning moet dan verkocht worden met de resterende schuld.

Sluit een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af

Zeker voor gezinnen met grote hypotheeklasten is het belangrijk om na te denken over de gevolgen van overlijden. De hypotheek kan worden afbetaald zolang het inkomen blijft binnenstromen, maar bij overlijden kan de woning gedwongen worden verkocht. Dit kan worden voorkomen door een aanvullende verzekering af te sluiten. Het premiebedrag is meestal redelijk. Ook de premie stijgt met de leeftijd. Deze polis hoeft niet gekoppeld te zijn aan een hypotheek. Ook hoeft de polis niet bij dezelfde verzekeraar geregeld te zijn, u kunt de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering kiezen.€